Вівторок, 21.01.2020, 19:03
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Пунговська М., Причини застосування реінжинірингу ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Пунговська М., Причини застосування реінжинірингу ...
Пунговська М., Причини застосування реінжинірингу ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:40 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Пунговська Мар'яна,

4 курс, спец. «Менеджмент
готельного, курортного і туристичного сервісу»
Науковий керівник Микитюк М.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Причини застосування реінжинірингу бізнес-процесів

В статті розглянуто особливості застосування реінжинірингу бізнес-процесів в сучасних умовах господарювання, визначено об'єктивні причини застосування реінжинірингу на підприємствах та механізму впровадження РБП.

В сучасних умовах господарювання, де існує загострена конкуренція на ринку, традиційні методи управління відходять у минуле. Часткова перебудова економіки, загострення економічної кризи потребує сучасного погляду та переосмислення ведення бізнесу. Якщо змінюються умови господарювання, повинна і змінюватись сама організація для досягнення економічного ефекту, завоювання частки на ринку, ефективного господарювання, для чого вона і створена. Реінжиніринг бізнес-процесів є тим ключем успіху, який зможе суттєво пoкращити пoказники економічної діяльності при правильному його застосуванні.
Проблеми реінжинiрингу бiзнес-процесів на підприємствах досліджують багато українських та зарубіжних вчених, а самe: С. А. Бубнов, О. В. Виноградова, В. В. Давиденко, І. В. Колос, Д. М. Ламберт, О. В. Солодка, Л. М. Таранюк, А. Харрісон, Р. Ван Хоук, М. Хаммер, Дж. Чампі та інші.
Джеймс Харрінгтон досліджував процеси та управління ними на різних етапах, зокрема ідентифікації, адміністрування, документування та отримання зворотнього аналізу впроваджених змін. Майк Ротер та Джон Шук зосереджували увагу на ідентифікації бізнес-процесів та їх аналізі, точній побудові та документальному оформленні. Майк Робсон та Філіп Уллах зосереджувались на практичних аспектах впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, а також його вплив на кадрову політику, оскільки він часто призводить до скорочення робочих місць. В.Мединський та С. Ільдеменов досліджували реінжиніринг бізнес-процесів в сучасних умовах розвитку російських підприємств, яким притаманні постійні кризові явища.
Незважаючи на значну кількість наукових праць, реінжиніринг бізнес-процесів потребує подальшого дослідження, оскільки практика показує, що специфіка проведення таких процесів на вітчизняних підприємствах є новим етапом їх розвитку, та потребує досвіду зарубіжних країн, що є актуальним сьогодні.
Метою даної статті є огляд методичних підходів до реінжинірингу бізнес-процесів в сучасних умовах господарювання, визначення особливостей застосування реінжинірингу.
В економічній науці визначають два принципово різних методологічних підходи щодо здійснення реінжинірингу бізнес-процесів (РБП). Одним з прихильників першого, «традиційного», підходу є Майкл Хаммер. Він вперше у 1990 році ввів термін «реінжиніринг бізнес-процесів» (від англ. Business process reengineering, BPR). У статті «Реінжиніринг: не автоматизуйте – знищуйте» М. Хаммер визначає цей вид діяльності як «фундаментальне перепроектування бізнес-процесів компаній для досягнення корінних поліпшень в основних актуальних показниках їх діяльності: вартість, якість, послуги і темпи».
Серед представників другого підходу можна виокремити М. Робсона та Ф.Уллаха. Вони були одними з перших, хто розвивали концепції реінжинірингу бізнес-процесів. Слід прокоментувати два їх пояснення щодо сутності реінжинірингу, перше з яких більше стосується практичної ролі РБП, а друге – розкриває проблему технології його застосування. Так, вони визначають, що «реінжиніринг бізнес-процесів – це інструмент, спеціально розроблений, щоб допомогти в обставинах, які вимагають масштабних змін, забезпечити які використовувані схеми поліпшення процесів не в змозі». А далі продовжують розвивати думку, що «реінжиніринг бізнес-процесів – це створення досконало нових і більш ефективних бізнес-процесів, не враховуючи того, що було раніше. РБП використовує значну кількість інструментів і методів усередині звичайної структури, але його фокус насамперед спрямований на об’єднання функцій на макроорганізаційному рівні. Це означає, що субпроцеси можуть утримуватися у рамках однієї функції або підрозділу і до них теж можна застосувати РБП» [1, с.152].
Узагальнюючи визначення реінжинірингу бізнес процесів, визначаємо, що впровадження реінжинірингу веде до зміни системи, застосування нового підходу управління нею, переосмислення методів та принципів управління, нове бачення існуючої системи, включаючи всі її складові.
В якості об’єктивних причин, що зумовили необхідність застосування змін у виробництві та його організації слід виділити наступні:
1) модифікація нової продукції в такій мірі, що ні окрема людина, ні група людей не можуть контролювати всі технічні деталі продукту. Це актуально і для інвестиційних компаній і для ресторанів «швидкого харчування»;
2) неефективність поступового зростання числа співробітників на всіх рівнях підприємства для вирішення управлінських завдань. Зростаюча кількость персоналу не задовольняла потреби клієнтів в обслуговуванні, одна з причин яких – низька заробітня плата для керівників;
3) недостатня віддача від інвестицій в комп'ютерні системи та інформаційні технології. Розрахунки на використання інформаційних технологій у вирішенні проблем ефективного управління не виправдались. Поява якісно нових інформаційних технологій змінило ситуацію, коли вони почали змінювати самі бізнес-процеси та надавати для цього реальні ресурси
[3, с. 354].
Застосування реінжинірингу бізнес-процесів можливо у таких випадках:
1) якщо підприємство знаходиться в не найкращому становищі – втрата клієнтів, погіршення фінансових показників, зменшення об’єму продажів;
2) якщо підприємтсво працює стабільно, але керівники передбачать серйозні проблеми у майбутньому, якщо організація не зміниться;
3) якщо підприємство є лідером у визначеній сфері, щоб стати недоступним для своїх конкурентів.
Для вітчизняних підприємств можно виділити і наступні конкретні причини:
1) бажання вийти на зовнішні ринки зі своїми товарами та послугами;
2) прогноз появи на своєму ринку конкуренції іноземних фірм;
3) прагнення створити умови, в яких були б реальні закордонні інвестиції в дане підприємство[4, с.92].
Як бачимо реінжиніринг бізнес- процесів властивий підприємствам, які бажають досягти високих результатів у своїй діяльності.
Механізм впровадження РПБ можна розподілити на такі основні етапи:
I. Формується бажаний стан фірми. Формування майбутнього стану відбувається в рамках розробки стратегії фірми, її основних орієнтирів і способів їх досягнення.
ІІ. Створюється модель реального або існуючого бізнесу фірми. Тут відтворюється система дій, робіт, за допомогою яких компанія реалізує свої цілі.
ІІІ. Розробляється модель нового бізнесу. Відбувається перепроектування поточного бізнесу – прямий реінжиніринг.
IV. Впровадження моделі нового бізнесу в господарську сферу фірми. Всі елементи нової моделі бізнесу використовуються на практиці.
Реінжиніринг та його ефективне проведення вимагають створення окремого бюджету (мінімально необхідного), без якого початок і проведення всього комплексу робіт неможливе. Як демонструє практика, для реалізації наміченої програми необхідно важливо чітко визначити та розподілити ролі, обов’язки та відповідальність кожного учасника для забезпечення реалізації цілей програми. В ході реалізації робіт з реінжинірингу слід чітко виділяти досягнуті в ході робіт результати.
До факторів, що сприяють успішній реалізації реінжинірингу, слід віднести, перш за все, готовність керівництва до змін, розуміння та віру в кінцевий результат, розумну оцінку ризиків, з якими пов’язана реалізація програми.
Застосування РБП можливе тільки з використанням нових інформаційних технологій, роль яких прослідковуємо в таблиці 1:
Таблиця 1
Роль інформаційних технологій в РБП
Старе правило Технологія Нове правило
Інформація може з'являтися тільки в один час та водному місці Розподіл бази даних Інформація може з'являтися одночасно в декількох місцях за необхідністю
Складну роботу можуть виконувати тільки експерти Експертні системи Функції експерта може виконувати генеральний менеджер
Фірми повинні вибирати між централізацією та децентралізацією Телекомікаційні зв'язки Фірми можуть одночасно використовувати вигоди централізації та децентралізації
Все вирішують менеджери Інструменти підтримки прийняття рішення Кожний працівник приймає участь у прийнятті рішень
Необхідний офіс для зберігання і передачі інформації Безпровідні комунікації Інформація може передаватись в будь-якому місці
Плани переглядаються періодично Високоякісне виконання розрахунків, комп’ютерні мережі, програмне забезпечення Плани переглядаються миттєво

Технологія значно спростовує діяльність керівнику, дозволяє миттєво отримувати необхідну інформацію, використовувати її для прийняття важливих рішень. За таких умов знижуються витрати на виконання завдань, робота з клієнтом дорівнює 24 години * 365 календарних днів, тобто, безупинно, діяльність орієнтується на майбутні потреби клієнта, відбувається рух в інформаційне суспільство, глобалізація бізнесу, робота з клієнтами і партнерами у будь-якій точці світу.
Отже, реінжиніринг передбачає фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування ділових процесів для досягнення різких, стрибкоподібних покращень у вирішальних, сучасних показниках діяльності компанії, таких, як вартість, якість, сервіс і темпи. Це визначення містить чотири ключових слова: фундаментальний, радикальний, різкий або стрибкоподібний та процес. Завдання реінжинірингу — це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування існуючої роботи для отримання ефективних змін. Тому застосування РБП в сучасних умовах господарювання є альтернативою для українських підприємств.

Список використаних джерел
1. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентація и управление/ В.Г. Ел., В.В Репин – М.: ИНФРА-М, 2005. – 219с.
2. Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы/М.Ротер, Д.Шук. – Бруклин, Массачусетс, США. – 324с.
3.Медынский В.Г. Реинжинринг инновационного предпринимательства: науч.пособ. /В.Г.Медынский, С.В.Ильдеменов, В.И.Ирикова. – М.:ЮНИТИ, 1999. – 414с.
4. Таранюк Л.М. Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства/ Л.М.Таранюк// Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – 97 с.
5. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация/ О.Харрингтон.– СПб.: АЗБУКА Бмикро: – 2002. – 314 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Пунговська М., Причини застосування реінжинірингу ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: