Четвер, 29.09.2022, 16:05
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Бевзюк О., Сучасний стан та причини розвитку роздрібної... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Бевзюк О., Сучасний стан та причини розвитку роздрібної...
Бевзюк О., Сучасний стан та причини розвитку роздрібної...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:51 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineБевзюк Ольга


3 курс, спец. 6.030504 «Економіка підприємства», д.ф.н.,
Наук. кер. – Катана А.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці, Україна
Сучасний стан та причини розвитку роздрібної торгівлі у Чернівецькій області

У статті досліджено сучасний стан роздрібної торгівлі Чернівецької області. Виявлено основні причини її зміни. Проаналізовано товарооборот підприємств області, які працюють у роздрібній торгівлі області.
Ключові слова: торгівля, обсяг роздрібного товарообороту, продовольчі та непродовольчі товари.

В статье исследовано современное состояние розничной торговли Черновицкой области. Выявлены основные причины ее изменения. Проанализировано товарооборот предприятий области, работающих в розничной торговле области.
Ключевые слова: торговля, объем розничного товарооборота, продовольственные и непродовольственные товары.

Торгівля є чинником, що справляє вплив як на розвиток внутрішньо економічних процесів, так і на розвиток зовнішнього сектору економіки, що як наслідок визначає її конкурентоспроможність у світі. Функціонуючи в системі ринкових відносин, торгівля відіграє важливу роль в придбанні продуктів для власних потреб і наданні послуг іншим галузям господарювання [3].
Заключним етапом обертання товару у торгівлі, під час якого відбувається його передання кінцевому споживачеві для задоволення його потреб в обмін на гроші, є роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля – це підприємницька діяльність з продажу товарів та послуг на підставі усного або письмового договору купівлі-продажу безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їхнього особистого некомерцій¬ного використання незалежно від форми розрахунків [1, с.54]. Здійснюючи купівлю-продаж товарів та надаючи різні види послуг, вона задовольняє потреби споживача та здійснює безперервність процесу суспільного відтворення.
Вагомий внесок у дослідження питань розвитку роздрібної торгівлі зробили такі відомі вітчизняні вчені, як Апопій В.В, Міщук І.П., Ребицький В.М., Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М.
На нашу думку, дослідження основних тенденцій розвитку даної галузі є актуальним. Адже, дослідження динаміки розвитку торгівлі дасть змогу виявити позитивні та негативні сторони, сформулювати та надати пропозиції.
Метою даної статті є дослідження сучасного стану роздрібної торгівлі в Чернівецької області, та виявлення основних причин її зміни.
Чернівецька область має досить вигідне географічне розташування, оскільки межує з Румунією і Молдовою та знаходиться відносно близько до центральноєвропейських країн. Також на території області успішно розвивається КП МТК «Калинівський ринок", середньоденна кількість відвідувачів якого становить 50 тисяч чоловік, а в передсвяткові дні – більше 100 тисяч [5].
Також важливим фактором є функціонування у місті 7 супермаркетів та 3 гіпермаркетів, серед яких Караван, Сільпо, Епіцентр, МЕТРО Cash&Carry та великі торговельно-розважальні центри – «DEPOt», «Боянівка», Citypark, Майдан, Велмарт [5]. Саме тому Чернівецька область є одним із прикладів успішного розвитку роздрібної торгівлі. Варто також зауважити, що незважаючи на кризу в економіці України у 2008 році, в межах області спостерігається швидкий розвиток роздрібної торгівлі. Основним чинником, що забезпечує такий стан розвитку є сільське господарство.
Основним показником який характеризує ефективність діяльності роздрібної торгівлі є товарооборот.
Товарооборот – це продаж товарів масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам – для подальшої переробки чи продажу. Економічні відносини, що пов'язані з обміном грошових коштів на товари, відображають економічну сутність товарообороту [2, с. 93].
Роздрібний товарооборот справляє важливий вплив на забезпечення неперервності процесу відтворення. Він характеризує величину продажу, обсяг і структуру споживання, стан соціального забезпечення. На його основі можна аналізувати рівень розвитку і задоволення матеріальних потреб людей.
Протягом останніх років економіка України демонструє нам стійкі темпи зростання ринку споживчих товарів, де перетинаються ключові інтереси споживачів і виробників кінцевої продукції споживчого призначення.
Для того, щоб об’єктивно оцінити тенденції розвитку підприємств, які працюють у роздрібній торгівлі Чернівецької області, варто проаналізувати обсяг роздрібного товарообороту (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств Чернівецької області у 2005-2012 рр.
Роки Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, млн. грн. Абсолютне відхилення, млн. грн. Відносне відхилення,
%
2005 1435,5 - 100
2006 1806,6 371,1 25,9
2007 2679,6 873,0 48,3
2008 3663,8 984,2 36,7
2009 3593,5 -70,3 -1,9
2010 4121,6 528,1 14,7
2011 4884,5 762,9 18,5
2012 5076,2 191,7 3,9

Згідно статистичних даних [4], наведених в таблиці 1, ми можемо відзначити позитивні кількісні зміни, в роздрібній торгівлі Чернівецької області, за винятком 2009 року, де товарооборот у порівняні з 2008 роком був меншим, що є віддзеркаленням кризового стану економіки країни загалом. Суттєве скорочення обсягів роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту підприємств у 2009 році було пов'язане з уповільненням зростання доходів населення та підвищенням вартості імпортної продукції.
Протягом наступного періоду спостерігається стабільна позитивна динаміка нарощення обсягів роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність у роздрібній торгівлі та ресторанному господарстві в місті. Так, за статистичними даними, цей показник за січень-червнень 2013 року становив 1 651 млн. грн., що на 2,5% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року [5].
Аналізуючи дані Головного управління статистики в Чернівецькій області за 2005-2012 рр, слід зазначити, що значну питому вагу у роздрібному товарообороті займають непродовольчі товари, що свідчить про збільшення доходів населення, оскільки споживачі мають здатність витрачати свої доходи не лише на продукти харчування.
Провідні місця в структурі роздрібного товарообороту з продажу продовольчих товарів займають – тютюнові вироби та алкогольні напої. Також досить великою в обсязі продажу продовольчих товарів була питома вага м'яса та продуктів м'ясних, виробів кондитерських, молокопродуктів, безалкогольних напоїв, риби та рибопродуктів та інших споживчих товарів[4].
У непродовольчому секторі товарами-лідерами є фармацевтичні товари. Також одним із лідерів товарообороту є парфумерно-косметичні товари, товарооборот яких приблизно у 2 рази більший, ніж товарооборот книг, газет, журналів як друкованих, так і на електронних носіях, а також засобів для миття, чищення та догляду[4].

Таблиця 2
Питома вага продовольчих та непродовольчих товарів у структурі роздрібного товарообороту
Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Продовольчі товари 41,1 38,4 33,1 30,7 35,9 34,3 34,5 34,1
Непродовольчі товари 58,9 61,6 66,9 69,3 64,1 65,7 65,5 65,9

Незважаючи на сприятливі умови розвитку торгівлі кількість об’єктів роздрібної торгівлі зменшується. Скорочення торгової мережі відбулося за рахунок зменшення кількості магазинів. Так у 2005 році кількість підприємств роздрібної торгівлі становила 1,152 тис. од. з яких 0,967 тис.од. – магазини та 0,185 тис. од. кіоски і палатки, проте у 2012 році їх кількість зменшилась і склала 0,955 тис. од., з яких 0,766 тис. од. магазини та 0,189тис.од. – палатки і кіоски (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості об’єктів роздрібної торгівлі Чернівецької області за 2005-2012 рр., тис.од.
Так само важливим показником для дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі є – кількість ринків з продажу споживчих товарів. Якщо в таблиці 1 ми бачимо тенденції до зростання, то у нижченаведеній таблиці 3 спостерігається спад. Дана ситуація важлива, оскільки саме з 2005 р. почалось будівництво гіпермаркетів та супермаркетів, що і спричинило зменшення ринків з продажу споживчих товарів.
Таблиця 3
Кількість ринків з продажу споживчих товарів на кінець року, од.
Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Кількість ринків з продажу споживчих товарів 58 60 63 63 65 60 61 61

Отже, як висновок, можна говорити про те, що в Чернівецькій області спостерігається зростання обсягу роздрібного товарообороту підприємств, що є досить позитивним явищем для соціально-економічного становища області. Проте існують і негативні сторони (провідні місця в структурі роздрібного товарообороту з продажу продовольчих товарів займають – тютюнові вироби та алкогольні напої).
Роздрібна торгівля відіграє важливу роль для підтримки економіки області і має значний вплив на якість життя населення, тому з метою подальшого її розвитку необхідно:
• розробити політику розвитку роздрібної торгівлі на рівні регіону;
• запровадити міжнародний досвід кластеризації регіону;
• перейти на нові стандарти якості продукції;
• впроваджувати сучасні торговельні технології;
• збільшити частку реалізації товарів національного виробника,за допомогою державної підтримки;
• підвищити рівень культури обслуговування покупців і ін.

Список використаних джерел:
1. Апопій В.В, Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: підручник. - 2-ге вид. [переробл. та доп.] / за ред. В.В. Апопія. - К. : Центр навч. літ-ри, 2005. - 616 с.
2. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства / А.А.Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2001. – 800 с.
3. Чаплінська А.А. Сучасний стан та перспективи розвитку роздрібної торгівлі // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2011. – Вип. ІІ. Економічні науки.
4. Головне управління статистики в Чернівецькій області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. oblstat.cv.ukrtel.net.
5. Офіційний портал Чернівецької міської ради [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. city. cv. ua/ 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Бевзюк О., Сучасний стан та причини розвитку роздрібної...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: