Середа, 12.08.2020, 05:22
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ківін М., ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Ківін М., ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
Ківін М., ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 12:07 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Ківін Михайло,

4 курс, спец. «Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу»
Наук. кер. – Микитюк М.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ

Незважаючи на високу дієвість і широке розповсюдження в управлінській практиці економічних методів, вони мають обмежену сферу застосування, оскільки є способами непрямого впливу на об'єкти управління. Порушення їх не завжди супроводжуються прямими стягненнями, а лише веде до негативних наслідків у господарських процесах підприємства.
Однак діяльність менеджера досить часто включає вирішення оперативних задач, які виникають внаслідок не завжди прогнозованого прояву факторів зовнішнього середовища або нераціональних дій працівників підприємства. Ніякі економічні методи не зможуть забезпечити чіткість, дисциплінованість і порядок роботи колективу. Тому економічні методи мусить доповнюватися методами оперативного впливу. Такими методами є адміністративні методи управління.
На сьогоднішні день вивчення застосування адміністративних методів управління є дуже важливою складовою, для кращої організації праці в організаціях та їх процвітання.
Адміністративні методи управління – це система способів і прийомів організаційно-розпорядчої дії, яка використовується для організації і координації об’єктів управління з метою виконання поставлених завдань [3, с.192].
Адміністративні методи управління характеризуються безпосередньою дією системи, що управляє, на керований об'єкт. Вживані прийоми дії можуть бути прямими і непрямими. До адміністративних методів управління можуть бути віднесені нормативно-правові і організаційно - розпоряджувальні.
Нормативно-правові методи управління є сукупністю засобів законодавчої, нормативно-правової і адміністративно-управлінської дії на соціально-правові стосунки персоналу на виробництві.
Організаційно - розпоряджувальні методи управління включають різні форми розпорядництва, підготовку і ухвалення управлінських рішень у вигляді письмових або усних наказів і розпоряджень, а також контроль за їх виконанням в процесі виробництва.
Основними формами застосування адміністративних методів управління персоналом на вітчизняних підприємствах є наступні:
-формування і вдосконалення організаційної структуриуправління персоналом і підприємством, яка найбільше відповідає характеру реального виробництва, його ринковим цілям, завданням ідеалам;
- регламентація і оптимізація трудової діяльності всіх категорій персоналу на основі повного дотримання існуючих державних законів, правових і нормативних документів, методичних положень і управлінських рекомендацій;
- організація і розподіл праці управлінського і виробничогоперсоналу, включаючи лінійний і функціональний розподіл праці, розміщення і обслуговування робочих місць, проектування технології виконання виробничих процесів;
- кадрове забезпечення системи управління персоналом, підбір і розстановка персоналу відповідно до професійних, ділових і особистих якостей, а також атестація, підготовка і перепідготовка персоналу з урахуванням динаміки ринкових процесів;
- інформаційне забезпечення системи управління, відбір і оцінка ключових показників і критеріїв соціально-економічної діяльності підприємства, його різних підрозділів і основних категорій працівників;
- технічне забезпечення системи управління персоналом новітніми засобами і системами комп'ютерної техніки;
- виробничий інструктаж персоналу, зокрема ввідний, поточний і завершальний з питань технології виконання роботи, організації робочого місця, дотримання правил безпеки, дисципліни праці і трудового розпорядку на підприємстві;
- планування і забезпечення розвитку соціального партнерства і трудового потенціалу окремих працівників, виробничих підрозділів і функціональних служб всієї організації або підприємства [1].
Адміністративний вплив є найбільш яскравим виявом ієрархії і ґрунтується на трьох типах підпорядкувати :
- вимушене і зовнішньо нав'язане;
- пасивне (для нього характерне задоволення, зумовлене уникненням прийняття самостійних рішень);
- свідоме, внутрішньо обґрунтоване.
Ефективність адміністративних методів багато в чому визначається здатністю робітників їх сприймати, специфікою підприємства, відповідністю іншим методам керівництва. Ця група методів відіграє важливу роль у процесі управління [2, с.247].
Отже, адміністративні методи визначають чіткість і злагодженість роботи колективу, оперативність рішень, надійність управління. Тому правильне використання адміністративних методів менеджменту в організаціях приведе до ефективної роботи персоналу. Тому вивчення та застосування адміністративних методів повинно мати місце в сучасному управлінні організаціями.

Список використаних джерел
1)Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручн. / В.К. Кіптенко : – К.: Знання, 2010. – 502 с.
2) Стадник В.В.Менеджмент: підручн. / В.В.Стадник, М.А.Йохна – К.: Академвидав, 2007. – 2-ге вид., вип., допов. – 472с.
3) Дубініна Я.П. Основи кадрового менеджменту [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://mybiblioteka.com.


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Ківін М., ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: