Субота, 14.12.2019, 16:00
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Боршан О., АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Боршан О., АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
Боршан О., АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:15 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineБоршан Олена,

3 курс, спец. «Товарознавство», д.ф.н.,
Наук. кер. – Лошенюк І.Р.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Нині кожне підприємство має свій образ у свідомості інших учасників ринку. Керівництво підприємств намагається привернути до себе увагу конкретних адресних груп: інвесторів, акціонерів, партнерів, споживачів та інших груп суспільства. При цьому успіх діяльності та престиж підприємства заповнює всі сфери людської діяльності й в усьому керує їх поведінкою [1]. У світовій практиці створення іміджу підприємства розглядається як одна із стратегічних цілей управління, яка вважається не менш важливою, ніж упровадження нових технологій, стабілізація фінансового середовища, найму персоналу і розширення ринків збуту.
Сильний імідж підприємств і його товарів говорить про унікальні ділові здібності (спеціальні навички, уміння), які дозволяють підвищувати пропоновану споживачам цінність товарів і послуг. Менеджери будь-якого торговельного підприємства рано чи пізно починають займатися побудовою його іміджу. При цьому репутація може бути уразлива, та потрібно її постійно підтримувати. Проте лише деякі підприємства виробили такі аспекти свого іміджу, які захоплюють та утримують споживачів. Одним з дієвих методів досягнення успіху в ринкових умовах є формування позитивного іміджу підприємства.
Проблемам формування іміджу підприємств присвячені праці таких науковців та дослідників, як: Т.Грінберг, Є.Попова, І.Химич, Ф.Шашкова та ін. Проте вплив окремих його видів на формування іміджу торговельних підприємств вивчений недостатньо.
Мета нашого дослідження полягала у вивченні основних елементів формування іміджу торговельних підприємств.
Формування ефективного образу у свідомості споживачів відбувається за рахунок зовнішнього, внутрішнього та невідчутного іміджу підприємства. Зовнішній імідж підприємства - це сприйняття підприємства суспільством, засобами масової інформації, споживачами. Як правило, зовнішній імідж складається із: громадської думки про нього, яка формується рекламною компанією, якістю товарів, зв'язками із засобами масової інформації та суспільною роботою, зв'язків з інвесторами, ставленням персоналу до самого підприємства.
Якість товарів є найважливішим елементом ділової репутації, оскільки доведено, що вдала реклама за наявності високоякісного товару є потужним інструментом формування іміджу, що активно інформує ринок про продуцента, підкреслюючи унікальність пропозиції, наголошує на відмінності її від пропозицій конкурентів, створює емоційну залежність між підприємством і споживачами. Разом з тим індивідуальність та зовнішній вигляд персоналу підприємств є невіддільними складовими його іміджу [3].
Зовнішній імідж формується також за допомогою паблік рилейшнз, яка направлена на висвітлення громадської діяльності підприємства та його керівництва, спонсорські акції, контакти із засобами масової інформації та забезпечення їх матеріалами для формування позитивного іміджу і т. п.
Водночас внутрішній імідж підприємства приставляє загальну атмосферу всередині його, співвідношення позитивного і негативного ставлення співробітників до керівників і політики підприємства в цілому [2]. Він зумовлюється такими чинниками:
 рівнем організації та координації взаємодії великої кількості працівників, спрямованої на досягнення спільних цілей;
 характером взаємовідносин менеджменту і працівників, кадровою політикою підприємства;
 системою навчання і тренінгів співробітників;
 програмою стимулювання і заохочення працівників.
Такий підхід до розуміння механізмів формування іміджу підприємства відокремлює три їхні різновиди: формування іміджу природним шляхом як результату діяльності підприємства чи індивіда; формування іміджу як мистецтво "переконувати споживачів, впливати на їхні думки, підтримувати готовність до необхідних змін"; формування іміджу спирається на застосування науково обґрунтованих і перевірених на практиці технологій.
Велика увага також приділяється невідчутному іміджу зокрема, ставленню персоналу до роботи, його емоційного настрою, що впливає на репутацію підприємства, ставлення до нього клієнтів, адже саме співробітники підприємства представляють його перед споживачами, створюють певну атмосферу прихильності, уваги, допомоги. Невідчутний імідж базується на відчуттях, відносинах, емоційному сприйнятті широким колом зацікавлених осіб діяльності підприємства та його товарів.
Усі складові іміджу спрямовані на досягнення трьох основних цілей: досягнення високого рівня компетентності та ефективності в роботі з клієнтами підприємства; створення і підтримка такого позитивного іміджу, який, безумовно, змушує споживачів довіряти підприємству; встановлення емоційного зв'язку з покупцями і підприємством [3].
Отже, імідж, з одного боку, є неодмінною умовою й одним із найважливіших чинників успіху діяльності підприємства, а з іншого — його формування пов’язано з проблемами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Імідж стає не тільки образом для визначеної аудиторії, а й надзвичайно важливим інформаційним продуктом, що є в розпорядженні підприємства. Імідж є цілісним утворенням, одночасно оберненим як у зовнішнє, так і внутрішнє середовище функціонування підприємства.
Список використаних джерел
1. Смирнова Ю.А. Имидж организации: структура, классификация, функции / Ю. Смирнова // Маркетинг в России. – 2009. – №2(70). – с.37-45.
2. Томилова М. Модель іміджу організації / М. Томилова // Менеджмент і менеджер. – 2007. – №9. – с.26-32.
3. Імідж організації, його характеристика та взаємозв'язок з культурою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/16520205/ menedzhment/imidzh_organizatsiyi_yogo_harakteristika_vzayemozvyazok_kulturoyu. – Назва з екрана. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Боршан О., АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: