Четвер, 29.09.2022, 16:21
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Среда К., Визначення сутності оборотних активів - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Среда К., Визначення сутності оборотних активів
Среда К., Визначення сутності оборотних активів
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 13:54 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineСреда Катерина,

Наук. кер. – Столяр Л. Г.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Визначення сутності оборотних активів

Забезпечення безперервного процесу функціонування підприємства здійснюється за рахунок наявності оборотних активів. А ефективна діяльність підприємства забезпечується раціональним використанням та здійсненням контролю за збереженням оборотних активів.
Одним із основних завдань обліку оборотних активів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації щодо них у фінансовій звітності. Однак інформація відносно оборотних активів не завжди є такою через недосконалість законодавства та часті зміни в ньому. Тому проблема обліку оборотних активів набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед відомих науковців, які у своїх працях детально розглядали питання обліку оборотних активів, слід відзначити таких вчених: Бутинця Ф. Ф., Врублевського Н. Д., Голову С. В., Малюгу Н. М., Никоновича Г. І., Мниха Є. В., Познаховського В. А., Сопка В. В., Чумаченка М. Г., Ткаченка Н. М., Швеця В. Г. та ін.
Проте ряд питань щодо методики бухгалтерського обліку оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень і наукових розробок
Аналіз наукових досліджень виявив, що на даний момент дуже часто поняття «оборотних активів» ототожнюють із поняттям «оборотні кошти» та «оборотний капітал».
Для того, щоб визначити правильність ототожнення цих понять необхідно проаналізувати визначення та склад кожної категорії. Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1].
Згідно П(С)БО 2 «Баланс» до складу оборотних активів входять:
1. запаси;
2. поточні біологічні активи;
3. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
4. дебіторська заборгованість за розрахунками;
5. інша поточна дебіторська заборгованість;
6. поточні фінансові інвестиції;
7. гроші та їх еквіваленти;
8. витрати майбутніх періодів;
9. інші оборотні активи [2].
Оборотні кошти – це активи підприємства, які в результаті його господарської діяльності повністю переносять свою вартість на собівартість продукції, перебувають у безпосередньому кругообігу, споживаються в одному виробничому циклі, змінюючи при цьому свою натуральну форму, називаються оборотними коштами.
Отже, «оборотні активи» і «оборотні кошти» є самостійними і невірно їх ототожнювати, це підтверджується тим, що до складу оборотних активів належать поточні фінансові інвестиції, які не включаються до складу оборотних коштів.
Оборотний капітал – це грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються на грошові кошти протягом одного виробничого циклу, які забезпечують неперервність процесу виробництва й обігу та отримання прибутку від звичайної діяльності.
Поняття «оборотний капітал» та «оборотні активи» часто використовуються як синоніми, але оборотний капітал у процесі виробничої діяльності підприємства лише авансується на відміну від оборотних активів, що споживаються та витрачаються.
Крім цього, слід зазначити, що оборотний капітал виступає джерелом формування складових оборотних активів, тобто він фіксується в пасиві балансу, тоді як оборотні активи відображають характер їх розміщення і є частиною активу балансу.
Відмінність понять «оборотні активи», «оборотні кошти» та «оборотний капітал» полягає у наступному: у категорій «оборотні активи» і «оборотні кошти» різні складові. Терміни «оборотні активи» і «оборотний капітал» ототожнювати невірно через те, що оборотний капітал у процесі виробничої діяльності підприємства лише авансується на відміну від оборотних активів, що споживаються та витрачаються.

Список використаної літератури:
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом Мінфіну від 07 лютого 2013 року № 73;
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 14.06.2000 р. №131;
3. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навч.посіб./ [І.Б.Садовська, К.Є.Нагірська]/ – К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 688с.;
4. Сук Л.К.Фінансовий облік: навч. посіб./[Л.К.Сук, П.Л.Сук]/ – К.: Знання, 2012. – 647с.;
5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. Екон. Спец. Вищ. Навч. Закл. – 6-те вид. –К.: А. С. К., 2002. – 784 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Среда К., Визначення сутності оборотних активів
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: