Четвер, 24.09.2020, 10:39
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Делечук І., Дослідження стану та перспективи розвитку... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Делечук І., Дослідження стану та перспективи розвитку...
Делечук І., Дослідження стану та перспективи розвитку...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:13 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Делечук Ігор,

5 курс, спец. «Фінанси та кредит», д.ф.н.
Науковий керівник: Свідунович-Васьковська Марія Іванівна
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці

Дослідження стану та перспективи розвитку страхового ринку України

У статті проаналізовано сучасний стан страхового ринку України. Розглянуто динаміку надходжень страхових платежів, страхових виплат страхових компаній України за останні роки. Визначено основні фактори, які гальмують розвиток страхового ринку та перспективи його розвитку.

Як відомо, розвиток ринкових відносин зумовлює появу великої кількості суб’єктів господарювання, зацікавлених в забезпеченні захисту своєї діяльності, майна і прибутків від ймовірності виникнення непередбачуваних подій, підвищення ступеня ризиків і різних наслідків. Тому в цей період страхування повинно розвиватися особливо інтенсивно. З другого боку, це обумовлюється тим, що держава зацікавлена в розвитку страхової справи, як в механізмі підтримки рівня народногосподарського виробництва і можливості покриття непередбачених втрат і збитків суб’єктів господарювання та окремих громадян з мінімальною участю державних фінансових ресурсів і коштів державного бюджету. Саме це вказує на високу актуальність теми дослідження.
Теоретичні засади розвитку страхового ринку, їх ролі та місце у фінансовій системі країни активно досліджуються у світовій та вітчизняній науковій літературі. Дослідження в зазначеній сфері останнім часом суттєво активізувались серед вітчизняних науковців. Вагомим є доробок таких вчених, як В. Д. Базилевич, О. Д. Вовчак, О. О. Гаманкова, О. В. Кнейслер, О. В. Козьменко, С. С. Осадець, Л. В. Рибальченко, О. Р. Романенко, Т. А. Ротова, М. І. Савлук, С. Л. Сухонос, В. М. Фурман, С. І. Юрій.
Метою даної статті є висвітлення розвитку страхового ринку в системі ринкового господарювання України.
Ринкова трансформація економіки зумовлює підвищення ролі страхового ринку, визначає необхідність створення дієвої системи страхового захисту з метою забезпечення стабільності розвитку та ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя населення, соціальної стабілізації [1].
Кількість страхових компаній в Україні станом на 31.12.2013 становила 407, з яких 62 СК зі страхування життя (СК "Life") та 345 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За 2013 рік кількість страхових компаній зменшилася на 7 СК. [табл.1].
Кількість страхових компаній у 2011-2013 рр.
Кількість страхових компаній Станом на 31.12.2011 Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2013
Загальна кількість 442 414 407
в т.ч. СК “non-Life” 378 352 345
в т.ч. СК ” Life“ 64 62 62

Обсяги валових страхових премій за 2013 рік зросли порівняно з 2012 роком на 33,3%, з 2011 роком – на 26,3%. Найбільший ріст валових страхових премій відбувся у І кварталі 2013 року на 30,6 % порівняно з IV кварталом. Зростання валових страхових премій у 2013 році порівняно з 2012 роком відбулось переважно за рахунок збільшення обсягів внутрішнього перестрахування – до 7 110,4 млн. грн. При цьому, чисті страхові премії зросли на 6,3% порівняно з 2012 роком, та на 19,9% порівняно з 2011 роком.
Розмір валових страхових виплат за 2013 рік становив 4 651,6 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 4 502,6 млн. грн. (або 96,8%), зі страхування життя – 149,2 млн. грн. (або 3,2%). Валові страхові виплати за 2013 рік зменшилися на 9,7% (до 4 651,8 млн. грн.) порівняно з 2012 роком, чисті страхові виплати зменшилися на 8,1% і становили 4 566,6 млн. грн.
Аналізуючи страховий ринок можна сказати, що у структурі чистих страхових премій у 2013 році найбільша питома вага традиційно належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 5 982,2 млн. грн. (або 27,8%) (станом на 31.12.2012 даний показник становив 5 938,2 млн. грн. (або 29,3%)); страхування майна – 2 489,7 млн. грн. (або 11,6%) (станом на 31.12.2012 – 2 606,6 млн. грн. (або 12,9%)); страхування фінансових ризиків – 2 401,3 млн. грн. (або 11,1%) (станом на 31.12.2012 – 2 098,4 млн. грн. (або 10,3%)); страхування від вогневих ризиків – 1 649,3 млн. грн. (або 7,7%) (станом на 31.12.2012 – 1 830,1 млн. грн. (або 9,0%)); страхування життя –2 476,5 млн. грн. (або 11,5%) (станом на 31.12.2012 – 1 809,5 млн. грн. (або 8,9%)); медичне страхування – 1 395,7 млн. грн. (або 6,5%) (станом на 31.12.2012 – 1 280,1 млн. грн. (або 6,3%)).
Спад обсягів валових та чистих страхових виплат у 2013 році порівняно з 2012 роком відбувся за рахунок таких видів страхування, як страхування фінансових ризиків (спад на 78,9% та 79,6% відповідно), страхування майна (спад на 66,1% та 65,6% відповідно), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (спад на 51,5% та 51,7% відповідно) та страхування кредитів (спад на 39,7%). Разом з тим, порівняно з 2012 роком, збільшились обсяги валових та чистих страхових виплат по страхуванню життя на 81,7 %, по медичному страхуванню (безперервне страхування здоров'я) на 12,1%. [2].
Деяка нестабільність стану та розвитку національного страхового ринку спричинена впливом на розвиток таких факторів: економічні та культурно-історичні умови, особливості демографічних і соціальних показників та національних законодавчих, податкових систем тощо. Важливим чинником впливу на розвиток страхової справи постає роль держави.
За період ведення страхової діяльності вітчизняними страховиками вдалося накопичити корисний досвід, що став у пригоді при визначенні особливостей страхування.
Поряд з цим, український страховий бізнес має вагомі перспективи розвитку в частині надання послуг як на внутрішньому ринку, так і виходу на міжнародні страхові ринки. Серед таких перспектив виділено: збільшення долі охвату страховим захистом громадян України до рівня розвинутих країн, розширення спектру страхових послуг, що забезпечують страхових захист громадян і відповідають іх потребам, забезпечення подальшої капіталізації страхових компаній з метою підвищення фінансової стійкості та платоспроможності, постійне збільшення кількості компаній, що займаються вхідним перестрахуванням та загальне нарощування його обсягів, співпраця українських страховиків з провідними західними перестраховими брокерами, позитивні наслідки вступу України в СОТ.
Аналіз проблем страхового ринку та перспектив його розвитку дає можливість визначити,що для покращення стану справ необхідно:
- впорядкувати страхове законодавство в цілому та окремих його положень, і привести їх у відповідність до існуючих економічних реалій;
- розробити систему поступової адаптації національного законодавства до вимог директив ЄС із питань страхування;
- удосконалити вимоги щодо порядку створення та діяльності страхових організацій частині збільшення розмірів статутних фондів;
- удосконалити порядок оподаткування страхової діяльності;
- посилити нагляд за діяльністю страхових компаній в таких аспектами; як ліквідність активів, рівень виплат, відповідність взятих на страхування ризиків можливостям їхнього покриття страховиком, формування цін на страхові послуги на ринку;
- з метою недопущення шахрайства врегулювати та розробити норми та правила діяльності страхових посередників, особливо при наданні послуг з обо’язкових видів страхування;
- покращити судової системи з метою захисту прав як страхувальників так і страховиків;
- стимулювати розвиток фондового ринку з метою залучення коштів страхових фондів та капіталізації страхових і перестрахових компаній;
- здійснювати кампанію по підвищенню обізнаності людей зі сферою страхування, направлену на формування страхової культури;
- полегшити умови перестрахування авіаційних ризиків саме іноземними перестраховиками в галузі авіаційного страхування із-за існуючої малої ємності вітчизняного ринку шляхом зменшення податкового тиску;
- запровадити систему рівноправного продажу страхових полісів міжнародного страхування цивільної відповідальності «Зелена карта» пропонується через єдиного агента на митних пунктах України.
- в сфері туристичного страхування потрібно здійснити ряд заходів по підвищенню якості надання страхових послуг вітчизняними страховиками;
- для підвищення обсягів вхідного перестрахування потрібно збільшити ємність ринку, покращити якість вітчизняних страховиків та розширити співпрацю з іноземними перестраховими брокерами.
З метою відродження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, суб’єктів економічної діяльності та держави на основі розбудови конкурентоспроможного,платоспроможного, оснащеного сучасними технологіями страхового ринку з широким асортиментом привабливих страхових послуг, гарантованим рівнем захисту прав споживачів та сучасними методами регулювання і нагляду необхідно розробити стратегію розвитку страхового ринку України , основними завданнями якої є:
- Оздоровлення страхового ринку та подолання наслідків економічної кризи;
- Розбудова ефективного, прозорого державного нагляду за страховим ринком;
- Впровадження реального захисту прав споживачів;
- Удосконалення системи управління ризиками в державі та суспільстві;
- Сприяння розвитку видів страхування ,особливо тих, які стосуються
соціального захисту населення ( медичне, страхування пенсій)
- Інтеграція страхового ринку України до світового ринку страхування та вихід його на світові фінансові ринки.
Реалізація даної стратегії створить умови для сталого зростання страхового ринку України, його конкурентоспроможності в умовах інтеграції до ринків розвинутих країн і забезпечить:
- задоволення потреб держави та приватного сектору в якісних страхових послугах;
- досягнення питомої страхування у ВВП України до рівня країн з розвинутою економікою;
- задоволення потреб держави в інвестиційному ресурсі за рахунок резервів страховиків з ризикового страхування , та довгостроковому ресурсі за рахунок договорів страхування життя;
- підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому;
- збільшення рівня страхових відшкодувань;
- приведення кількості страхових компаній у відповідності до попиту на послуги страхування, гарантованого рівня платоспроможності, визначеного законодавством,стану конкуренції та витрат держави для здійснення нагляду та регулювання;
- створення додаткових робочих місць;
- збільшення надходжень до бюджету та фондів соціального страхування за рахунок сплачених страховиками податків та внесків ;

При визначенні перспектив розвитку вітчизняного ринку страхових послуг обов’язково слід враховувати, що страхування не розвивається обнобічно, воно направлено на забезпечення економічного зростання держави в цілому. Тому умовами й передумовами розвитку страхових послуг є: наявність платоспроможного попиту на страхові послуги, формування сприятливих страхуванню податкового режиму й інвестиційного клімату загалом, удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує здійснення страхової діяльності, усвідомлення економічної доцільності й необхідності страхування з боку фізичних і юридичних осіб, розроблення стратегії розвитку вітчизняного страхового ринку, підвищення прозорості операцій страхового ринку; оцінка страхової діяльності за допомогою її капіталізації на фондовому ринку, забезпечення ефективної діяльності професійних асоціацій і товариств із захисту прав страхувальників, формування сприятливого іміджу страхової галузі в очах населення та економічне зростання і підвищення добробуту населення й доходів суб’єктів господарювання .

Список використаних джерел
1. Залєтов О. Страховий ринок і Україна в умовах економічної кризи// Страхова справа. − №4. – 4-11с.
2. Офіційний сайт національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг http://nfp.gov.ua
3. Фінанси: підручник / за ред.. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. І доповн.– К. : Знання, 2012. – 687 с.
4. Сухонос С. Л. Механізм державного регулювання ринку страхових послуг / С. Л. Сухонос // Наук. вісн. Нац.ун-ту ДПС України (економіка, право). – 2010. – №1(48). – С. 131-136.


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Делечук І., Дослідження стану та перспективи розвитку...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: