Четвер, 29.09.2022, 17:36
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ковальська І., ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Економічна теорія та історія економічної думки » Ковальська І., ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ ...
Ковальська І., ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:27 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Ілона Ковальська,

1 курс, спец. «Маркетинг», д.ф.н.,
Наук. кер. – Верстяк О.М.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
М. Чернівці
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Серед сучасних соціально-економічних проблем українського суспільства все більшу роль відіграють демографічні процеси, які впливають на економічну безпеку різними шляхами. Зокрема, демографічна ситуація будь-якої країни узагальнено віддзеркалює її соціально-економічний добробут, сформований як минулими, так і поточними суспільними процесами. Проте в Україні соціально-економічні та політичні процеси є не дуже сприятливими для населення, тому що рівень життя населення і так не на найвищому рівні, а під впливом постійного безробіття, низької заробітної плати, постійного зростання цін, зменшення обсягів державного бюджету, надмірних витрат на утримання державного апарату за одночасного скорочення витрат на розвиток соціально-культурної сфери, підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства, високого рівня корупції, підвищення злочинності, несприятливих умов для бізнесу ми спостерігаємо зростання депопуляції, у наслідок якої чисельність населення з кожним роком скорочується. Така демографічна ситуація створює реальну загрозу економічній безпеці країни.
Слід зазначити, що проблемами впливу демографічної ситуації на економічну безпеку країни займається значна кількість науковців, а саме: Аксьонова І. В. у своїх наукових працях провела статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток України [1, 86-89], Рой І. вивчала основні державні пріоритети у сфері демографічної безпеки країни, а також Яковенко Т. В. дослідив оцінку впливу соціальних факторів на сучасну демографічну ситуацію в Україні. Також в економічній літературі дане питання вивчали і зарубіжні вчені, а саме: О. Петроє, Н. Фойгт, К. Якуба, та ін.
Сталість та конкурентоспроможність країни базується на продуктивності використання ресурсів, серед яких важливе місце займають трудові ресурси, тобто населення. Тому вагомою сферою економічної безпеки країни є демографічна складова, що характеризується такими індикаторами, як рівень природного приросту, рівень дитячої смертності, коефіцієнт відтворення населення, середня тривалість життя, коефіцієнт міграції населення, сумарний коефіцієнт народжуваності тощо.
Взагалі демографічний стан в Україні є одним з найскладніших у Європі, що в свою чергу створює реальну загрозу національним інтересам і безпеці країни. За останні 6 років чисельність населення України зменшилась майже на 1 млн., і це при тому, що в Україні не було ні війн, ні збройних конфліктів, ні масових епідемій (рис. 1.) [6].

Рис. 1. Чисельність наявного населення за 2007 – 2013 роки
Вагомою причиною такого скорочення чисельності населення залишається висока смертність, яка в нашій державі стабільно перевищує народжуваність, що призводить до нестачі економічно-активного населення, збільшення кількості пенсіонерів, зменшення кількості народжених дітей [6].

Рис. 2. Кількість народжених та померлих осіб у 2012-2013 році
Проаналізувавши даний графік можна зробити висновок, що у 2012-2013 роках кількість народжених осіб є значно меншою ніж кількість померлих, що є негативним фактором для демографічної ситуації України, також ці показники свідчать про такий негативний процес, як «старіння нації» - зменшення частки молодого населення та збільшення частки літніх громадян. Тому приблизно з 2015року і до 2025 року призведе до катастрофічної нестачі робочої сили і як результат, необхідним буде підвищення пенсійного віку, норми оподаткування населення та інших негативних соціально-політичних факторів (рис. 3) [7].


Рис. 3. Вікова структура населення України за 2008-2013 роки

На початок 2013 року майже кожен сьомий житель України перебував у віці 65 років і старше. У економічному аспекті збільшення навантаження людьми похилого віку на працездатне населення, зменшення природного поповнення трудових ресурсів ставлять проблеми на шляху розвитку суспільного виробництва. Адже у соціальному аспекті старіння викликає необхідність додаткової турботи про старих людей, чисельність яких зростає дуже швидко. У зв’язку із цим відбувається збільшення непродуктивних витрат суспільства на утримання й обслуговування пенсіонерів.
Тому до непрямих або опосередкованих економічних факторів, що впливають на демографічну ситуацію належать:
1. Низький рівень життя та заробітної плати, призвели до погіршення добробуту значної частини населення та обтяжливості утримання більш ніж однієї дитини у родині , що істотно впливає на відтворювальні процеси.
2. Суттєво занижені стандарти оплати праці населення не відповідають реальним результатам роботи, не сприяють якісному та кількісному його відтворенню, гальмують розвиток фізичного, інтелектуального та професійного рівня трудових ресурсів, значно ускладнюють, а часом і унеможливлюють, здобуття та використання новітніх наукових знань, вдосконалення кваліфікації.
Також слід розглянути інші фактори, які впливають на демографічну ситуацію в України. Одним з них є фактор державної та законодавчої захищеності інституту сім'ї та шлюбу. На сьогоднішній день однією з головних складових демографічної кризи є відмова від материнства, що виражається в абортах, відмову від дітей, зречення від батьківства як такого, а також тенденція до створення малодітних сімей. Розповсюджене і таке суспільне явище, як безпритульність дітей, з яких більшість з них є хворими або навіть ВІЛ – інфікованими.
Ще одним важливим фактором, який впливає на зменшення чисельності населення є соціальний фактор, до якого слід віднести тенденцію, пов’язану з емансипацією жінок і зміною їх ролі у суспільному житті. В нових умовах змінюються ціннісні орієнтації сучасної жінки, збільшується її прагнення до самореалізації. Нинішні молоді люди спочатку вирішують статусні і матеріальні проблеми, а потім – вже створення і розширення сім’ї.
Таким чином, серед основних елементів сучасної демографічної кризи в Україні значне місце посідають фактори соціально-психологічного характеру. Вони суттєво погіршують кількісні і якісні демографічні показники. Разом з тим, вчені-демографи і соціологи визначають головною складовою сучасної демографічної кризи в країні кризу нації, як найвпливовішу складову поняття «якість населення».
Такий перебіг подій негативно позначається на економічному стані всього суспільства в цілому.
Для усунення негативного впливу сучасних демографічних процесів на економічний безпеку України необхідно вирішення комплексу питань:
 скорочення потреби в робочих місцях на підставі впровадження інноваційних автоматизованих технологій;
 підвищення народжуваності за рахунок покращення соціально-економічних умов мешкання молодих сімей;
 подолання бідності, запобігання розвиткові хронічної та успадкованої бідності на основі зростання доходів та рівня життя всього населення;
 підвищення ефективності використання ресурсів охорони здоров'я та створення економічних передумов для функціонування системи державного регулювання і контролю у сфері медичного страхування
 глибоке реформування сфери праці, оскільки саме тут формуються провідні важелі репродуктивних і міграційних настанов, вітальної поведінки, здорового способу життя;
 забезпечення ефективної зайнятості, яка має стати надійною гарантією належного рівня життя не тільки для самого працюючого, а і для його утриманців.
Таким чином, населення й економіка – це дві ключові складові людського суспільства, саме існування яких є взаємообумовленим. З одного боку, демографічні процеси впливають на соціально-економічний розвиток, а з іншого, рівень життя та якість населення формують ту чи іншу демографічну ситуацію.
З метою поліпшення демографічної ситуації необхідно спрямувати соціально-економічну політику на розв'язання найгостріших проблем сім'ї: стимулювання народжуваності, підвищення медичного обслуговування, посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових умов і впровадження здорового способу життя, створення широкої мережі державних та недержавних служб соціальної допомоги.

Література:
1. Аксьонова І. В. Статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток країни / І. В. Аксьонова // Бізнесінформ. – 2012. - №12. – С. 86-89.
2. Кулинич Р. О. Демографічна ситуація України як фактор економічної безпеки / Р. О. Кулинич // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки – 2014. - №6. – С. 228-236.
3. Лавриненко С. І. Сучасний стан та перспективи розвитку трудових ресурсів України / С. І. Лавриненко // Стратегічні пріоритети. - № 1(10) . – 2009. – С. 115-127.
4. Статівка Н. В. Демографічна складова економічної безпеки / Н. В. Статівка // Вісник Академії наук України. –2010. – № 11-12. – С. 23.
5. Динаміка чисельності населеня в Україна на 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://infolight.org.ua/content/dinamika-chiselnosti-naselennya-v-ukrayini-u-2013-roci.
6. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Загальна характеристика статево-вікового складу населення України на 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua/. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Економічна теорія та історія економічної думки » Ковальська І., ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: