Пятниця, 28.02.2020, 08:46
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Бублик О. Овердрафт як вид короткострокового кредитування... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Бублик О. Овердрафт як вид короткострокового кредитування...
Бублик О. Овердрафт як вид короткострокового кредитування...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 18:19 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Бублик О.Р.

Наук.керівн. – Вудвуд В.В.
Чернівецький Торгoвельно-Економічний Інститут КНТЕУ
м. Чернівці


Овердрафт як вид короткострокового кредитування підприємств українськими банками


На сьогоднішній день економіка України зазнала труднощів пов’язаних з виникненням несприятливих умов на фінансовому ринку. Це призвело до втручання держави у роботу банківської діяльності, що призвело до збільшення кредитних ставок і обмеження кількості видач кредитних операцій. А оскільки кредит прискорює розвиток економіки всієї країни, тоді не буде доцільним обмежувати діяльність овердрафту як фінансування підприємства.
Актуальність даної роботи полягає у вивченні овердрафта, як один з поширених видів кредиту, від якого залежить стабільність фінансово-господарської діяльності підприємства. Саме даний вид кредиту є найбільш розповсюджений серед підприємств, оскільки овердрафт може надаватись автоматично для підприємств при виникненні негайної потреби.
Мета статті полягає у розкритті суті та механізмів здійснення, а також дослідженні корисності овердрафту для українських підприємств.
Підґрунтям для дослідження питання щодо банківського кредитування підприємств через овердрафт стали ряд статей та досліджень серед них праці В.В.Курищука Андрій Костюк, Ірина Арсеньєва, Лагутін В.Д, Дмитренко М.Г. і Потлатюк В.С., а також використовувались дані з сайтів НБУ і з сайту статистики України, що дозволило відобразити загальний фінансовий стан України з даного питання. Оскільки фінансова криза в Україні є досить нової категорією, тому в даній статті буде розглядатись, як вплине втручання держави у фінансову систему при необдуманих діях, як це вплине на діяльність підприємств, від яких залежить економічний стан економіки України.
Предметом дослідження є нормативно-правова база при наданні овердрафту..
Об’єктом дослідження являється банківська діяльність по наданню овердрафта.
Завданням статті є:
- вияснення суті та умов надання овердрафту;
- дослідження необхідності овердрафту для підприємства.
В українській банківській практиці основну частину кредитних вкладень, наданих суб’єктам господарювання, становлять короткострокові кредити, що надаються строком до одного року та використовуються на покриття тимчасових розривів у русі оборотних коштів.
На ринку кредитів, банки використовують різні методи кредитування, які визначають форму позикового рахунку, порядок видачі та погашення коштів, методи контролю за цільовим використанням та засобами регулювання заборгованості.
Для своєчасного фінансування поточних чи непередбачених витрат у разі, коли вони перевищують залишок коштів на відкритому в банку рахунку, використовується овердрафт. У перекладі з англійської мови «овердрафт» означає «короткостроковий кредит» (over – понад, drift – проект).[1, с.20]
Отже, овердрафт – це форма короткострокового кредиту (підкредитовка поточного рахунку), при якій банк надає у користування клієнту (експортеру або імпортеру) грошові кошти шляхом оплати платіжних доручень в обсязі, більшому, ніж залишок коштів на поточному рахунку (на рахунку фіксується дебетове сальдо), але на суму не більшу, ніж попередньо визначений ліміт овердрафту.
Банк, який за договором банківського рахунку здійснює платежі з рахунку клієнта, попри те, що на ньому немає коштів, вважається таким, що надав власнику рахунку кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу (п. 1 ст. 1069 Цивільного кодексу України). [8]
Курищук В.В. вважає, що погашення кредиту і відсотків здійснюється автоматично, за рахунок надходжень на поточний рахунок клієнта. Овердрафт обслуговується за такою схемою: якщо сума платежу, зазначена у платіжному документі клієнта, перевищує залишок коштів на розрахунковому рахунку, різниці (дебетове сальдо) автоматично оплачується банком за рахунок кредиту але в межах невикористаного ліміту. Якщо сума платежу перевищує залишок ліміту, плата банком не здійснюється. Ліміт овердрафта зазвичай обмежується сумою, не перевищуючи 30% від місячного надходження доходу реалізації продукції на поточний рахунок в банку. Строк погашення, як правило, складає 2-3 неділі.[4,с.145]
Звичайно овердрафт надається в гривні. Надання овердрафту в іноземній валюті не заборонено законодавством, тому кожний банк самостійно вирішує, надавати чи ні таку послугу своїм клієнтам. Проте овердрафт в іноземній валюті може бути наданий лише підприємству, яке має стабільні надходження в іноземній валюті на поточний рахунок. На даний час відсотки за овердрафтом у середньому становить 15-18% річних – у гривнях і 10-13% річних – у валюті. [1, с.21] Вони вищі ніж при звичайному кредитуванні, але якщо врахувати той факт, що з використанням овердрафту розрахунки можна здійснити в будь-який необхідний момент (що є важливим для погашення зобов’язань перед бюджетом), то доцільніше сплатити відсотки банку з віднесенням їх до валових витрат, ніж сплачувати штрафні санкції за несвоєчасну сплату податків.
Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами не лише за допомогою електронних і паперових документів на переказ, але й документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, то банківський кредит може надаватись їм у формі кредитування як поточного, так і карткового рахунків підприємства.
Основою для пред’явлення овердрафта зазвичай являється наявність поточного рахунку в банку, надходження на нього виручки від господарської діяльності підприємства, а також належні фінансово-економічні показники і відсутність істотних ризиків, що можуть бути присутні у бізнесі позичальника.
Лагутін В.Д. розглядав такі види овердрафту:
- Бланковий – беззаставний овердрафт, який надається на поточний рахунок клієнтам з доброю репутацією та стабільними надходженнями. У даному випадку нема необхідності у забезпеченні овердрафту, остільки гарантією повернення коштів є обороти на рахунку клієнта;
- Забезпечений – вид кредиту, який надається клієнту під заставу (нерухомість, транспорт, основні засоби, товари тощо), або гарантію (поруку) третьої сторони.[5, с.131]
На думку Дмитренко М. Г., вимоги до забезпечення овердрафту є більш лояльними порівняно зі звичайними кредитами. Як основне забезпечення банки можуть приймати в заставі товари в обороті, майнові права на дебіторську заборгованість та на інкасовану банком-кредитором виручку. А також гарантії та поруки платоспроможних юридичних та фізичних осіб.[2, c. 125 ]
На нашу думку, овердрафт – найпростіший вид нецільового банківського короткострокового кредит. Для підприємства овердрафт вигідний, насамперед, тим, що у будь-який момент за рахунок банка може поповнити свої обігові кошти, яких бракує для проведення розрахунків. Тобто завдяки овердрафту підприємство отримує можливість належним чином працювати та здійснювати необхідні платежі навіть за тимчасової відсутності коштів на рахунку. Це є важливим, зокрема, для своєчасної сплати податкових зобов’язань, виплати заробітної плати, розрахунків з контрагентами. При власноручному порівнянні овердрафту з іншими кредитами, що надаються банком виділяються наступні переваги:
- спрощена процес надання кредиту;
- простота отримання кредитних коштів (шляхом надання до банку платіжних документів на оплату або розпорядження на проведення платежу за системою «Клієнт-Банк»);
- отримання коштів без відкриття окремого позикового рахунку;
- можливість отримання кредиту без оформлення застави в межах розрахункового бланкового ліміту кредитування;
- можливість щомісячного збільшення ліміту кредитування при зростанні обсягів надходження коштів на поточний рахунок;
- автоматичне погашення кредиту за рахунок надходжень на поточний рахунок клієнта (без складання окремого платіжного доручення);
- нарахування відсотків тільки на обсяг реально використаних клієнтом позикових коштів (економія коштів клієнта на відсотках);
- відсутність обмежень за цільовим використанням.
Також можна додати, що погашення звичайного кредиту не гарантує отримання нового, а овердрафт відновлюється разом із поверненням боргу.
На думку Лагутіна В.Д., овердрафт надається для забезпечення безперебійних платежів клієнта в умовах нестачі або відсутності коштів на його поточному рахунку (для покриття «касових» розривів) на поповнення обігових коштів:
- для оплати товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг);
- виплати заробітної плати, відрядних;
- здійснення платежів у бюджет та позабюджетні фонди;
- фінансування інших господарських витрат.[5, c. 131]
Відсотки, сплачені за овердрафтом, включається до складу валових витрат на підставі підпункту 5.5.1 Закону про прибуток.[9] Головна умова сума отриманого кредиту повинна використовуватись в господарській діяльності підприємства. Інші витрати підприємства за договором овердрафту (сплата комісійних за встановлення ліміту та надання кредиту) можуть бути віднесені до складу валових на підставі підпункту 5.2.1 закону про прибуток.[9]
Оскільки овердрафт є операцією з розміщення та повернення коштів за договором позики, то відповідно до підпункту 3.2.5 Закону про ПДВ така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.[10] Витрати на сплату штрафів чи пені, передбачені договором овердрафту за несвоєчасне погашення основної суми кредиту, не відносяться до складу валових (пп. 5.3.5 Закону про прибуток).[9]
З даних спостережень ми вважаємо, що овердрафт являється резервним проте оптимальним варіантом для українських підприємств, оскільки даний вид кредитування забезпечує нормальну діяльність підприємства і стабільне фінансове забезпечення господарської діяльності. Сьогоднішнє становище України диктує майбутній дефолт для економіки. Цей варіант є досить вірогідним оскільки рефінансування банків не виконується належним чином і замість того, щоб даний кредит (даний МВФ) забезпечив належну діяльність банків і зменшив процентні ставки на кредит, відбувається спекуляція на курсах іноземної валюти.
Ситуація, яка нависла над Україно є згубна для економіки, оскільки, на наш погляд, курс збільшився в 2 рази, зарплати в кращому випадку не змінились, збільшився рівень безробіття (тобто збільшилось кількість людей, які не змозі заплатити за задоволення своїх потреб). Замість того щоб посприяти економіці і зменшити кредитну ставку, для збільшення обсягу кредитних видач, що призвело б до збільшення швидкості обігу грошового масиву, запроваджується протилежний варіант, який погіршує фінансове становище підприємств, яке і так не в найкращому стані. В результаті ліцензію на видачі кредиту належить одному банку, який скористався монопольним становищем і запровадив досить високу планку процентних ставок на кредит. Так наприклад, у постанові «Правління національного банку України » від 2 лютого 2009р №39, вказано про функціонування СЕП в особливий період, де встановленні наступні слова «Національний банк у разі потреби може дозволити овердрафт за технічними кореспондентськими розрахунками учасників СЕП». [7]
Овердрафт – це один із найоптимальніших і найвагоміших елементів у фінансуванні підприємства, від якого залежить стан господарської діяльності. Отже, кредит не може ігноруватися при державній фінансовій політиці, приділивши належну увагу саме овердрафту, який покращує конкурентоспроможність підприємства, як на національній так і на світовій арені ринку товарів та послуг.
Овердрафт має незліченні переваги таких як: відсутність жорстких вимог до цільового використання; можливість отримувати транші без проведення узгоджувальних дій з банком; простий механізм проведення овердрафту без відкриття окремого позичкового рахунку; кредит погашається автоматично – при надходжень коштів на рахунок клієнта. Ці переваги виділяють овердрафт посеред інших видів короткострокових кредитів. Провідну роль при здійсненні кредитних операцій у вигляді овердрафт досліджуються поточні рахунки підприємства і надаються виплати в залежності від спроможності підприємства. А при виникненні ризиків використовують забезпечений овердрафт, при якому кредит дається під заставу. Будь якому разі даний вид кредитування є найбільш оптимальний і найбільш вигіднішим для українських підприємств, тому він потребує державної підтримки для розвитку.

Список використаних джерел.
1. Овердрафт: що це за кредит і як його обліковувати/ Ірина Арсеньєва// ГоловБух. – 2007р.- №68. – С. 19-21.
2. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль:Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С.25-127.
3. Овердрафт/ Андрій Костюк// Баланс. – 2005р. - №45. – С. 32-35.
4. Короткострокове кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств українськими банками/ Курищук В.В// Формування ринкових відносин в Україні. – 2008р. - №12. – С. 143-148.
5. Лагутін В.Д. Кредитування теорія і практика:Навч. посіб. – К.: Знання, 2004.- С. 130-132.
6. Кредитування: теорія і практика: Навч. пос. – 4-те вид., стер. – К.: Знання, 2004.
7. www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2009&st=400
8. http//:zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=16&19ze9=435-15
9. www.1520mm.com/r/ua/p/94-334.html
10. www.1520mm.com/r/ua/p/97-168.htm

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Бублик О. Овердрафт як вид короткострокового кредитування...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: