Четвер, 29.09.2022, 17:10
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Клим О., Сучасні автоматизовані системи бухгалтерського облі - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Клим О., Сучасні автоматизовані системи бухгалтерського облі
Клим О., Сучасні автоматизовані системи бухгалтерського облі
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 13:55 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineОлеся Клим,

5 курс, спец. «Облік і аудит», д.ф.н.
Науковий керівник – Труфіна Ж.С.
Чернівецький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Сучасні автоматизовані системи бухгалтерського обліку як чинник удосконалення діяльності підприємства

Швидкий темп розвитку економіки спричинив зростання інформаційного навантаження на управлінський персонал, що призвело до широко впровадження та використання автоматизованих систем обліку, які значно полегшують виконання поставлених завдань. Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи і сучасні технічні засоби побудови різних інформаційних систем, які відповідають сучасному стану науково-технічного прогресу.
Сьогодні неможливо уявити жодне підприємство без використання інформаційних систем. Вони проникли абсолютно в усі сфери діяльності кожної установи, підприємства, організації від процесу організації діяльності: постачання, виробництва, реалізації(збуту) продукції (послуг) до оформлення та представлення результатів господарської діяльності.
Характерними особливостями сучасного стану автоматизації обліку є те, що:
- автоматизація здійснюється локально і як складова інтегрованих систем автоматизації управління підприємствами;
- рівень автоматизації обробки облікової інформації найвищий порівняно з рівнем автоматизації обробки інформації інших функцій управління;
- успішність впровадження значно вища порівняно з іншими підсистемами управління [1].
Застосування комп'ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів, підвищує оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, сприяє прийняттю більш об'єктивних фінансових й управлінських рішень. Автоматизація процесу обліку дає можливість економити підприємству свій час і кошти.
В ринкових умовах господарювання, на ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є пакети ІС: "Підприємство" та "Парус - Підприємство". Всі вони мають свої переваги та недоліки.
Тому, детальніше розглянемо порівняльну характеристику їх модулів: модуль «ПАРУС - Бухгалтерія» та модуль «ІС: Бухгалтерія».
Модуль «ПАРУС - Бухгалтерія» призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах будь-якого рівня. Він забезпечує: формування повної і достовірної інформації про фінансово- господарську діяльність, для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів та контрагентів; реєстрацію первинних документів та підготовку річної, квартальної, місячної звітності бюджетної установи [3].
Його характерні риси наведені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Характерні риси платформи «ПАРУС – Бухгалтерія»
Основні риси Характеристика
Зрозумілий інтерфейс це легкість і зручність у роботі для користувача з будь-яким рівнем підготовленості. Оригінальний та приємний дизайн, можливість вибору декількох варіантів вигляду інтерфейсу;
Широкі функціональні можливості дозволяють автоматизувати усі ділянки обліку підприємства;
Об’єднання облікових та управлінських можливостей у поєднанні із комунікаційними можливостями Web-технологій дозволяє побудувати облік «від первинного документа» і дозволяє автоматизувати бізнес-процеси будь-якої тяжкості;
Доступність і можливість автоматизації підприємства поетапно у такій послідовності: склад, облік кадрів, нарахування заробітної плати, бухгалтерський облік, друк і зчитування штрих кодів тощо.

Головним недоліком платформи «ПАРУС – Бухгалтерія» є те, що при веденні бухгалтерського обліку витрат на якість не має можливості здійснення аналітичних характеристик бухгалтерського рахунку (субконто) не створюючи зайвих аналітичних рахунків, але даний елемент заміняється деталізацією синтетичного рахунку бухгалтерського обліку за допомогою аналітичних рахунків [5].
В Україні більш широкого розповсюдження набув програмний продукт "1С: Підприємство ". Це - універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського обліку. Характерні риси програми «1С:Бухгалтерія» представлені в таблиці 2.
Таблиця 2.
Характерні риси платформи «1С:Бухгалтерія»
Основні риси Характерстика
Наявність готових налаштувань всі налаштування пов’язані з типовими операціями
Одержання потрібної документації за допомогою типових форм з мінімальними затратами часу підготовлені регламентовані звіти зберігаються в інформаційній базі. Такий спосіб збереження дозволяє легко
повернутися до раніше підготовлених звітів для перегляду або для підготовки виправних звітів за минулі звітні періоди.
Відсутність потреби у високій кваліфікації спеціалістів програма не є складною для вивчення і не потребує особливих знань
Можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі при цьому в поточній роботі для всіх організацій можна використовувати загальні довідники контрагентів, номенклатури і т.д., а відбивати господарські операції і формувати обов'язкову звітність окремо.
Реалізований сучасний зручний інтерфейс, що робить роботу в програмі комфортній, як для початківців, так і для досвідчених користувачів панель функцій допоможе швидко викликати необхідну дію (наприклад, відкрити потрібний довідник або журнал документів). Це особливо важливо для користувачів, тільки почавши освоювати роботу у програмі.

Даний пакет дозволяє автоматизувати ведення всіх розділів бухгалтерського обліку: операції по банку і касі; основні засоби та нематеріальні активи; облік матеріалів; облік товарів та послуг; облік виробництва продукції; облік валютних операцій; розрахунки з покупцями і постачальниками; розрахунки з підзвітними особами; облік розрахунків по заробітній платі з працівниками, нарахування ПДФО; розрахунки з бюджетом інші розділи обліку [2]. "1С: Підприємство 8.2" - версія технологічної платформи фірми "1С", на основі якої розробляються прикладні рішення по автоматизації діяльності компаній. При розробці нової платформи "1С: Підприємство 8.2" був узагальнений багаторічний досвід вживання на ринку версії 1 С : Підприємство 7.7, проаналізовані міжнародні методики управління підприємством, а також враховані всі побажання партнерів і клієнтів фірми
За версією технологічної платформи "1С: Підприємство 8.2" передує версія 8.2.13. Механізми нової платформи дозволяють реалізовувати велику кількість різноманітних функцій, які необхідні підприємству. Незважаючи на те, що прикладні рішення тепер містять широкий набір підсистем і функцій, можливості масштабованості системи забезпечують ефективну роботу з такими складними і багатофункціональними прикладними рішеннями, але незважаючи на покращену версію платформи "1С: Підприємство 8.2", підприємства все ще користуються старою версією "1С: Підприємство 7.7"[4]. Програма "1С Бухгалтерія" незважаючи на велику кількість переваг має й свої недоліки, не останнім з яких є її висока ціна, яка відповідно до версії та конфігурації складає від 810 до 100000 грн. Крім того, робота з цією програмою потребує спеціальних знань щодо інтерфейсу та особливостей конфігурації. "1С Бухгалтерія", яка призначена для локальної комп'ютерної мережі також потребує спеціальної кваліфікації у галузі мережного адміністрування.
Отже, кожна бухгалтерська програма призначена для автоматизація процесу обліку, дає можливість зекономити підприємству свій час та кошти, а головне своєчасно приймати ефективні управлінські рішення. Кожна програма має свої переваги та недоліки, свої особливості автоматизації та ведення бухгалтерського обліку. Однак у всіх них єдина мета – спростити роботу бухгалтера шляхом її автоматизації.

Список використаних джерел

1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. / С.В. Івахненков – К. : Знання. 2006. – 350с.
2. Комягина В.Б. 1-С бухгалтерия в вопросах и ответах / В.Б.Комягина. – К.: Тріумф, 2008. – 375 с.
3. Пророчук Ж. А. Роль програмного забезпечення в управлінні підприємством / Ж.А. Пророчук, А. Журавлёва // Современные информационные технологи. – 2010. - №1. – С. 18 – 20.
4. Система програм 1:С Предприятие: [Електроний ресурс]. - Режим доступу: www.v8.1c.ru/disctinct7
5. Парус – Запад: [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://parus- zahid.com/ru/products


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Клим О., Сучасні автоматизовані системи бухгалтерського облі
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: