Четвер, 29.09.2022, 16:28
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Татарин А., Трудовий потенціал та проблеми його реалізації.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Економічна теорія та історія економічної думки » Татарин А., Трудовий потенціал та проблеми його реалізації..
Татарин А., Трудовий потенціал та проблеми його реалізації..
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:22 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Анастасія Татарин,

2 курс,
спец. «Менеджмент організації торгівлі» д.ф.н.
Науковий керівник – Коваленко Н. Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Трудовий потенціал та проблеми його реалізації в Україні

Кожна країна володіє трудовим потенціалом і для ефективного функціонування її різних сфер, вона повинна створювати відповідні умови, щоб забезпечити відповідний його розвиток.
Трудовий потенціал - це кількість та якість наявних трудових ресурсів з урахуванням можливості їх збільшення при поточному рівні розвитку науки і техніки. Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, території, суспільства. Він складається з багатьох компонентів, головними з яких є здоров'я, освіта, професіоналізм, моральність, мотивованість, вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність, організованість, ресурси робочого часу та iн.
На рівні суспільства ці компоненти можна приблизно оцінити певними узагальненими показниками. Здоров'я населення країни характеризується середньою тривалістю життя, часткою інвалідів, смертністю за віковими групами в залежності від різних причин, розміром та часткою витрат на охорону здоров'я тощо. Моральність суспільства визначається його релігійністю, відношенням до інвалідів, дітей, престарілих, показниками соціальної напруги, злочинності тощо. Творчий потенціал і активність проявляються темпами науково-технічного прогресу в країні, доходами від авторських прав, кількістю патентів та міжнародних премій і ін. Організованість на рівні суспільства можна оцінити якістю і стабільністю законодавства, обов'язковістю дотримання законів і угод, стабільністю політичної ситуації, якістю доріг та громадського транспорту тощо. Рівень освіти населення характеризується середньою кількістю років навчання в розрахунку на одну людину, часткою витрат на освіту в державному бюджеті, доступністю різних рівнів освіти тощо. Ресурси робочого часу оцінюються кількістю працездатного населення, кількістю і часткою зайнятих, рівнем безробіття, кількістю відпрацьованих людино-днів за рік тощо. На жаль, більшість цих показників за роки кризи значно погіршилася в Україні. [2. с.56] Так, для сучасної демографічної ситуації України характерне поступове старіння населення . Внаслідок постійного зниження народжуваності впродовж останнього століття, частка дітей знизилась з приблизно 40% на початку XX ст. століття до 15% на поч. XXI ст. Частка працездатного населення змінювалася повільно і коливалась у межах 60% — 62%. Натомість, зі збільшенням тривалості життя і зниженням смертності, спостерігалося зростання частки населення старше 60 років — від 3-4% на початку XX ст. до 21% на початку XXI ст. [4]
Особливу тривогу викликає зростання на 18% смертності населення працездатного віку, різке збільшення смертей від вбивств, самогубств, отруєнь алкоголем тощо, що свідчить про погіршення не лише фізичного, але і духовного здоров'я нації, її моральності. Слід зазначити, що найгірший показник смертності населення України був у 1995 p. – 15,7, тa протягом останніх років ситуація дещо покращується. Станом на 2012 рік кофіціент смертності становив - 14,6. [5]
Погіршилися також показники, що характеризують освіту населення. Як вже зазначалося, під дією економічних чинників все більше молодих людей заради заробітку відмовляється від продовження навчання. Недостатність державних асигнувань на освіту приводить до закриття або комерціалізації багатьох навчальних закладів (передусім професійно-технічних училищ). Крім цих кількісних показників також слід акцентувати увагу на не менш серйозних проблемах використання освітнього потенціалу (значна і все зростаюча частка людей з високим рівнем освіти не може знайти відповідну роботу), практичної недоступності вищої освіти для малозабезпечених людей, корупції у навчальних закладах (як і в усьому суспільстві).
Часто можна зустрітись і з проблемами дискримінації під час прийняття на роботу. В Україні найчастіше при працевлаштуванні на українські підприємства зустрічається дискримінація за статевою ознакою (гендерна дискримінація). Найчастіше вся справа у тому, що від кандидата потрібні специфічні якості, властиві тільки чоловікам або виключно жінкам. Наприклад, до виключно чоловічих якостей рекрутери відносять фізичну силу, витривалість і, як не дивно, аналітичний склад розуму. А до чисто жіночих – посидючість, уважність, акуратність, старанність і, що важливо, безконфліктність. З дискримінацією за віком стикаються найчастіше випускники ВНЗ. Найбільша проблема, яка постає перед випускниками, – відсутність досвіду роботи. Також дискримінації піддаються люди з фізичними вадами. [1. с.13]
Окрім зазначених вище проблем, досить актуальними на даний час являються проблеми мотивації. Оскільки мотивація - це один з важливих факторів підвищення ефективності діяльності усієї організації, адже процес діяльності організації можна добре спланувати і організувати, але якщо працівники цієї організації не відповідально ставляться до своїх обов'язків і не зацікавлені особисто у розв'язанні проблем і задач, що постали перед організацією, то результати контролю і підбиття підсумків не будуть втішними.
Аналізуючи мотивацію економічної активності населення, виділяють такі проблеми:
1) сучасний трудовий світогляд характеризується відчуженістю праці, результатом чого є економічна пасивність.
2) пасивність безробітного населення до пошуку роботи, підвищення своєї конкурентоспроможності. Дослідження, проведені Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості України вказують на наступне:
- більшість опитаних безробітних не налаштована на активний пошук роботи і мобілізацію власних сил;
- домінує досить низький рівень самостійності по відношенню до трудової зайнятості[3, с. 80];
- песимістично налаштовані 12,7 % опитаних безробітних і 14,3 % довготривалих безробітних, вважаючи, що ніщо не допоможе поліпшити їхню ситуацію; [6]
3) відсутній комплексний аналіз економічної активності населення, який би враховував зайняте і безробітне населення з виявленням основних мотивів та стимулів кожної категорії;
4) недостатньо ефективною та розвинутою є система фінансування суб'єктів підприємництва та наявність високих податків, про що мовилося вище.
Отже, визначивши основні проблеми, можна сказати, що ситуація в країні досить складна, тому держава повинна всіма можливими шляхами, забезпечувати підвищення економічної активності населення, що є суттєвою рушійною силою в розвитку і використанні трудового потенціалу суспільства.

Список використаних джерел:

1. Бутенко Ю. А. Основні прояви дискримінації при прийнятті на роботу / Ю. А. Бутенко // Управління розвитком. - 2013. - № 3. - С. 12-15.
2. Грішнова O.A. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / O.A. Грішнова. - К.: "Знання", 2009. - 390с.
3. Побережна Г. Мотивація як складова ефективного управління персоналом організації / Г. Побережна // Економіка АПК. - 2000, № 1. - С. 78-83.
4. Населення України: Вікова структура. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України
5. Освіта: Загальноосвітні та професійно технічні навчальні заклади. [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Управління трудовими ресурсами: навчальний підручник. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.readbook.com.ua/book/30/758/ 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Економічна теорія та історія економічної думки » Татарин А., Трудовий потенціал та проблеми його реалізації..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: