Вівторок, 22.06.2021, 19:17
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мажар Олеся. Необхідність розвитку лізингу в Україні/ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Мажар Олеся. Необхідність розвитку лізингу в Україні/
Мажар Олеся. Необхідність розвитку лізингу в Україні/
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 18:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Мажар Олеся,

Науковий керівник – Бурдяк О.В.
Чернівецький Торгівельно-Економічний Інститут КНТЕУ
м. Чернівці


Необхідність розвитку лізингу в Україні


На сьогоднішній день вже беззаперечними є перспективність лізингових операцій та їх необхідність для української еко¬номіки. Проте лізинг поки що залишається новим фінан¬совим інструментом і не всі ро¬зуміють його переваги, основні ри¬си та відмінності порівняно з банківським кредитуванням. Упродовж останніх років ринок лізингу набуває все біль¬шої популярності серед українських підприємців, що підтверджується швидкими темпами його зростання.
Використання лізингу обумовлює можливість зміни чи поновлення матеріально-технічного забезпе¬чення, товаровиробникам відкривається доступ до сучасної передової техніки і технологій, як правило, особливо дорогих і з швидким моральним старінням. Загалом вигода лізингу полягає в можливості викори¬стовувати товар зараз, а оплачувати через певний період [2, с.31].
Особливе значення розвиток ринку лізингових послуг має і для держави, яка при цьому отримує такі переваги: пожвавлення інвестиційної активності, мобіліза¬цію фінансових коштів саме під інвестиційні проекти, гарантоване їх використання для переоснащення виробництва тощо. Держава через використання механізмів стимулювання лізингової діяльності (податкові пільги, прискорена амортизація) мо¬же значно зменшити бюджетні витрати на фінансові інвестиції, сприяти збільшен¬ню виробничого й експортного потенціалу країни, а також розвитку малого й се¬реднього бізнесу [1, с.79].
Під лізингом розуміється до¬говір, за яким лізингоодержувач на своє замовленні отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший строку, за який амортизується 60% вартості цього об'єкта, визначена в день укладання договору [2, с.32].
Лізинг є альтернативою придбанню майна за рахунок власних коштів користу¬вача, яких у сучасних умовах катастрофічно не виста¬чає, або кредитів, що за умовами отримання не влаш¬товують підприємців. Даний вид господарських зв’язків, що давно відомий у світі, ще не набув у нас належного поширення. Проте саме з ним пов'язують певні надії на розв'язання проблеми нестачі коштів для переоз¬броєння новою технікою промисловості, сільського господарства і транспорту, на забезпечення
інтен¬сифікації і структурної перебудови економіки [3, с.13-15].
На сьогодні лізингова діяльність стала сфе¬рою прибуткового промислового і банківського бізнесу у розвинутих країнах світу. Це - один із найефективніших сучасних фінансових інструментів розширення інвестиційної діяльності. В Україні поки що лізинг застосовується в незначних масштабах. Вітчизняні комерційні банки, по суті, не беруть участі у лізинговому кредитуванні. А вузькоспеціалізовані лізингові компанії, які прово¬дять лізингові операції з одним видом товару або з товарами однієї групи стандартних видів, як правило, самі здійснюють технічне обслуговування обладнан¬ня та підтримують його в нормальному експлуатацій¬ному стані [2, с.31-33].
Лізинг у сучасних українських умовах має триєдину економічну основу та збе¬рігає ознаки кредитної угоди, інвестиційної й орендної діяльності, які є взаємо¬пов'язаними і взаємопроникними та утворюють при цьому нові економіко-правові відносини [1, с. 77].
В Україні вже є компанії, які мають можливості не тільки надати в користування предмет лізингу, але й запропонувати клієнту його якісне та своєчасне обслуговування. Звичайно, така послуга є перевагою лізингу порівняно з банківським кредитуванням [4, с.26].
Проблемою в умовах України є високі банківські ставки за кредити, постійне непередбачуване збіль¬шення витрат лізингодавця, які той перекладає на лізингоодержувача, а також несприятлива податко¬ва політика.
Економіка України перебуває у стані ринкової трансформації і потребує величезних фінансових ресурсів з метою придбання існую¬чими та новостворюваними під¬приємствами необхідної техніки, новітніх технологій.
Частково ці потреби можуть бути задоволені за допомогою використання лізингових операцій.
Список використаних джерел:
1. Брус С.І. Лізинг як фінансовий інструмент // Фінанси України - №11. – 2008. – С.75-79.
2. Міхаліна І.Г. Актуальні проблеми розвитку лізингу в Україні // Статистика України - №3. – 2005. – С. 31-33.
3. Ксенко Я. Розвиток лізингу в Україні // Справочник економиста. - №1. – 2007. – С.13-15.
4. Шевчук Ю. Розвиток лізингу в Україні // Фінансовий ринок України - №10. – 2006. – С.23-27.
 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Мажар Олеся. Необхідність розвитку лізингу в Україні/
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: