Середа, 12.08.2020, 06:06
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Голованова І., Управління маркетинговою діяльністю ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Голованова І., Управління маркетинговою діяльністю ...
Голованова І., Управління маркетинговою діяльністю ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:10 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineГолованова Ірина,

3 курс, спец. «Товарознавство» , д.ф.н.
Наук. кер. – Лошенюк І. Р.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств: значення і особливості

Одним із факторів успіху туристичних підприємств на ринку є вміння знайти та задовольняти потреби споживачів. Такий підхід до діяльності підприємства відображає сутність маркетингу як філософії бізнесу та передбачає можливості досягнення цілей, пов’язаних з прибутком, розширенням частки на ринку та власним розвитком. Разом з тим маркетинг виступає функцією менеджменту, спрямованою на інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та конкретні дії щодо формування та управління туристичними продуктами, ціноутворення, розподілу та просування їх на ринку.
Маркетинг в туризмі представляє діяльність підприємства в процесі розробки, виробництва, просування туристичного продукту та послуг з метою отримання максимального прибутку шляхом найбільш повного задоволення потреб споживача.
Проблема специфіки організації маркетингової діяльності туристичного підприємства та вибір необхідних інструментів маркетингових комунікацій, потребують ретельного дослідження ринку та споживачів турпродуктів.
Питанням маркетингової діяльності у сфері туризму присвятили свої наукові праці такі вчені, як Балабанова Л. В., Говенко Л. П., Давиденко І. В., Кифяк В. Ф., Полещук О. В., Семенюк Н. М., Чаплінський Ю. Б. та багато інших науковців.
Мета дослідження полягала у вивченні та аналізі особливостей організації маркетингу на туристичних підприємствах.
На сьогоднішній день ринок туристичних послуг є досить насиченим туристичними продуктами та послугами. При цьому у нього чи не найвижчий рівень конкуренції. У зв'язку з цим виникає гостра необхідність постійного обліку стану туристичного ринку, ретельного вивчення потреб туристів і передбачення можливих змін в майбутньому тощо.
З одного боку, туристичні підприємства орієнтуються на ринок, а з другого – вони самі впливають на нього, прагнучи оволодіти і управляти ним.
Сьогодні на ринку представлена досить велика кількість туристичних підприємств та операторів, проте більшу його частину займають основні гравці – великі підприємства-постачальники окремих послуг.
Управління маркетингом (або маркетинг-менеджмент) визначається як діяльність, пов’язана з плануванням, організацією, координацією, контролем, аудитом і стимулюванням заходів щодо інтенсифікації процесу формування попиту на товари та послуги, збільшенню прибутків підприємств [1, 205 с.].
Відомий учений Пітер Друкер визначив мету маркетингу так: “Мета маркетингу – зробити продажі постійними. Основна суть – знати і розуміти клієнтів настільки добре, щоб продукт чи послуга підходили їм і продавалися самі” [2].
Це не означає, що реклама і просування туристичних послуг не потрібні взагалі. Вони мають бути частиною системи, робота якої спрямована на задоволення потреб клієнтів. Реклама і просування послуг досягнуть максимальної ефективності в тому випадку, якщо спочатку будуть визначені потреби та інтереси клієнтів, а потім запропоновані доступні за ціною туристичні продукти.
На сучасному етапі розвитку туристичного ринку основною метою маркетингової політики є комплексні методи формування попиту і стимулювання збуту, орієнтація на цільових споживачів, створення позитивного іміджу послуг, що пропонуються [3].
Управління маркетингом в туризмі тісно пов’язане з процесом маркетингового планування. Підставою для планування є аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища туристичного підприємства. Планування повинно стосуватися тих сфер маркетингової діяльності, на які підприємство може впливати (наприклад, рекламна кампанія), а прогнози мають будуватися у сферах, непідвладних впливу підприємства (наприклад, діяльність туристичних фірм-конкурентів).
Слід зазначити, що процес маркетингового планування в туризмі має бути постійним, тому стратегічні та оперативні маркетингові плани туристичних підприємств тісно взаємопов’язуються [4, 113 с.].
Особлива увага також приділяється контролю маркетингової діяльності туристичних підприємств.
Таким чином, суттєвий розвиток ринку туристичних послуг сьогодні надає змогу ефективно організувати маркетингову діяльність туристичних підприємств. Формування комплексу маркетингу дозволяє не тільки поетапно виявити переваги та недоліки, а й здійснити заходи щодо удосконалення всієї діяльності підприємства.

Список використаної літератури:
1. Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
2. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке : (пер. с англ.) / Питер Ф. Друкер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 256 с.
3. Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 76 – 108.
4. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны) / Г. А. Паприян. – М.: Экономика, 2000. – 207 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Голованова І., Управління маркетинговою діяльністю ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: