Вівторок, 21.01.2020, 20:37
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Романчук Р., Буряк І., Роль менеджера в інноваційному... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Романчук Р., Буряк І., Роль менеджера в інноваційному...
Романчук Р., Буряк І., Роль менеджера в інноваційному...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Роман Романчук, Іванна Буряк,

4 курс,
спец. «Менеджмент готельного, курортного і туристичного серівсу», д/ф,
Наук. кер. - Москальов М.А.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Роль менеджера в інноваційному розвитку туристичного підприємства

Туризм у XXI ст. вступив у нову стадію розвитку у міру того як він займає все більш помітне місце в розвитку світової економіки, соціальній культурі та інших сферах, всі значніше стає його роль у загальносвітових процесах розвитку людства.
Слід зазначити, що велика роль у розвитку сучасного туризму належить грамотним, професійно підготовленим менеджерам і далеко не в останню чергу фахівці в туризмі повинні бути хорошими психологами. Тому дослідження даного питання є надзвичайно важливим для сьогодення.
Дослідження управлінських інновацій розглядаються в роботах В. Гриньова, П. Друкера, І. Кокоріна, Ю. Морозова, Р. Фатхутдінова та інших вітчизняних і зарубіжних дослідників[4]. Проте ця проблема аналізується в загальноуправлінському контексті, а особу менеджера, як інноватора не достатньо досліджено.
Саме такі добре підготовлені фахівці можуть розібратися з різними нововведеннями та інноваціями в туристичному бізнесі. Нова якість зростання, яке називається розвитком, є наслідком інноваційного характеру підприємництва в різних сферах. Менеджер - це спеціаліст, що професійно займається- управлінською діяльністю в конкретній сфері функціонування інноваційного процесу. Визначними менеджерами-новаторами були А. Моріт, Лі Якокк, Б. Гейтс та ін.[3]
Праця менеджерів - інноваторів має творчий характер, потребує різноманітних знань, схильності до аналітичної діяльності, уміння концентруватися у визначений час на окреслених проблемах. Оскільки основним предметом праці менеджера є науково-технічна й управлінська інформація, то обов'язковою умовою його ефективної роботи є знання сучасної наукової парадигми відносно інформаційної технології, морально-етичних, екологічних і соціальних проблем.
До менеджерів інноваційної сфери належать:
• керівники творчих груп виконавців;
• керівники лабораторій, відділів і функціональних служб;
• керівники виробничих підрозділів;
• менеджери різного рівня, які координують діяльність різних підрозділів інноваційної діяльності та зовнішніх партнерів;
• керівники інноваційних підприємств, фірм у цілому[2].
В інноваційному розвитку туризму розрізняють три категорії вимог до професіональної компетенції менеджера-інноватора:
- знання теорії та практики у сфері управління;
- комунікативність і вміння працювати з людьми;
- компетентність у галузі спеціалізації інноваційного процесу чи інноваційного туристичного підприємства[1].
В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається за трьома основними напрямками:
1.Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані з розвитком підприємництва і туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі реорганізацією, поглинанням конкуруючих суб’єктів на основі нової техніки та передових технологій, кадрової політики (оновлення та заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників), раціональної економічної та фінансової діяльності (впровадження нових форм обліку та звітності). На нашу думку, менеджер-інноватор на туристичних підприємствах Чернівецької області повинен звернути увагу на такі пропозиції:
 Розвинути у працівників відчуття змагання - найкращому працівникові (працівникові місяця) робити бонус на вибір керівництва.
 Сприяти стажуванню та проходженню практики студентами ВНЗ на інноваційних ділянках процесу створення і просування та реалізації туристичного продукту.
 Установки нового програмного забезпечення Amadeus,Travelport. Наприклад новинка на ринку – робоча платформа для туристичних фірм Sabre RED.
2.Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових споживачів, або привабити нових клієнтів. Нашою пропозицією є створення безкоштовних мобільних додатків, які б клієнти могли скачувати для операційної системи Android.
3. Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну споживчих якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку. Рекомендацією для менеджерів є розробка комплексного туристичного продукту, який включає не тільки сам тур, а й допомогу у зборі документації, транспортуванні та ін.
Без висококваліфікованих, культурних, знаючих свою справу управлінських кадрів немислимі глибокі якісні зміни в галузі керування, які обов’язкові для інноваційного розвитку туризму . Це пов'язано з тим, що з чистого адміністратора, який сліпо виконував команди «зверху», менеджер туристської фірми перетворюється у творчу особистість, діяльність якої спрямована на реалізацію політики мотивації, що здобуває в період ринкових відносин вирішальне значення.
Виходячи з вищенаведеного, можна визначити основні завдання завдання менеджера-інноватора в управлінні інноваційною діяльністю туристичного підприємства :
• аналіз зовнішнього середовища з урахуванням невизначеності та ризику;
• аналіз інноваційного потенціалу фірми;
• розроблення інноваційних цілей розвитку;
• створення системи інноваційних стратегій
 багато туристичних підприємств працюють відокремлено, не співпрацюючи з владою чи з іншими підприємствами, що є проблемою, адже спільний план дій спільна стратегія підняла рівень розвитку туризму, до того ж підприємства більше знали про роботу один одного, що давало б їм більше можливості для розвитку;
• пошук інноваційних ідей, ліцензій, ноу-хау;
• прогноз ситуації па ринку;
• планування та організацію нових турів, їх упровадження у виробництво;
• удосконалення організаційних структур управління;
• управління персоналом;
• оцінку ефективності інноваційної діяльності;
• вивчення ринкової кон'юнктури, інноваційної діяльності конкурентів;
• дослідження ринку для нових продуктів і технологій (ємність ринку, умови й еластичність попиту тощо) ;
• прогнозування діяльності, характеру та стадій життєвого циклу нової продукції (на цій підставі ухвалюють рішення про розміри виробничих потужностей, обсяги капіталовкладень);
• дослідження ресурсів, необхідних для проведення інноваційних процесів;
• аналіз ризиків інновацій, визначення методів їх мінімізації;
• оцінку ефективності інвестиційного проекту[2].
Отже, менеджер в інноваційному розвитку туристичного підприємства відіграє важливу роль, адже :
- він аналізує попит споживачів, розглядає нові ринки, слідкує за появою нових технологій, які можуть бути впроваджені на підприємстві;
- використовуючи власний творчий потенціал та аналітичні здібності, створює та відкриває нові інструменти управління, які будуть вдалими та ефективними саме для даного туристичного підприємства;
- на основі вивчення ситуації формує шляхи інноваційного розвитку підприємства, вивчає ризики, можливості;
- складає конкретні плани дій та співпрацює з працівниками, даючи їм розпорядження , які направлятимуть підприємство в нове, інноваційне поле діяльності.

Список літератури
1.Василенко В. О. «Інноваційний менеджмент»: Навчальний посібник. – К:2003.
2.Інтернет-джерело / Режим доступу: http://library.if.ua/book/4/488.html
3.Макарчук І. Д Вимоги до менеджерів інноваційної сфери діяльності [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Economics/70563.doc.html
4.Методично-категоріальні основи дослідження інновацій у державному управлінні[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://law.kymu.edu.ua/ndgu_st07_ua.html 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Романчук Р., Буряк І., Роль менеджера в інноваційному...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: