Пятниця, 28.02.2020, 08:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Самборська І., Штефюк Х.,Особливості впровадження... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Самборська І., Штефюк Х.,Особливості впровадження...
Самборська І., Штефюк Х.,Особливості впровадження...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Самборська Ілона, Штефюк Христина

спец. «Менеджмент готельного,
курортного та туристичного сервісу»
Науковий керівник: Микитюк М.В.
Особливості впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах

Проблеми реінжинiрингу бiзнес-процесів на підприємствах досліджують багато українських та зарубіжних вчених, а самe: С. А. Бубнов, О. В. Виноградова, В. В. Давиденко, І. В. Колос, Д. М. Ламберт, О. В. Солодка, Л. М. Таранюк, А. Харрісон, Р. Ван Хоук, М. Хаммер та інші.
У сучасних економічних умовах все більшу роль відіграє розробка нових методів управління підприємством. На даному етапi економiчного рoзвитку Укрaїни, в умoвах рeформування економiки та часткової економічної кризи саме реінжиніринг є одним з найважливіших факторів успішної перебудови компаній. При грамотному застосуванні, це дозволяє їм суттєво пoкращити пoказники економічної діяльності, збільшити частку на ринку, забезпечити зростання їх ринкової вартості тощо.
Сучасні світові тенденції свідчать про все більшу актуальність вдосконалення управління організаціями, пошук нових методик покращення управлінських процесів. В сучасних умовах найновішою концепцією в управлінні є реінжиніринг бізнес-процесів, який активно витісняє всі інші підходи. Реінжиніринг бізнес-процесів визнається найбільш радикальним управлінським підходом, і в той же час він може використовуватись як в умовах кризи, так і в умовах успішної діяльності, щоб надати конкурентні переваги.
Метою даної роботи є спроба розглянути та проаналізувати методики покращення бізнес-процесів, зокрема, реінжиніринг бізнес-процесів вітчизняних підприємств в сучасних умовах, визначити проблеми та оцінити наслідки впровадження процесного підходу для суб’єктів господарювання.
Входження України до світового торговельно-економічного простору обумовило необхідність використання сучасних технологій ведення бізнесу, однією з яких є реінжиніринг бізнес-процесів (РБП). Економічна ситуація України потребує кардинальних змін у економічній сфері, збалансованості дій підприємницьких структур і держави. Підприємствам необхідно адаптуватись до постійно змінного середовища, впроваджувати нові технології управління існуючим потенціалом для створення гнучкої конкурентноздатної організації. [1]
Для переважної більшості українських підприємств характерним є організація виробничих процесів за старими стандартами з часів Радянського Союзу. Тоді увага була зорієнтована не на ринковий потенціал продукту, а, в основному, на його виробництво. Для таких підприємств характерною є лiнійно-функцiональна структурa управлiння, невипрaвдана залежнiсть від постачальникiв і споживачiв, втрaта ринкiв збуту, знижeння рівня рентабельності, збільшення кількості бартерних операцій, що зумовлює поступове їx витiснення з ринкy.
Проведення реінжинірингу бізнес-процесів (РБП) є складним процесом, який потребує часу та концентрації зусиль всієї організації. Реінжиніринг і його швидке та ефективне здійснення вимагають виділення спеціального бюджету (мінімально необхідного), без якого початок і проведення всього комплексу робіт неможливі. У ході реалізації програми реінжинірингу необхідно спиратися на принцип Паретто (20% зусиль можуть дати 80% результату), а це означає, що потрібно обирати пріоритетні завдання і посилено працювати над їхнім вирішенням. [3]
Як показує практика, для реалізації наміченої програми важливо чітко визначити і розподілити ролі, обов'язки та відповідальність кожного учасника для забезпечення реалізації цілей програми. У ході реалізації робіт з реінжинірингу варто чітко виділяти досягнуті в ході робіт результати.
Застосування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах дасть змогу:
• знизити собівартість продукції за рахунок зростання ефективності управління;
• підвищити якість продукції чи послуг;
• мінімізувати час реакції підприємства для забезпечення швидкого оброблення замовлень клієнтів і швидкого розроблення нової продукції;
• уніфікувати операції ділового циклу; ефективно використовувати як складні системи класу MRP/ERP, так і простіші системи автоматизації управління підприємством;
• ефективніше виявляти та задовольняти потреби споживачів, а саме – переглянути та реконструювати процеси виконання замовлень з метою покращання показників системи обслуговування, а також розробити систему обслуговування по процесах створення доданої вартості для споживачів [5]
В Україні поява і становлення бізнес-реінжинірингу пов’язується звичайно з бажанням суттєво покращити ринкову діяльність, влити в нього нову кров, ліквідувати кризові явища. Стосовно до специфіки української економіки, стратегічною задачею підприємства є здійснення комплексної програми реінжинірингу, що включає якісне вдосконалення основних бізнес-процесів з одночасним застосуванням нових інформаційних технологій та досягнення модернізації і суттєвого підвищення ефективності бізнесу для забезпечення стійкого економічного розвитку країни.

Список використаних джерел
1. Турчак В.В, Погребняк С.О., Грушко А.С. «Перспективи застосування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах України»
2. Колос І. В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Сталий розвиток економіки – 2012. – № 5. – С. 299. Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_5/299.pdf
3. Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств [Електронний ресурс] / Л. М. Таранюк, О. М. Запорожченко // Механізм регулювання економіки – 2011. – № 4. – С. 122. Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2011_4/3_5.pdf
4. Солодка О. В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal....f
Таранюк Л. М. Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства [Електронний ресурс] / Механізм регулювання економіки – 2009. – № 4. – С. 97. Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2009_4_1/3_3.pdf
5. Реінжиніринг бізнес-процесів – шлях до становлення вітчизняних підприємств / В. В. Давиденко, Н. О. Шевченко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Davydenko_111.html.
Когут Ю. О. Модель реінжинірингу бізнес-процесів підприємства [Електронний ресурс] / БІЗНЕСІНФОРМ – 2011. – № 10. – С. 65. Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2011_10/65-69.pdf.6.
 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Самборська І., Штефюк Х.,Особливості впровадження...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: