Субота, 14.12.2019, 15:29
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кравчук Д.,Назар А. , Передумови формування поведінки ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Кравчук Д.,Назар А. , Передумови формування поведінки ...
Кравчук Д.,Назар А. , Передумови формування поведінки ...
conf-cvДата: Середа, 21.01.2015, 10:27 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline
Кравчук Д.,Назар А.


4 курс, спец.”Маркетинг”.
Науковий керівник— к.е.н, доц..Жалба І.О.
Чернівецький торговельно-економічний інститут
М. Чернівці

Передумови формування поведінки споживачів в сучасному
суспільстві
У статті досліджується сутність та зміст споживчої поведінки як важливого аспекту дослідження маркетингової діяльності, в тому числі і в маркетингу туристичної діяльності, висвітлено фактори, що впливають на споживачів та допомагають зрозуміти індивідуальні потреби і купівельні процеси в цілому
Ключові слова: туризм, туристичні продукти, фактори впливу, поведінка споживачів
Актуальність. Поведінка споживачів є вельми важливим питанням для маркетингових заходів, які мають на меті заохочувати і продавати туристичні продукти. Поведінка споживача на ринку туристичних послуг визначається як сукупність дій, відносини і рішення, що стосуються вибору послуги, купівля і споживання туристичних продуктів, а також реакція споживача після користування продуктом. Розкриття потреб споживача і процеси прийняття рішень дуже важливі для маркетингової діяльності, оскільки дозволяють маркетологу поліпшити ефективність діяльності підприємства, прогнозувати майбутню поведінку і мати реальний об'єктивний образ споживчого попиту.
Розуміння поведінки споживачів є актуальним для розробки нових туристичних продуктів, тому що, вивчивши поведінку споживачів, маркетолог отримує чітке уявлення про те, що споживачі шукають і менеджер може задовольняти ці пошуки процесі розвитку туристичного підприємства.
Аналіз попередніх досліджень. Вивченням проблематики поведінки споживачів займалися багато зарубіжних та вітчизняних науковців. Зокрема слід відмітити І. Альошину, Г. С. Беккер, Д. Блекуелла, А. В. Зозульову, В. І. Ільїна, Л. В. Капінус, В. Л. Комаровську, Г. В. Ложкіна, М. Мастинця, О. В. Прокопенка та ін.
Метою дослідження є розкриття передумов формування поведінки споживачів на ринку туристичних послуг та характеристика основних факторів, що впливають на мінливість поведінки споживача та вектор заключного вибору туристичного продукту
Виклад основного матеріалу. Поведінка споживача – це дії, що здійснює окрема особа, купуючи та використовуючи товар чи послугу, це розумові та соціальні процеси, які передують цим діям або є їхнім наслідком [5, с. 8].
Для того, щоб розробити ефективні рекламні кампанії, потрібно осмислити поведінку споживача. Для розуміння клієнтів відділ маркетингу має дати відповідь на наступні питання?
• Хто має важливе значення в прийнятті рішення про покупку?
• На яких критеріях базується їх вибір?
• Де вони купують?
• Коли вони купують?
Ці питання визначають п'ять послідовних кроків при виборі рішення: усвідомлення потреби, пошук інформації, прийняття рішення про купівлю, здійснення купівлі, оцінка правильності придбання [3, c. 41]. Відповіді на ці питання можна отримати шляхом безпосереднього особистого контакту з клієнтами або з використання відповідних маркетингових дій. Крім того, важливим джерелом інформації для споживачів і про споживачів є Інтернет.
Купівельні процеси є складною комплексною сукупністю впорядкованих дій, які залежать від ряду факторів: психологічних, соціальних, культурних (деякі науковці об’єднують їх одні соціокультурні [2, c. 4]) чинники,економічні,політичні фактори і навіть природні чинники. Ці фактори можуть бути згруповані в такі основні категорії наступним чином:
1. До першої особистісної категорії, що складається з індивідуальних чинників належать – індивідуальність туриста, самостійне бачення бажаного, мотивація, спосіб життя, вік, сімейний стан, стиль, професія. Особистість туриста формує виховання, вірування, переконання, звички, які представляють собою послідовні і стабільні реакції людини на фактори впливу із зовнішнього середовища, тобто це ті риси, які виділяють індивідуальність особистості. Бачення людини бажаного продукту можна отримати провівши ряд соціологічних опитувань, згрупувати ці побажання і адаптувати вже існуючі або ж створити нові туристичні продукти, які б відповідали вимогам сучасного туриста.
Мотивація споживача може бути згрупована в чотири категорії: фізичні мотиви – бажання займатися спортом; культурні мотиви – бажання відвідати церкву або музей; міжособистісні мотиви – бажання поспілкуватися, познайомитися з новими людьми; престижні мотиви – прагнення бути оціненими, піднести свій імідж.
Сприйняття є складним процесом, через які люди вибирають, організовують і інтерпретують сенсорну стимуляція в певний сенс. Таким чином, те ж саме призначення туризму буде сприймається по-різному різними туристами.
Спосіб життя є системою інтересів, ідей, думок, дій, звичок. Вік є ефективним дискримінатором поведінки споживачів. Наприклад, молоді люди мають дуже різні смаки щодо продуктів або послуг, порівняно зі старшим чоловіком. Також молоді люди схильні витрачати більше коштів, ніж люди літнього віку.
2. Друга категорія складається з соціальних чинників: культура, сім'я, соціальний клас, референтні групи. До культури відносяться традиції, табу, цінності та основні відносини в цілому суспільстві, в якому живе людина. Тобто це ті чинники, які формують основні правила поведінки споживачів. Сім'я з її моральними, релігійними, політичними нормами, є соціальним фактором з найбільшим впливом на людину. У сім'ї, як правило, відносини і думки різняться щодо поглядів на туризм, що легко відчувається і досвідчений менеджер з туризму може легко схопити ці побажання і підібрати оптимальний комплексний продукт.
Туристи, які мають низькі доходи або середнього рівня присвячують лише невелику частину свого часу, щоб подорожувати. Вони, як правило, подорожують «вимушено» або з сім’єю, або з медичною проблемою і часто подорожують в групі, щоб отримати вигоду від цінових знижок. Вони, користуються громадським транспортом, наприклад, автобусом або поїздом і вибирають житло та їжу економ або стандарт класу. Референтні групи можуть бути визначені як групи людей, які впливають на ставлення індивіда чи його поведінку. У таких групах виділяється лідер, тому туристичному працівнику необхідно визначити лідера у такі референтній групі і акцентувати увагу на його потребах та бажаннях, тобто співпрацювати з ним.
3. Третя категорія складається з ситуативних чинників, таких як час, навколишнє оточення. Так час вирішує як і коли потрібно купувати даний продукт (сезон, термін відпустки, період доби), на що потрібно акцентувати увагу. Взагалі кажучи, рішення про купівлю приймається легше коли розрив у часі між купівлею і оплата більший. До навколишнього середовища відносяться умови місця, де клієнт купує продукт, такі як світло, температура, звук, а також погода, клімат, доступ,, декорації. Середовище подорожі впливає на туриста після споживання реакції. Також до умов навколишнього середовища належить присутність інших осіб. Наприклад, людина реагуватиме інакше в присутності свого начальника чи в присутності колеги; дитина буде по-різному реагувати в присутності його батьків або вчителів, і в присутності його друзів.
Важливою умовою є гарний настрій клієнта. Для туристичної компанії набагато простіше задовольнити клієнта, коли він приємно налаштований, позитивний, а не знервований.
4. Четверта категорія складається з економічних факторів. Зокрема серед економічних чинників найбільш впливовими є дохід на душу населення, дохід на сім'ю, ціни на продукти і послуги, зарплати, витрати, темпи інфляції, курси валют. Економічні фактори є найбільш чутливими до змін навколишнього середовища і, як результат, вони погіршилися за останні два роки. Бюджет, виділений для подорожей та їх поведінка істотно змінилася. Споживачі двічі думають, перш ніж приймати рішення, відносно того факту, що можливо ці гроші для відпустки можуть бути використані з іншою метою.
5. П’ята категорія складається з політико-правових факторів, які у даний момент впливають і на економіку, і на соціальні чинники, і на особистісні. Для розвитку туризму особливо важливі фактор політичної стабільності, позитивний імідж держави, сприятливий візовий та митний режими, безпека. Наявність таких сприятливих умов може забезпечити тільки держава. Стратегічне значення має визначеність державної політики у сфері туризму в конкретних і обґрунтованих програмах розвитку галузі. Нестабільна політична ситуація, воєнні події, окупація курортних територій зменшують попит на туристичний продукт. На жаль, туристичний ринок прямо залежить від даного фактору, на який не може вплинути, тому зробити прогноз поведінкового рішення, зважаючи на політичні фактори, досить складно
Висновки. Поведінка споживачів є дуже важливим аспектом для аналізу в маркетинговій діяльності, особливо в сфері туризму. Поведінка споживачів знаходиться під впливом багатьох чинників,ожуть бути згруповані в такі категорії, як особистістні, соціальні, ситуативні і економіко-політичні чинники. За останні два роки індустрія туризму в Україні зіткнулася з труднощами, що викликані економічною кризою та війною в державі. Споживач кардинально змінив свою поведінку, шукає короткі поїздки, спеціальні пропозиції, знижки та короткі відстані. Туристи стали дуже обережні, коли витрачають гроші на подорожі. Вони готові витрачати менше грошей, як раніше, на подорожі і хочуть бути впевнені, що вони виграють від максимального асортименту послуг. Особливо на купівельне рішення впливає курс валют у нашій державі. Туроператори повинні адаптуватися до цих змін, пропонувати продукцію за запитом за рахунок зменшення тарифів і розробки спеціальних пропозицій для залучення туристів. Тобто український туристичний ринок повинен провести самоаналіз та аналіз поведінки споживачів задля забезпечення конкурентоспроможності на туристичному ринку.
Список використаної літератури
1. Алешина И. В. Поведение потребителей : учеб. пос. [для высших учеб. завед.] / И. В. Алешина. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.
2. Блэкуэлл Д. Поведение потребителей / Блэкуэлл Д., Миниард П., Энджел Дж. : пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой. – [изд. 10-е]. – СПб. : Питер, 2007. – 944 с.
3. Капінус Л. В. Оцінка характеру поведінки споживачів / Л. В. Капінус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. - Київ, 2008. – № 12. – С. 41–43.
4. Ложкін Г. В. Споживацька поведінка / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 1–10.
5. Прокопенко О. В. Поведінка споживачів : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.


 
Форум » Матеріали конференції 15.01.2015 » Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Кравчук Д.,Назар А. , Передумови формування поведінки ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: