Середа, 12.08.2020, 05:53
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Попеску А., Коробій Н., Особливості управління маркетингово - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Попеску А., Коробій Н., Особливості управління маркетингово
Попеску А., Коробій Н., Особливості управління маркетингово
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:05 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineПопеску А. І., Коробій Н. А.

3 курс, спец. 6.030504 «Економіка підприємства», д.ф.н.,
Наук. кер. – доц. Вдовічена О. Г.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці, Україна

Особливості управління маркетинговою діяльністю на вітчизняних підприємствах

У сучасних умовах розвитку економіки одним з найважливіших факторів успішної діяльності підприємства, який дає змогу забезпечити високий рівень конкурентоспроможності продукції, підвищити кінцевий результат і є однією з умов виживання підприємства є маркетингова діяльність.
Суспільсьво постійно розвивається, потреби людей змінюються, необхідно вишукувати нові наукові та практичні підходи до проблем формування та реалізації маркетингової діяльності підприємства. Економічні перетворення в нашій країні не будуть успішними, якщо докорінним чином не буде змінена система управління на підприємствах, а саме, управління маркетингом. Розробка маркетингової програми є особливо актуальною в наш час насамперед тому, що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна відсутність досвіду роботи в нових умовах, що стосується і розробки маркетингових програм.
Вагомий внесок у дослідження питань управління маркетинговою діяльністю на підприємствах зробили такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як О. С. Костюк, Н. В. Тижай, Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик, С. В. Близнюк, О. Б. Звягінцева, П. Г. Хоменко, А. В. Череп, Т. С. Абліцова. За останні роки аналіз маркетингової діяльності підприємств став предметом особливої уваги, так як ситуація на ринку постійно змінюється. Підприємства не здатні передбачати усі зміни які відбуваються на ринку. Тому система аналізу маркетингової діяльності підприємств набула великого значення за останні роки господарювання в умовах загострення конкурентних відносин в економіці України [4].
Процес управління маркетингом – це розроблений послідовний комплекс маркетингових дій, спрямованих на реалізацію маркетингових функцій та принципів, у результаті яких мають бути виявлені і задоволені потреби споживачів, а підприємство повинно отримати очікуваний прибуток [2].
Розвиток маркетингової діяльності вітчизняних підприємств спирається переважно на торгово-збутову або навіть рекламу діяльність. Та сьогоднішній досвід показує, що зараз тільки 20 - 40% споживачів звертаються до реклами, щоб обрати товар [1]. Інформацію про споживчі якості товарів покупці мають можливість отримати з незалежних джерел. В останні роки при зростанні витрат на маркетинг спостерігалося падіння ефективності маркетингових програм. Нові продукти скоріше невдалі, ніж успішні (80 % нових споживчих товарів і 30 % товарів для бізнесу не приносять прибутку) [4, с.82]. Як відзначають фахівці, більшого значення набула швидкість виходу нового продукту на ринок, а не дійсна потреба споживачів в ньому. Спостерігається також тенденція до зниження ефективності реклами. За оцінками фахівців, лише 10 % людей позитивно ставляться до рекламних повідомлень. Зростає важливість точного знання свого споживача з використання методів зворотнього зв`язку, зокрема тих, що пропонує Інтернет [5]. Діяльність підприємств спрямована лише на отримання високого прибутку не залежно від рівня задоволення та подальшої зацікавленості в їх товарах всього населення.
З вищевикладеного можна виділити основні недоліки маркетингової діяльності українських підприємств:
- хаотичне використання окремих елементів маркетингу;
- асоціювання маркетингу лише з рекламою;
- не творчий підхід до маркетингової діяльності;
- орієнтація лише на короткострокову перспективу;
- відсутність програм лояльності клієнтів;
- низький сервіс;
- не вивчення ринкового попиту;
- не задоволення самих споживачів.
Для розвитку та покращення маркетингової діяльності вітчизняних підприємствам слід врахувати досвід інших країн.
Зарубіжний досвід переконливо свідчить, що ефективність діяльності будь-якого підприємства, зокрема маркетингової, залежить, в першу чергу, від:
- якості товару ;
- задоволення всіх вимог споживача;
- одержання прибутку не за рахунок зміни ціни, а за рахунок зміцнення своїх позицій на ринку;
Тобто покупці найбільше цінують ті блага, які здатні найповніше та найкраще задовольнити їх потреби. Вивчення реального та перспективного попиту на високоякісні товари - саме на це орієнтуються іноземні підприємства, таким є пріоритетний напрям завоювання ринку і забезпечення прибутку [3].
Японська бізнес-мудрість твердить: «Залиш клієнта задоволеним, будь йому вдячним та чесним з партнерами, а прибуток прийде в нагороду за працю» [3, с.28].
За оцінками Європейської асоціації маркетингу, в Україні приблизно 40% населення так чи інакше пов'язані з маркетинговою діяльністю. Щоправда, в більшості для такої діяльності відсутність фахових знань, а інколи навіть значення та зміст не усвідомлюються [5]. Брак своєчасного виявлення потреб споживачів в Україні, на думку фахівців, є основною причиною зайвих витрат та надмірних маркетингових зусиль у продажу непотрібних товарів та послуг. Як наслідок, витрачаються більші кошти на рекламу та організацію збуту.
Отже, в умовах розвитку сучасних українських підприємств на шляху стабілізації економічного розвитку та просування в напрямі ринкового господарства кожне підприємство повинно дотримуватися таких принципів: впровадження методик ведення маркетингової політики підприємств зарубіжних розвинутих країн; залучення нових молодих спеціалістів у цій сфері з творчим потенціалом та свіжими ідеями; глибокого вивчення потреб населення; сприяння розширенню дослідницьких робіт, посилення контролю за всією діяльністю і взагалі, як говорять, йти «в ногу з часом».

Список використаних джерел:
1. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. [Текст] / С.В. Близнюк - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехника"", 2009. - 400 с.
2. Гірченко Т. Д., Дубовик О. В. Маркетинг: Навч. посібник. [Текст] / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик – Київ: ІНКОС, 2007. – 255 с.
3. Звягінцева О. Б. Роль управління якістю товару в маркетинговій діяльності підприємства [Текст] / О. Б. Звягінцева // Економіка харчової промисловості . - Одеса: Одеська нац. акад. харч. Технологій, 2009. - № 1. - С. 27-31.
4. Костюк О С. Оцінювання ефективності функціонування маркетингу на підприємстві [Текст] / О. С. Костюк, Н. В. Тижай, Н. В. Фаєк. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2010. – С. 79-84.
5. Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу [Текст] / П. Г. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. -2010. -№12. -С.123-133.
6. Череп А. В. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього [Текст] / А. В. Череп, Т. С. Абліцова // Вісник Хмельницького національного університету. -2009. -№1. -С.202-205. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Попеску А., Коробій Н., Особливості управління маркетингово
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: