Пятниця, 28.02.2020, 08:36
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ткачук Юлія. Фондовий ринок України: проблеми та шляхи ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Ткачук Юлія. Фондовий ринок України: проблеми та шляхи ...
Ткачук Юлія. Фондовий ринок України: проблеми та шляхи ...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 18:26 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ткачук Юлія,

Наук.керівн. – Москальов А.А.й
Чернівецький Торгoвельно-Економічний Інститут КНТЕУ
м. Чернівці


Фондовий ринок України: проблеми та шляхи їх вирішення


Приватизація державного майна стала визначальним фактором становлення і розвитку цінних паперів в Україні. Її підсумком стала поява на ринку великої кількості акцій приватизованих підприємств і рядових інвесторів, які безоплатно отримали в основному малу частку державного майна. В цілому можна відзначити, що зростання фондового ринку набуває якісно нової динаміки за умови тривалого періоду політичної та економічної стабільності, розвитку ринкової інфраструктури.
Дослідження поняття ринку цінних паперів, визначення основних передумов його формування в Україні, та аналіз чинників, що впливають на нього набуло вагомого значення у господарській системі, в забезпеченні необхідними фінансовими ресурсами всіх суб’єктів економіки. Дослідження проблем становлення ринку цінних паперів займалися багато вчених. Зокрема, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Кейнс та ін., які започаткували вивчення капіталу. Проблемами і перспективами розвитку вітчизняного ринку цінних паперів займаються і чимало українських науковців як В. Загорський, В. Колесник, Ю. Кравченко, О. Мозговий, Б. Стеценко та інші [1, с. 102].
До головних передумов створення сучасного ринку цінних паперів в Україні можна віднести:
а) політичні: проголошення Україною державної незалежності, прийняття Декларації та Акту проголошення незалежності, які були закріплені в грудні 1991 року на всенародному референдумі;
б) економічні: становлення України на шлях ринкових перетворень, прийняття Верховною Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів України законодавчої бази для проведення економічних реформ;
в) соціальні: поява та прискорене розширення недержавного сектора економіки формування суспільства приватних власників;
г) психологічні: поява (але в недостатній кількості) фахівців ринкової економіки, які розуміють необхідність розбудови національного ринку цінних паперів.
Каталізатором процесу формування українського ринку цінних паперів безумовно є масова приватизація, внаслідок якої лише протягом 4-х років понад 32 млн. громадян України стали власниками 50 тис. державних підприємств [2,с. 7]. Важливим чинником впливу на ефективність ринку цінних паперів є стан конкуренції між її учасниками. Ще одним фактором ефективності ринку цінних паперів, є його інформаційна прозорість, що прагне досягти основної мети – організації зближення власників капіталу і його споживача. [1, с. 105]
ПФТС — найбільший торговельний майданчик цінних паперів України. Спочатку це була асоціація професійних учасників фондового ринку України «Позабіржова Фондова Торговельна Система» (ПФТС), зареєстрована наприкінці 1995 року. У вересні 1998 року була прийнята назва «Перша Фондова Торговельна Система» без зміни української абревіатури ПФТС. У липні 2005 року створено ВАТ «Фондова біржа ПФТС».
Фондова Біржа ПФТС оприлюднила аналітичний огляд «Фондовий ринок України в 2008 році». Його дані свідчать, що світова фінансова криза негативного вплинула на вітчизняний ринок цінних паперів. Відбулося значне падіння Індексу ПФТС та капіталізації її біржового списку. Натомість обсяг торгів на провідному фондовому майданчику України збільшився.
Результати стрімкого зростання вітчизняного фондового ринку у 2007 р. – першій половині 2008 р. та сприятливі зовнішньо-економічні умови дозволили індексу ПФТС — головному індикатору стану українського ринку акцій – протягом шести місяців (з 26.09.2007 р. по 25.03.2008 р.) міцно утримуватися вище позначки 1 000 пунктів та досягти свого історичного максимуму – 1 208,61 пункту. Разом із тим, із поглибленням світової фінансової кризи та цілою низкою негативних корпоративних подій на ринках капіталу розвинених країн у ІІ, ІІІ кварталах 2008 р. український фондовий ринок почав втрачати лідируючі позиції (за підсумками 2007 р. індекс ПФТС посів друге місце у світі за темпами зростання після індексу китайського фондового ринку).
За 2008 р. в цілому індекс ПФТС знизився на 74,33% – з 1 174,02 до 301,42 пункту. При цьому найбільшого зниження зазнали акції емітентів металургійної, електроенергетичної та хімічної галузей.
Слід зазначити, що індекс UTX (Ukrainian Traded Index), який розраховується Віденською фондовою біржею для України за даними ПФТС, у гривнях знизився протягом 2008 р. на 72,61% – з 1 879,07 до 514,72 пункту, а в доларах США – на 81,98% – з 1 879,63 до 338,78 пункту.
У свою чергу, індекс MSCI Frontier Markets USD, який розраховується аналітиками Morgan Stanley для групи Frontier (граничний ринок), до якої входять ринки 22 держав включно з Україною, знизився протягом 2008 р. на 55,41% – з 1 056,89 до 471,26 пункту.
При цьому індекс MSCI Ukraine USD, який розраховується аналітиками Morgan Stanley для України за даними ПФТС, знизився протягом минулого року на 83,87% – з 1 055,18 до 170,16 пункту.
Загальний обсяг торгів Фондової біржі ПФТС у 2008 р. у порівнянні з аналогічним показником 2007 р. зріс на 45% – до 45,56 млрд. грн., а загальна кількість угод – на 22%, до 62 147.
Структура торгівлі на ФБ ПФТС за обсягом торгів була такою: корпоративні облігації – 46,72%; акції підприємств – 28,37%; облігації внутрішньої державної позики – 23,06%; муніципальні облігації – 1,31%; цінні папери інститутів спільного інвестування – 0,55%. [4]
На сучасному етапі розвитку економіки України перед фондовим ринком необхідно поставити нові завдання, орієнтовані на вирішення проблеми забезпечення економіки інвестиційними ресурсами. Основним завданням фондового ринку на даному етапі трансформації економіки України має бути мобілізація тимчасово вільних коштів населення та господарюючих суб’єктів, перерозподіл цих коштів у ті сектори економіки, що потребують додаткового фінансування для подальшого розвитку. Має бути переосмислена та суттєво підвищена роль фондового ринку у залученні інвестиційних ресурсів та спрямуванні їх на оновлення виробничого потенціалу, створення умов для становлення потужних інституційних інвесторів.
Важливою є проблема недостовірності, несвоєчасності, необґрунтованості інформації про діяльність учасників ринку цінних паперів. Сьогодні інформаційна структура розвивається дуже повільно, інформація доходить дуже із запізненням, втрачає актуальність. Існує також нагальна потреба формування прогресивної нормативної бази, шляхом внесення позитивних змін у чинне законодавство, яке зумовить розвиток прозорості ринку цінних паперів.
Незважаючи на всі недоліки, ринок цінних паперів має значні можливості для подальшого розвитку. За роки свого існування в Україні він довів перспективи і масштаби вигод.
Отже, ринок цінних паперів на нинішньому етапі його еволюції є низько ефективним через наявність ряду невирішених питань. Виходячи з цього, для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні слід здійснити ряд позачергових заходів:
а) забезпечувати зосередження торгівлі цінними паперами тільки на організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках;
б) розширити сферу діяльності інвестиційних інвесторів в Україні шляхом удосконалення нормативної бази діяльності інститутів спільного інвестування;
в) вдосконалити систему спеціалізованих організацій інфраструктури фондового ринку, зокрема національного депозитарію, зберігачів цінних паперів та розрахунково-клірингових установ;
г) створити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України і цінних паперів резидентів за її межами;
д) поліпшити механізм залучення вільних коштів суб'єктів господарювання через систему внутрішніх місцевих позик;
е) удосконалити законодавчу й нормативну бази оподаткування операцій із цінними паперами на первинному та вторинному ринках.
є) запобігання виникненню неорганізованих паралельних ринків на шкоду ліквідності централізованого ринку, який є єдиним ринком, що створює можливості для попиту і пропозиції. [1,с. 107]
До найістотніших інституціональних факторів, які можуть справити вплив на фондовий ринок у середньостроковій перспективі - до 2013 р., можна віднести:
- нестабільність внутрішньополітичної ситуації в Україні
- вступ України до Світової Організації Торгівлі (СОТ)
- розвиток інститутів спільного інвестування
- прихід до України зарубіжних фондових бірж
- вихід українських емітентів на зарубіжні фінансові ринки [3,с. 54]
Ринок цінних паперів має базуватись на довірі й взаємодії всіх його учасників, використовувати правила професійної та етичної поведінки на ньому, користуватись єдиною термінологією.

Список використаних джерел:
1. Баула О.В., Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні. ∕∕ Фінанси України. – 2008. – № 3 – с.101-110.
2. Гриненко А. Інформація про хід приватизації державного майна в Україні за 2007 рік. //Економіка в школах України. – 2008. – №1. – с.7.
3. Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України. - 2008. - №2.- с.3.
4. http//:www.pfts.com

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Ткачук Юлія. Фондовий ринок України: проблеми та шляхи ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: