Вівторок, 21.01.2020, 19:33
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Самборська І., Місце операційного менеджменту ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Самборська І., Місце операційного менеджменту ...
Самборська І., Місце операційного менеджменту ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:36 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Ілона Самборська

студентка 443 гр.
спец. «Менеджмент готельного,
курортного та туристичного сервісу»
Місце операційного менеджменту в новій економіці – економіці знань

Сучасний період у розвитку світової економіки в цілому характеризується значним поширенням інформаційних і комунікаційних технологій, комп'ютеризацією всіх сфер людської діяльності і в першу чергу господарської. Відбувається процес переходу від економіки матеріального товару, економіки відносин до спочатку економіки менеджменту, потім економіки знань. Це знаходить своє відображення у формуванні нового стану економіки, який узагальнюється поняттям «нова економіка», що включає у свій склад багато різних наук, в тому числі і операційний менеджмент.
Метою даного дослідження є охарактеризувати «нову економіку» та з’ясувати місце та роль операційного менеджменту в ній. Виходячи з мети, поставлено наступні завдання :
- детально розкрити «нову економіку» як економіку знань ;
- визначити сутність операційного менеджменту;
- з’ясувати роль та значення операційного менеджменту.
Предметом даного дослідження є новий стан економіки - «нова економіка».
Об’єктом є операційний менеджмент як складова «нової економіки».
Нова економіка є результатом четвертої промислової революції і базується на широкому впровадженні в практику господарської діяльності сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, становленні мережної економіки, формуванні економіки високих технологій та економіки знань. На перший план виходять інтелектуальні складові товарів і послуг. Успіх компаній, величина прибутків визначаються тепер оригінальністю ідей, технологіями, методами ведення бізнесу. Епоху «нової економіки» досить часто називають періодом революції знань, коли здатність виробляти, набувати і використовувати знання стає найважливішим чинником конкурентоспроможності як окремої фірми, так і національної економіки в цілому [1].
Операційний менеджмент є частиною нової економіки, оскільки в даний час розвивається як одна з провідних областей спеціалізації у світі менеджменту та бізнесу, що орієнтується на знаннях та інформації. Операційний менеджмент як поняття та наука в системі управління, - це менеджмент у процесі створення товарів (послуг), який здійснюється на рівні операцій, починаючи із забезпечення організації потрібними ресурсами та впродовж їхньої трансформації у готові товари (послуги).
Для кращого розуміння внеску менеджменту в економіку нового часу варто визначити функції, через які реалізується вплив операційного менеджменту через менеджера на систему економіки :
1) планування і контроль виробництва;
2) аналіз виробничого циклу і усунення «слабких місць» в системі;
3) аналіз виробничого процесу з метою його удосконалення;
4) автоматизація та впровадження новітніх технологій у виробництво [3].
Операційний менеджмент як сфера діяльності фахівців та організаційна ланка виробництва безперечно не можуть існувати і розвиватись незалежно від інноваційного розвитку. Варто лише взяти до уваги Український патентний реєстр за 2012 рік та пошукати там категорії управління, які перераховано нижче. Вчені інституту імені Тараса Шевченка розробили та запатентували нову програму контролю дистанційного навчання студентів менеджерського сегменту(аналогів немає в жодній країні). Відома в Україні та столиці фабрика імені Вороніна запустила нещодавно вітчизняний операційний проект безконтактного пакування та фасування готового одягу, в якому бере участь лише 1 людина операціоніст з технічною освітою [4].
До внесків в економічний розвиток можна віднести чотири основні групи нововведень операційного менеджменту: нововведення в сферу виробництва, постачання та збуту; нововведення в сферу операційного планування; нововведення в сфері контролю виробничого процесу; інновації в системі управління процесом навчання [5].
Отже, новітній економічний розвиток веде за собою нові професії, нові програми в навчальних закладах та удосконалення всіх спеціальностей та кваліфікацій. Не став тому виключенням і операційний менеджмент, що через низку вдосконалень став невід’ємною частиною нової економіки, а операційний менеджер - людиною сучасності, що ступає в ногу з прогресом і знає, що треба змінити на підприємстві та управлінні, щоб відповідати стандартам нового курсу економічного розвитку.
Література
1. Лісовал В.П., Старосельський М.І. Операційний менеджмент: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. — К.: НАУ, 2004. — 61 с.
2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2005. — 228с.
3. Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К.: КНЕУ, 2003. — 236 с.
4. Білоцерківець В.В. Економіка і нова економіка: критерії розмежування /В.В. Білоцерківець // Економічна теорія. - 2005. - № 1. - С. 17-24;
5. Яремко Лариса Адольфівна, «Нова економіка» та інноваційний розвиток // Маркетинг і менеджмент інновацій,-2011.- № 3.
6. Гвоздецький І. Феномен «нової економіки» у контексті економічного зростання // http://www.library.tane.edu.ua. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Самборська І., Місце операційного менеджменту ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: