Субота, 14.12.2019, 14:42
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Яремчук О., Назар А., Маркетинг персоналу ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Яремчук О., Назар А., Маркетинг персоналу ...
Яремчук О., Назар А., Маркетинг персоналу ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 11:01 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineЯремчук Олександра, Назар Аліна,

3 курс, спец. «Маркетинг, д.ф.н.,
Наук. кер. – Бутирська І.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Маркетинг персоналу в системі технологій управління підприємством в Закарпатській області

In the current economic recession success of the enterprise depends largely on the effectiveness of management personnel. In the article marketing personnel system and its elements, especially the use of marketing personnel in the technology management in the Transcarpathian region, the problems faced by businesses and suggested solutions.
Постановка проблеми.У сучасних умовах швидкого розвитку ринкової кон’юнктури і посилення конкуренції до підприємства висуваються жорсткі вимоги. Кожне підприємство прагне утриматися на ринку товарів і послуг, реалізувати свою маркетингову стратегію, а всі ці прагнення повинні підкріплюватися наявністю висококваліфікованого персоналу. Адже, при умові правильного керівництва персонал здатний вирішувати найскладніші питання, що постають перед підприємством у нестабільному ринковому середовищі. Застосування системи маркетингу персоналу є важливим для українського ринку праці, адже він характеризується нерівномірністю розподілу спеціалістів по галузях, виникненням труднощів залучення працівників відповідної кваліфікації до роботи на підприємстві, загостренням конкуренції серед роботодавців, що спричиняють потребу його впровадження.Для підприємства основоположним завданням маркетингу персоналу є створення його привабливого образу як роботодавця. Це має допомогти підприємству залучити кадрові ресурси з оптимальними кількісними і якісними параметрами. Інколи мінімальні вкладення та максимальне використання «людських ресурсів» дозволяють підприємству виграти в конкурентній боротьбі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань маркетингу персоналу присвячено багато наукових праць. Питання, що пов’язані з маркетингом персоналу, висвітлювали такі вітчизняні та закордонні вчені: М.Армстронг («Практика управління людськими ресурсами»: тут було розкрито специфіку маркетингу в кадрових підрозділах); С. К. Мордовін («Управління людськими ресурсами»: розглянуто типи та методи досліджень у сфері управління персоналом); А. І. Турчинов («Управління персоналом»: висвітлено сутність та прикладне значення кадрового маркетингу, його інформаційне забезпечення та специфіку сучасного ринку праці); А. Я. Кібанов («Управління персоналом організації»: тут описується формування та реалізація маркетингу персоналу та визначено його види); І.Б. Дуракова («Управління персоналом»: наведено технологію маркетингу персоналу); В. Г. Воронкова («Управління людськими ресурсами: філософські засади»: розкрито особливості маркетингу персоналу підприємства) та багато інших.Однак, деякі питання, щодо висвітлення складових маркетингу персоналу в сучасних умовах, залишаються недостатньо розглянутими. Зокрема, виникла потреба у визначенні особливостей застосування маркетингу персоналу на підприємствах Закарпатської області.
Об’єктом даної статті виступає маркетинг персоналу, як один зважливих елементів нормального функціонування підприємства.
Метою статті є визначити роль маркетингу персоналу в системі технологій управління підприємством в Закарпатській області, виділити проблеми маркетингу персоналу та запропонувати заходи щодо їх вирішення.
Результати та їх обговорення. До недавнього часу не існувало однієї думки щодо визначення змісту маркетингу персоналу, але зараз можна прослідкувати певну тенденцію до виділення його ролі в системі управління діяльністю підприємства. Функціонування будь-якого підприємства, виробництво і збут продукції, яка стала б конкурентоспроможною на ринку, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявних технологій, чіткої системи контролю якості продукції, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективної їх діяльності. З цією метою поряд з функцією планування потреби в кадрах, їх забезпечення та використання здійснюється маркетинг персоналу.Персонал є головним елементом виробничого процесу на підприємстві, що й пояснює значну роль маркетингу персоналу. Якими б новітніми не були технології у підприємства, інноваційні ідеї, всі вони не будуть приносити максимальну користь без високоефективної роботи, належної підготовкита кваліфікації персоналу. Тому проблема ефективного управління виробництвом є, перш за все, проблемою ефективної роботи з кадрами[1].
Маркетинг персоналу набуває все більшого значення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства та досягнення успіху при реалізації стратегії розвитку. Він має забезпечити оптимальне використання людських ресурсів шляхом створення максимально сприятливих умов праці, котрі сприяють підвищенню ефективності праці, професійно-кваліфікаційному просуванню працівника та його професійному розвитку.
Маркетинг персоналу є органічною частиною управління персоналом і включає в себе такі види діяльності:
1) аналіз ринку та прогнозування його кон'юнктури;
2) утримання відповідності попиту і пропозиції персоналу підприємства;
3) взаємозв'язок із зовнішніми джерелами, що забезпечують підприємство кадрами;
4) аналіз кадрового потенціалу та рівня його використання;
5) формування ринкових стратегій управління персоналом;
6) комунікаційна діяльність;
7) управління маркетингом кадрового забезпечення [2].
Маркетинг персоналу –це вид управлінської діяльності, спрямованої на найбільш ефективне планування потреби в персоналі, забезпечення підприємства персоналом, розвиток та використання персоналу, мотивацію працівників для досягнення цілей підприємства і реалізації потреб персоналу.
Маркетинг персоналу як інструмент цілеспрямованої і ефективної роботи з персоналом є складовою частиною стратегії і тактики виживання і розвитку підприємства у ринкових відносинах. По мірі розвитку особистості працівника доводиться все частіше узгоджувати ринкові умови та інтереси співробітників підприємства. Тому розвиток виробництва все більшою мірою потребує планування його кадрового забезпечення [3].
Застосування інструментарію маркетингу персоналу маєвідповідати таким вимогам:
орієнтація на загальнофірмову мету та цінності;
направленість на мету конкретної кадрової політики організації;
відповідність інтересам окремих категорій персоналу організації;
орієнтація на мотивацію персоналу, виявлення його здібностей, професійна підготовка, професійно
-кваліфікаційне просування;
інтегроване і координоване використання персоналу організації;
готовність до модифікації та безперервного розвитку [4].
На сьогодні зростає необхідність постановки і вирішення ряду певних проблем з якими зустрічаються керівники при організації системи маркетингу персоналу, а саме:
•розроблення гнучкої і неперервної системи підготовки, перепідготовкита перерозподілу персоналу для задоволення потреб підприємства;
•пошук і залучення до співпраці висококваліфікованих спеціалістів зуправління кадрами;
•забезпеченнястабільності, зайнятості та підвищення професійноїкваліфікації;
•формування сприятливого клімату в колективі.
Маркетинг персоналу набуває також особливого значення, адже дозволяє реалізувати та узагальнювати цілий ряд питань з адаптації людини до зовнішніх умов, врахування особистості кожного співробітника у побудові системи маркетингу персоналу підприємства.
Найважливішим завданням маркетингу персоналу є визначення вимог роботодавця до персоналу, дослідження очікувань й вимог, які висувають потенційні і штатні співробітники до підприємства та володіння ситуацією на ринку праці для ефективного покриття потреби в персоналі і реалізації тим самим цілей організації.
Ринок праці в Закарпатській області характеризується нестабільною ситуацією, недостатньою кількістю фахівців в окремих видах діяльності, конкуренцією за кваліфіковані кадри та інше. Тому на підприємствах цієї області необхідним, на нашу думку, є впровадження системи маркетингу персоналу. Робота з персоналом має суттєве значення в діяльності підприємств Закарпаття, адже на них відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів та наявне неефективне управління ними.
Можемо зазначити, що нині на підприємствах області дуже важливою є підготовка і безперервне навчання персоналу, також необхідне формування нової системи роботи з кадрами, потрібна нова кадрова політика, а впроваджувати її повинні професіонали.
Маркетинг персоналу повинен бути гарантією процвітання підприємства. Висока якість робочої сили –це лише передумова до високої ефективності виробництва. Для її реалізації необхідно, щоб робота працівників була добре організована, відповідала професійній підготовці та рівню кваліфікації, щоб для працівників були створені відповідні санітарно-гігієнічні умови праці, які забезпечують нормальний рівень її інтенсивності.
За сучасних умов господарювання більшості підприємств Закарпатської області доводиться вирішувати проблеми маркетингу персоналу, які пов’язані з організацією відбору і найму персоналу, процесом вивільнення робочої сили, з системою навчання та підвищення кваліфікації кадрового складу, з механізмом повного використання трудового потенціалу працівників. Вирішення цих проблем, насамперед, залежить від мети маркетингу персоналу на підприємстві, обраної кадрової політики, рівня організації діяльності кадрових служб, які мають безпосередній вплив на систему управління персоналом підприємства.
При роботі з персоналом підприємства Закарпатської області орієнтуються на ефективність матеріальних і фінансових витрат, своїх організаційних зусиль. Потрібно розглядати людські ресурси, як ключ до підвищення ефективності підприємства. Незнання психологічних і психофізіологічних особливостей людей є однією з головних причин низької ефективності системи маркетингу персоналу.
Необхідно також приділити увагу питанню навчання та підвищення кваліфікації управлінського персоналу підприємств Закарпатської області. Крім навчання управлінського персоналу поза межами підприємства, організації короткострокових семінарів безпосередньо напідприємстві, заслуговує на увагу так званий метод службової ротації. Переміщуючи керівників низових ланок з одного відділу у інший відділ, на строк від трьох місяців до одного року підприємство знайомить нового керівника з багатьма аспектами діяльності. Ці знання необхідні для успішної праці на високих посадах, від якої залежить ефективність кадрового менеджменту на підприємстві [5].
Не менш важливою проблемою є організація відбору та найму персоналу. Адже сучасний ринок праці перенасичений робочою силою, тому підприємство повинне створювати всі умови для залучення таких працівників, навички та особисті характеристики яких найкраще відповідають його цілям.Також треба приділити увагу процесу вивільнення зайнятого персоналу. Працівники, які багато років пропрацювали на підприємстві, і як з об’єктивних, так і суб’єктивних причин підлягають звільненню, досить важко сприймають цю подію. Психологічно важко усвідомити працівнику, що потреби в його послугах немає. Тому підходити до звільнення потрібно дуже обережно. З іншого боку, не всі робітники готові підпорядковуватися вимогам часу, тому керівництво змушене їх звільнити, адже підприємству потрібні такі працівники, які б підтримували заданий темп перетворень.
Важливою є проблема повного використання трудового потенціалу працівника, тобто його ресурсних можливостей у сфері праці. Підприємство повинне залучати персонал, трудовий потенціал якого відповідає умовам його діяльності. Вирішити проблему повного використання трудового потенціалу працівника можна за допомогою механізму пристосування можливостей персоналу до потреб виробництва. Найбільш економічним методом в цій ситуації є використання функціональної адаптації.Ситуація в підприємницькому секторі Закарпаття може позитивно змінитися лише тоді, коли на всіх рівнях його управління сформується розуміння важливості проблем маркетингу персоналу, необхідності створення умов для їх вирішення.
Висновки. Якісно новий рівень розвитку економіки не може бути досягнутий без ефективного використання персоналу організації. Маркетинг персоналу як інструмент цілеспрямованої і ефективної роботи з персоналом виступає складовим елементом стратегії і тактики виживання і розвитку підприємства при ринкових умовах.
Отже, маркетинг персоналу повинен бути спрямований на підвищення конкурентоспроможності підприємства, його довгостроковий розвиток, вихід на максимальний рівень прибутку. На даний час більшість фахівців вважає, що формулою успіху є людські ресурси, тому їх цінність невпинно зростає з кожним днем. Тому і система управління персоналом постійно змінюється, витісняючи стереотипи. Вкладення у людські ресурси стають вигідними і сприяють виживанню фірми на ринку. Тому керівники пояснюють витрати, пов'язані з персоналом, не як даремні, а як інвестиції у людський капітал –основне джерело прибутку.
Ми можемо зазначити, що в практиці підприємств Закарпатської області варто використовувати різноманітні заходи щодо підвищення ефективності маркетингу персоналу та подолання проблем, пов’язаних з побудовою системи кадрового менеджменту на підприємстві.
Подальші наукові розробки проблем маркетингу персоналу на підприємстві дадуть змогу визначити пріоритетність впровадження окремих підходів до їхвирішення

Література:
1. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Навч. посібник./В.С. Лозниця –К.: КНЕУ, 1997. –248 с.
2.Мартиненко О. Маркетинг персоналу: теоретичний і методичнийаспекти / О. Мартиненко // Управління персоналом. –2007. –No 8. –С. 74–80
3. Воронкова В. Г. Управління людськими ресурсами : філософські засади [Текст] : навчальнийпосібник / В. Г. Воронкової; під ред. д. ф. н., проф..–К. : ВД «Професіонал», 2006. –576 с.
4. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник./ В. А. Савченко –К.: КНЕУ, 2002. –351 с.
5. Литяцька Д.В. Аналіз роботи кадрових служб та їх вплив на діяльність підприємства / Матеріали 1-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». –Черкаси.: ЧДТУ, 2002. –С.10-103 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики » Яремчук О., Назар А., Маркетинг персоналу ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: