Вівторок, 21.01.2020, 18:47
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мендришора У., Формування стратегії бренду підприємств - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Мендришора У., Формування стратегії бренду підприємств
Мендришора У., Формування стратегії бренду підприємств
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:06 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineУляна Мендришора

3 курс, напр. підг. «Товарознавство і
торговельне підприємництво» д/ф,
Наук. кер. - Лошенюк І.Р.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Формування стратегії бренду підприємств

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні характеризується великою кількістю постачальників товарів та послуг. В наслідок цього на ринку відбувається загострення конкурентної боротьби між торговельними підприємствами за споживача. Досягнення конкурентних переваг та забезпечення конкурентоспроможності підприємства є важливим фактором їх ефективної діяльності. Цього можна досягти за допомогою ефективного управління брендом, а саме формуванням дієвої стратегії розвитку бренду.
Актуальність проблеми формування бренду зумовила велику кількість наукових праць та досліджень як серед вітчизняних, так і іноземних науковців. Зокрема, цю проблематику висвітлюють Д. Аакер, Г. Ассель, О. Березін, О. Герман, А. Григор, Дж. Дей, А. Длігач, О. Долматов, О. Кендюхов, Н. Куденко, В. Коршунов, Ф. Котлер, В. Кучер, Ж-Ж. Ламбен, М. Макарова, І. Маркіна, Дж. О’Шоннесі, В. Ординська, М. Портер, М. Рогоза тощо. Проте стратегія розвитку бренду досі залишається недостатньо вивченою.
Мета нашого дослідження полягала у аналізі формування стратегії бренду в діяльності торговельних підприємств.
Сьогодні торговельним підприємствам дуже важливо визначити хто виступає їх цільовими клієнтами, встановити конкурентні переваги, усвідомити справжню сутність і потенціал бренду, який забезпечить високі позиції на ринку та лояльність споживачів.
В економічній літературі бренд розглядається як уявні образи товару, збережені в пам'яті зацікавлених груп споживачів. Водночас він виконує функцію ідентифікації та диференціації товарів, визначає поведінку споживачів під час їх вибору, встановлює позицію, яку займає у свідомості споживача уявлення про даний товар. Таке уявлення при сукупності відповідних характеристик дозволяє стверджувати, що даний товар може вважатися «брендом» та несе у собі додаткову споживчу вартість [1]. Такими характеристиками є: гарантована якість; загальновідомість та загальнодоступність (з точки зору можливості покупки); престижність; наявність значної кількості лояльних покупців; легка впізнаваємість назви і логотипу; глобальна поширеність та інші.
Одним із найбільших чинників, що сприяють створенню бренда виступає необхідність довгострокового бачення у керівництва підприємства, тобто стратегічне планування. При цьому сама ідея бренда ґрунтується на його емоційному зв’язку із споживачем. Для того, щоб створити цей зв'язок, потрібно забезпечити правильний контакт споживача із брендом на всіх етапах ухвалення рішень про покупку – обізнаність, зацікавленість, досвід, використання або лояльність. Разом з тим стратегічне планування є складним завданням, особливо, якщо врахувати, що сьогодні скорочення життєвих циклів товарів, динаміка медіа-ринку, вибірковість споживачів можуть призвести до різних як позитивних, так і негативних дій щодо бренду.
Створення бренду – це тривалий творчий процес, який передбачає розробку ідеології його просування, текстове і візуальне оформлення, упаковку товару, розміщення зразків, стимулювання збуту, роботу у місцях продажу та інші маркетингові засоби впливу на споживача. Матеріальна основа бренду представлена товаром, який має фізичні характеристики, що забезпечують його якість, а ідеологічна - складається з асоціації, яка надходить з інформаційного простору. [2]
Формування стратегії бренду повинно об’єднувати процеси аналізу і опрацювання значних обсягів інформації щодо зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, творчий підхід до розроблення стратегічних альтернатив, формалізовані процедури вибору стратегії, управлінські інструменти планування, організації, мотивування та контролю за її реалізацією. Ефективне управління брендом як елементом інтелектуального капіталу дає змогу підвищити синергетичний ефект від використання інтелектуальних ресурсів і створити умови для глибшого розкриття і ефективного використання потенціалу підприємства та підвищення його конкурентоспроможність.[3]
Бренд має відповідати тому рівню якості, на який очікує споживач. Якість повинна бути сталою, товари доступними і забезпечуватись надійною системою роздрібної торгівлі. [4]
Таким чином, бренд є важливим елементом місії підприємства, яка деталізує його статус, забезпечує напрями та орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних управлінських рівнях.
Список використаних джерел:
1. Бренд [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія (http://uk.wikipedia.org ). Заголовок з екрану. Дата цитування: 10.02.2014. р. Режим доступу http://uk.wikipedia.org/wiki/Бренд
2. Головко А.Я. Брендинг в Україні: генеза та перспективи / А. Я. Головко
// Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 5(84). — С. 82 - 85.
3. Каліновська Л.В. Розвиток бренду як засіб підвищення конкурентоспроможності на вітчизняних підприємствах - режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2012/Economics/10_115113.doc.htm
4. Оберемчук В.Ф. Стратегія брендингу: створення, розвиток, збільшення вартості бренду [Електронний ресурс] - режим доступу: http://www.slideshare.net/alegre380/3-oberemchuk 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Мендришора У., Формування стратегії бренду підприємств
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: