Вівторок, 21.01.2020, 18:49
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Тарасюк А., Особливості формування асортименту товарів ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Тарасюк А., Особливості формування асортименту товарів ...
Тарасюк А., Особливості формування асортименту товарів ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:02 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineАнтоніна Тарасюк,

5 курс, спеціаліст, спец. „Товарознавство
і комерційна діяльність”, д.ф.н., 355 гр.
Науковий керівник: Лошенюк І. Р.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці

Особливості формування асортименту товарів роздрібного торговельного підприємства

Розглянуто поняття та роль асортименту товарів у діяльності роздрібних торговельних підприємств. Виділено особливості формування асортиментної політики, її специфічні риси та завдання діяльності підприємств. Запропоновано методи розробки ефективної асортиментної політики та шляхи подолання проблем управління асортиментом товарів на торговельних підприємствах.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності торговельного підприємства в значній мірі залежить від раціонального формування асортименту товарів. Даний процес передбачає підбір і встановлення номенклатури товарів, яка відповідає попиту покупців та забезпечує високу прибутковість роботи. У зв'язку з цим формування раціонального асортименту товарів представляє найважливішу функцію комерційних служб роздрібних торговельних підприємств.
Теоретичні і практичні аспекти формування асортименту товарів підприємства досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені такі, як А. Дейян, Дубовик О.В., Е. Зебарна, Т. Окландер., І. Бланк, А. Мазаракі, Л. Лігоненко, А. Войчак, М. Мескон, Т. Ривентлоу, Г. Кунц, К. Перегудов, І. Пєтунов та інші. Проте у них досі неопрацьованими залишаються питання щодо методів та прийомів розробки ефективної асортиментної політики.
Асортимент - (від фр. assortiment) - комплект, сукупність сортів. Однак у сучасній торговельній практиці поняття „асортимент” набуло більш широкого змісту, ніж проста сукупність сортів. Під асортиментом товарів розуміють перелік, номенклатуру товарів, їх різновидів, сортів тощо, об'єднаних або поєднаних за певною ознакою [1, с. 92-95].
Асортиментна політика - це комплекс заходів щодо управління асортиментом товарів. Вона відображає вимоги і форми розподілу праці між учасниками товаропросування (товароруху) і має на меті розробити принципи підбору товарів з врахуванням специфіки роботи окремих підприємств та смаків споживачів [2, с. 75]. Разом з тим, асортиментна політика не зводиться лише до орієнтації підприємств на торгівлю окремими групами товарів. Вона включає загальні напрями формування асортименту товарів в роздрібній мережі міста, мікрорайону, чи окремого торговельного підприємства.
Асортиментна політика є важливим складником загальної стратегії роздрібної торгівлі. Головним принципом формування асортименту товарів є забезпечення його відповідності характеру попиту споживачів, яке здійснюється через комплексне задоволення потреб обраного сегменту ринку. Асортимент товарів, що пропонується роздрібним торговельним підприємством, повинен володіти достатньою шириною (кількість асортиментних груп, які реалізуються), глибиною (кількість асортиментних позицій в асортиментній групі), насиченістю (кількість асортиментних позицій у всіх асортиментних групах) та стабільністю (безперебійна наявність у продажу товарів, передбачених асортиментним переліком). Дані характеристики залежать від профілю діяльності підприємства, розмірів торговельної площі, попиту споживачів та інших чинників.
Водночас асортиментна політика торговельних підприємств базується на таких методах, як:
- розширення асортименту – кількісна та якісна зміна набору товарів за рахунок збільшення повноти, ширини та новизни (причини: збільшення попиту, висока рентабельність, вихід на ринок);
- скорочення асортименту – це кількісні чи якісні зміни набору товарів за рахунок зміни його ширини чи повноти (причини: падіння попиту, недостатність пропозиції, збитковість);
- стабілізація асортименту – формування набору товарів, які характеризуються високою стійкістю та низьким ступенем оновлення;
- оновлення асортименту – кількісні чи якісні зміни набору товарів, які характеризуються збільшенням показника новизни (причини: потреба задовольнити нові потреби, підвищення конкурентоспроможності, зміна моди, досягнення НТП);
- гармонізація асортименту – зміна набору товарів, які відображають рівень близькості реального асортименту до оптимального [3, с. 49-50].
Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням цілого ряду факторів: стан попиту та очікування споживачів, технологічні можливості підприємства, наявність аналогів товарів на ринку збуту і т.п.
На нашу думку, необхідно виділити такі проблеми управління асортиментом товарів:
- потреби покупців швидко змінюються, тому підприємства вимушені постійно оновлювати свій асортимент, що підвищує вимоги до техніко-технологічної бази виробників;
- на підприємствах не налагоджена система управління асортиментом через складність прогнозування зміни попиту споживачів і відсутність методик оптимізації асортименту;
- відсутні чіткі критерії та інструменти формування оптимального асортименту підприємств;
- жорстка конкуренція призводить до того, що нові товари не встигають окуповувати інвестиції у виробництво, реалізацію та просування.
Отже, формування раціонального асортименту товарів відіграє надзвичайно вагому роль у діяльності роздрібних торговельних підприємств. Для розробки ефективної асортиментної політики керівникам підприємств необхідно застосовувати стратегічні маркетингові рішення, за допомогою яких можна буде оптимально підібрати товари та повною мірою задовольнити потреби споживачів.
Список використаних джерел:
1. Гірченко Т.Д. Маркетинг : навчальний посібник/ Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.
2. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы - М.: Банки и биржи, 2003. – 215 с.
3. Зебарна Е.М. Маркетинг : навчальний посібник для викладачів та студентів економічних спеціальностей /Е.М. Зебарна, Т.О. Окландер. – Одеса : ОНТПУ, 2012 – 149 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Тарасюк А., Особливості формування асортименту товарів ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: