Пятниця, 28.02.2020, 08:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Попович О., Скоць І., Ефективність адміністративного менеджм - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Попович О., Скоць І., Ефективність адміністративного менеджм
Попович О., Скоць І., Ефективність адміністративного менеджм
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:41 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Олена Попович, Інна Скоць,


Наук. кер. – Микитюк М. В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Ефективність адміністративного менеджменту: поняття та підходи

На сьогоднішній день адміністративний менеджмент є видом управлінської діяльності, який скеровано на оптимізацію дій за всіма функціональними напрямами у всіх підрозділах і структурних одиницях підприємства.
Одним із основних показників досконалості управління, що визначається за допомогою зіставлення результатів управління і ресурсів, затрачених на їх досягнення розглядають ефективність.
Питання ефективного адміністративного менеджменту є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, в працях О. Райченка, І. Адізеса, А. Файоля, М. Вебера, Ф. Тейлора розглядаються зміст і особливості адміністративного менеджменту; А. Василенко, А. Герберт, В. Новіков висвітлюють особливості процесів аналізу та розробки шляхів покращення функціонування систем адміністративного менеджменту в ринкових умовах. Однак, ефективність адміністративного менеджменту є недостатньо висвітленою, а, отже, потребує подальших досліджень.
Метою даної роботи є визначення ключових аспектів ефективності адміністративного менеджменту.
Визначення ефективності адміністративного менеджменту базується на зіставленні результатів із витратами, пов’язаними з їх досягненням.
Відповідно до цього, ефективність адміністративного менеджменту – це результат, зіставлений із затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень) [2, с.153].
Ефективність управлінських рішень і дій переважно залежить від:
- характеру проблем, що вирішуються;
- управлінських ситуацій;
- умов, особливо організаційного характеру, в яких приймаються рішення та відбуваються управлінські дії;
- характеристик особистості та становища управлінського працівника.
Проблема ефективності адміністративного менеджменту нерозривно пов'язана з основними підходами оцінювання ефективності менеджменту організації і ефективності системи менеджменту.
Ефективність менеджменту організації відображують результат господарської діяльності і управління в цілому, але не в повній мірі характеризують ефективність і якість управління використовуваними ресурсами.
Ефективність систем менеджменту характеризується показниками, що відображають результати виробничо-господарської діяльності.
Про ефективність адміністративного менеджменту можна говорити за таких умов:
1) витрати на управління скоротилися, а показники управління не змінилися або навіть покращилися;
2) втрати на управління не змінилися, а якість управлінської діяльності покращилася;
3) витрати на управління збільшилися, але значно покращилися показники якості управління.
На практиці використовують різні методи визначення ефективності управління. Найпоширенішими з них є оцінка ефективності управління за отриманим ефектом та за обсягом і характером (включаючи якість) дій. Визначальним критерієм ефективності управлінської праці вважають якість вирішення управлінських ситуацій, а також кількість якісно вирішених управлінських ситуацій певним керівником або колективом, який він очолює [1, с.82].
Виходячи з цього, ефективність адміністративного менеджменту підприємства має базуватись на таких принципах:
1. Ощадливого виробництва. Метою впровадження даного принципу є виявлення і виключення з процесу всіх зайвих матеріальних ресурсів, дій та операцій, які прямо не беруть участь у створенні нової споживчої вартості, а тільки завдають шкоди компаніям, збільшуючи собівартість їхньої продукції.
2. Планування ресурсів. В даному випадку, допоможе використання автоматизованої системи управління підприємством, яка являє собою інформаційну систему, створену для обробки господарських операцій, що сприяє збільшенню конкурентних переваг.
3. Сертифікації систем управління підприємств за стандартами ISO серії 9000. Вона має охоплювати такі етапи: закупівлю сировини або комплектуючих, аналіз контракту, контроль якості, проектування, створення, обробку, доставку продукції, навчання персоналу, а також обслуговування і підтримку клієнтів;
4. Застосування «процесного підходу». Даний підхід спрямований на зміну існуючої на підприємствах адміністративної системи менеджменту, з метою розмежування всіх процесів виробництва товарів і послуг. Тобто, мова йде про створення вузькоспеціалізованих бізнес-одиниць.
З врахуванням вище наведеного, покращення функціонування адміністративного менеджменту підприємства необхідно здійснювати за допомогою наступної послідовності дій:
1. Визначення об’єктивних причин, що спонукають керівництво до необхідності покращення показників діяльності підприємства;
2. Оцінка діючої адміністративної системи управління, встановлення причин недосконалої роботи, виявлення можливих резервів ресурсного потенціалу, визначення бажаного рівня діяльності;
3. Вивчення досвіду функціонування високопродуктивних адміністративних систем менеджменту та існуючих сучасних новацій в управлінні, оцінка альтернативних шляхів потенційного покращення діяльності підприємства, вибір оптимального варіанту;
4. Навчання персоналу і керівників усіх рівнів управління, залучення ресурсів, проведення необхідних організаційно-технічних заходів щодо можливого підвищення рівня конкурентоспроможності адміністративної системи управління;
5. Оцінка показників діяльності підприємства за результатами нововведень, проведення необхідних коригуючих дій, закріплення бажаних результатів [3, с.5].
Отже, ефективність адміністративного управління відіграє одну з головних ролей в процесі ефективної діяльності підприємства, тому правильна організація розвитку підприємства є однією з основних завдань сучасного менеджменту. Одним з головних завдань, що повинно ставити сьогодні перед собою кожне підприємство, є підвищення ефективності управління, що як наслідок дасть можливість покращити загальну ефективність діяльності самого підприємства.

Список використаних джерел:
1. Бакуменко В. Д. Державне управління: словник-довідник [Текст] / В. Д. Бакуменко. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
2. Мельник А. Ф. Державне управління: навч. посіб. [Текст] / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.
3. Міненко М. А. Сучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства / М. А. Міненко // Економіка і держава. – 2012. – № 12. – с. 4-7. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Попович О., Скоць І., Ефективність адміністративного менеджм
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: