Середа, 12.08.2020, 06:04
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Лобач О., Сучасні аспекти формування іміджу підприємства - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Лобач О., Сучасні аспекти формування іміджу підприємства
Лобач О., Сучасні аспекти формування іміджу підприємства
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:07 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineЛобач Олена,

3 курс, спец. «Товарознавство», д.ф.н.
Науковий керівник: Лошенюк І.Р.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Сучасні аспекти формування іміджу підприємства

Нині на ринку товарів та послуг велику роль відіграє формування образу підприємства у свідомості споживачів. У свою чергу, імідж підприємства виступає сучасним інструментом досягнення поставлених стратегічних цілей, знаходження ефективних шляхів розвитку маркетингової діяльності. За допомогою його створюються професійні ділові компетенції, впроваджуються спеціальні навички та уміння, які дозволяють підвищувати споживчу цінність товарів і послуг.
Питання формування іміджу підприємства досліджували різні вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: Алексунін В.А., Діброва Т.В., Паркер Л.М., Ромат Е. В., Федько В.П. та інші. Проте у їхніх працях не достатньо опрацьованими залишилися проблеми розробки іміджу підприємств роздрібної торгівлі.
Метою даного дослідження є вивчення та розробка складових елементів формування іміджу підприємств роздрібної торгівлі
Імідж підприємства у сучасній економічній літературі представляється як сформоване пред’явлення цільовій аудиторії інформації про діяльність та успіхи підприємства, яка постійно та динамічно впливає на його взаємини з потенційними та фактичними покупцями. Водночас великий вплив його на конкурентоспроможність, фінансові результати та контакти з державними та іншими підприємствами, установами та організаціями. Формування іміджу підприємства є складним та багатогранним процесом. Практично кожне підприємство, яке визнає необхідність забезпечувати собі певну репутацію та просування на ринку, має штатних співробітників, які займаються цими питаннями у складі служби маркетингу [1, с. 253].
Приступаючи до створення іміджу, необхідно, по-перше, з'ясувати, вид специфіку діяльності підприємства в даний час та в перспективі; по-друге, вияснити переваги його товарів у порівнянні з конкурентами. При цьому необхідно з'ясувати завдання іміджу щодо підвищення престижу підприємства та розробки його фірмового стилю. Особливу увагу слід приділити також питанням підвищення ефективності реклами та інших заходів щодо просування товарів, формування їх позитивного сприйняття на ринку.
Розробка іміджу підприємства повинна відбуватись поетапно: вивчення та визначення цільової аудиторії, її віку, роду занять і т.п; розробка концепції іміджу, що буде містити головні принципи, мотиви і цінності, характерні для підприємства та його товарів; формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості споживача [3, с.45].
Важливу вагу будуть відігравати основні засоби формуванню іміджу. Серед них найбільш поширеними сьогодні виступають:
1. Фірмовий стиль – основа іміджу, головний засіб його формування, який переважно представляється сукупністю художньо-текстових і технічних складових, що забезпечують зорову і змістовну єдність товарів і діяльності самого підприємства, яка виходить від інформації про функціонування його у внутрішньому і зовнішньому середовищі.
2. Візуальні засоби включають дизайнерські прийоми формування іміджу, які включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень.
3. Вербальні засоби позиціонуються спеціально підібраною стилістикою, орієнтованою на потреби та запити споживачів.
4. Рекламні засоби використовуються в кожному конкретному випадку та представлені різними рекламними матеріалами, що сприяють формуванню сприятливого відношення як до самого підприємства, так і до його товарів.
5. PR-заходи є продуманими, спланованими, постійними зусиллями по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між підприємством і громадськістю. Це виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські акції і т.п. При проведенні PR-заходів необхідно, щоб профіль діяльності підприємства відповідав специфіці проведеного заходу.
7. Візуальною атрибутикою фірмового стилю виступає товарний знак, який представляється офіційно прийнятим терміном, що означає зареєстроване у встановленому порядку оригінально оформлене художнє зображення [2,с. 67].
Головними елементами, які формують імідж підприємства є також якість товарів, культура обслуговування покупців, територіальне місцезнаходження, кваліфікація торговельного персоналу тощо.
Разом з тим усі складові іміджу підприємства спрямовані на досягнення таких основних цілей: високого рівня компетентності та ефективності в роботі з клієнтами; створення і підтримка позитивного іміджу, який, безумовно, націлює споживачів довіряти йому; встановлення тісного зв'язку з покупцем і суспільством.
У формуванні іміджу провідне місце займає і стратегічне управління процесом діяльності підприємства. Воно створює конкурентні переваги, які забезпечують не тільки його успішне функціонування, а й розвиток у довгостроковій перспективі.
Отже, для успішного формування та підтримки позитивного іміджу керівництву підприємства необхідно приймати ретельно продумані маркетингові рішення, які повинні бути взаємопов'язані між собою і працювати як єдине ціле для досягнення високої конкурентоспроможності на ринку.
Список використаних джерел
1. Бутенко Н.В. Маркетинг [Текст] : навчальний посібник / Н.В. Бутенко. – К.: 2008 – 458 с.
2. Гаврилішин І.П., Славута Є.І. Проблеми формування іміджу компаній в Україні: Зб. наук. ст. – К.: Либідь, 2007. – 246 с.
3. Формування іміджу компанії допоміжними засобами маркетингових комунікацій / І.І. Гагаріна І.І, Т.Г. Діброва – Журнал економічний вісник НТУУ, 2009 – 134 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Лобач О., Сучасні аспекти формування іміджу підприємства
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: