Четвер, 24.09.2020, 09:00
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Куделько Н., АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Куделько Н., АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІ
Куделько Н., АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІ
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:10 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Куделько Н.С.


4 курс, спец. «Фінанси та кредит», д.ф.н.
Наук. кер. – к.е.н., ст.викладач Маначинська Ю.А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці, Україна
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом місцевого самоврядування. Запровадження місцевих податків і зборів, як одного із джерел доходів місцевих бюджетів, в першу чергу, відповідає інтересам місцевого самоврядування. Зміцнення останнього, реалізація поставлених перед ним завдань неможливі без досконалої та достатньої системи місцевих податків та зборів. Система місцевого оподаткування повинна бути побудована таким чином, щоб надходження від місцевих податків і зборів покривали основні витрати територіальної громади, пов’язані з її функціонуванням[1, c. 39].
Для наглядної аналітичної оцінки надходжень податкових платежів до місцевих бюджетів проведено аналіз доходної частини місцевих бюджетів проведено на базі даних звіту про виконання бюджету Глибоцького району за 2011 – 2013 рр. (Табл. 1)
Таблиця 1
Динаміка доходів бюджету Глибоцького району за 2011 - 2013 рр.
(тис.грн)

Доходи Фактичне виконання, грн. Абсолютне відхилення, грн. Відносне відхилення, %
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2012/
2011 2013/
2012 2012/
2011 2013/
2012
Усього, у т.ч.: 253718,21 305691,63 339311,95 51973,42 33620,32 20,48 11,00
Загальний фонд 2432950,07 292256,37 328104,16 48961,29 35847,79 20,13 12,27
Спеціальний фонд 10423,13 13435,26 11207,79 3012,13 -2227,47 28,90 -0,73

Якщо проаналізувати табл.1, протягом 2011-2013 рр. доходи Глибоцького району зростали: у 2012 р. порівняно із 2011 р. загальні доходи збільшились на 51973,42 тис. грн. або на 20,48%, доходи по загальному фонду – на 48961,29 тис. грн. або на 20,13%, а по спеціальному – на 3012,13 тис. грн. або на 28,90%. Якщо аналізувати 2013 р., то там склалася аналогічна ситуація – сукупні доходи бюджетів зросли на 33620,32 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – на 35847,79 тис. грн. або на 12,27 %, але по спеціальному фонду, доходи зменшились на -2227,47 тис. грн. або на -0,73 %.
Більш детальну інформацію про динаміку податкових надходжень Глибоцького районного бюджету за 2011-2013 рр., розглянемо в табл. 2.
Таблиця 2
Динаміка податкових надходжень Глибоцького районного бюджету за 2011-2013 рр.
Доходи Фактичні виконання, грн. Відносне відхилення, % Питома вага %
2011 р. 2012 р. 2013 р.
Податок на доходи фізичних осіб
(ПДФО) 18005,65 19734,13 20367,42 9,6 3,2 73,3 62,0 60,5
Податок на прибуток підприємств
(ППП) 25,48 40,26 22,91 58,0 -43,1 0,10 0,13 0,07
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 2288,81 2742,79 3208,20 19,8 17,0 9,3 8,6 9,5
Місцеві податки і збори 2381,73 4966,23 5349,21 108,5 7,7 9,7 15,6 15,9
Єдиний податок 1874,93 4358,36 4713,43 132,5 8,1 7,6 13,7 14,0
Всього податкових надходжень 24576,60 31841,75 33661,17 328,4 -7,0 100,0 100,0 100,0

Проаналізувавши табл. 2, можна зробити висновок, що податок на доходи фізичних осіб у загальній сумі податкових надходжень займає перше місце – в 2011 р. становила 73,3%, в 2012 р. відбулося зменшення до 62%, а в 2013 р. – 60,5% від усіх податкових надходжень.
Останнє місце серед проаналізованих податкових надходжень займає податок на прибуток підприємств. Питома вага цього податку також із кожним роком падала, в 2011 р. - 0,10%, в порівнянні 2012 р. і 2011 р. питома вага збільшилась і становить 0,13%, але вже в 2013 р. знову впала до 0,07%. Відносне відхилення в 2012 р. порівняно із 2011 р. становило – 58%,а в 2013 р. – -43,1%.
В результаті дослідження дохідної частини Глибоцького районного бюджету виявлено, що місцеві бюджети це не просто балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території, а й важлива фінансова категорія, основу яких становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетом [3, c. 48].
Місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання. Практичне дослідження процесу формування місцевих бюджетів довело, що на сьогоднішній день місцеві органи влади не володіють достатніми фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні.
Таким чином, вирішення проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів в значній мірі визначило б розширення економічної самостійності регіонів країн.

Список використаної літератури:
1. Андрейченко О.Н. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів [Текст] / О. Н. Андрейченко // Економіст. - 2008.- № 11. - С. 38 – 40
2. Воронкова О. М. Податковий процес і напрями його удосконалення [Текст] / О.М. Воронкова // Вісник податкової служби України. – 2012. - № 4. - С. 28 - 31.
3. Дем’янчук О.І. Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу [Текст] / О. І. Дем’янчук // Вісник Національний університет державної податкової служби України. - 2011 р. - № 4 - С. 45 - 51.
4. Жоновач Н.І. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів: навчальний посібник [Текст] // Н. І. Жоновач, А. М. Науменко – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 380 - 382. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Куделько Н., АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: