Четвер, 29.09.2022, 17:38
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Атимофоає К., ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Атимофоає К., ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Атимофоає К., ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 13:57 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineКорина Атимофоає,

3 курс, спец «Олік і аудит», д.с.ф.н.,
Нау.кер.- Столяр Л.Г.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

На даний момент дуже гостро постає питання обліку власного капіталу на підприємствах України, тому що він є необхідною ланкою забезпечення діяльності підприємства і являє собою власні джерела підприємства, тому підприємство не може формуватися і в подальшому існувати без власних коштів.
Власний капітал - це власні джерела фінансування підприємства які без зазначення строку повернення внесення його засновниками, учасниками або суми реінвестованого чистого прибутку нагромадженні протягом строку існування підприємства.
У вітчизняних наукових колах дослідження власного капіталу присвячені праці вітчизняних вчених економістів: Алексєєнка М., Арбузова С., Васильченко З., Версаль Н., Лютого І., Міщенка В., Науменкової С., Савлука М., Чеберяко О., Черкашиної К., Шелудько В. та інших, представленні науковці досліджували саме структуру власного капіталу та його розвиток.
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників. Власний капітал виконує такі функції:
- самостійності і влади - розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;
- довгострокового кредитування - перебуває в розпорядженні підприємства необмежений час;
- фінансування ризику - власний капітал використовується для фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;
- кредитоспроможності - при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом;
- компенсації понесених збитків — тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу;
- розподілу доходів і активів - частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства [3, с.448, 4, с.111].
Підприємство створюється з метою отримання прибутку і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу. Власний капітал може утворюватися двома шляхами:
- внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів;
- накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві [5, с.298].
Власний капітал за рівнем відповідальності поділяється на:
- статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;
- додатковий капітал (нереєстрований) - це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.
Функції статутного і додаткового капіталів різні. Статутний капітал - це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від додаткового капіталу Статутний капітал забезпечує регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму. Статутний капітал — це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства [3, с.448]. Власник, вкладаючи кошти в підприємство, очікує, що у майбутньому вкладений ним капітал зросте. Отриманий підприємством прибуток і означає приріст цього капіталу. Витрати, що збільшують собівартість (витрати обігу), і витрати, що відносяться за рахунок прибутку підприємства, зменшують нерозподілений прибуток. Складові власного капіталу на підприємствах зазнали змін.
Розглянемо складові власного капіталу відповідно до змін у НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] (табл. 1).
Таблиця 1
Склад власного капіталу згідно НП(с)БО 1
Станом на 31.12.12р. Станом на 31.12.2013р.
Статутний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Пайовий капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал Резервний капітал
Нерозподілені прибутки(непокриті збитки) Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
Вилучений капітал Неоплачений капітал
Неоплачений капітал Вилучений капітал

На основі проведеного дослідження побачили певні зміни в склад власного капіталу, ми порівняли склад власного капіталу поточного року із попереднім і побачили такі зміни, що статутний капітал і пайовий капітал став як однією складовою який отримав назву: «Зареєстрований (пайовий) капітал», а додатковий капітал навпаки роз’єднався і став як дві складові: «Капітал у дооцінках» і «Додатковий капітал» [2].
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (в редакції від 25 вересня 2009 p.). - [Електронний ресурс] : Бібліотека бухгалтерського обліку. — Режим доступу : http://ww \v.pro- u4ot.info/
2)Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (в редакції від 14.10.2008 p.). - [Електронний ресурс] : Закон України. Інформаційно-правовий портал. – Режим доступу: http//zakon4.rada.gov.ua/laws/sho/v/z0893-99/page9
3)Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. Ф.Ф. Бутинець, JI.B. Чижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир : ЖІТІ, 2006. - 448 с.
4)Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник, 6-те видання, перероблене і доповнене. H. М. Ткаченко. - Київ 2013 р., 111-116 с.
5)Чеснакова Л.С., Бухгалтерський облік / Чеснакова Л.С., Алексєєва A.B., Масалітіна В.В. - Київ, 2009. 298-314 с.


 
kr-diplomДата: Середа, 12.08.2015, 22:30 | Повідомлення # 2
Учасник конференції
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Атимофоає К., ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: