Четвер, 24.09.2020, 09:27
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мотрюк А., Торська Ю., Організаційні аспекти безготівкових.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Мотрюк А., Торська Ю., Організаційні аспекти безготівкових..
Мотрюк А., Торська Ю., Організаційні аспекти безготівкових..
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:09 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Мотрюк Алла, Торська Юлія,

3 курс, спец. “облік і аудит”, д.ф.н.
Наук. кер. – к.е.н. ст. викл. Маначинська Ю. А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Організаційні аспекти безготівкових розрахунків в банківській системі України

В умовах ринкового господарювання, виникнення підприємств, установ, організацій різних форм власності і здійснення ними господарської діяльності супроводжується формуванням між ними розрахункових відносин як в готівковій, так і безготівковій формах. Однак, здійснюючи розрахунки як підприємства, так і кредитні установи зобов’язані суворо дотримуватись чинних законодавчих актів, банківських правил, вдосконалювати системи розрахункових взаємозв’язків в Україні, сприяти прискоренню платежів та зміцненню платіжної дисципліни [5,c. 67].
Саме тому питання створення цілісної системи безготівкових розрахунків є досить актуальним на цьому етапі становлення національної економіки. Успішне здійснення економічних реформ неможливе без урахування впорядкованої, ефективної синхронно діючої системи розрахунків [4].
Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні економіка України потребує швидких структурних та технологічних перетворень при одночасному вдосконаленні механізму безготівкових розрахунків, так як сучасний її стан характеризується розладом платіжно–розрахункової системи та платіжною кризою. Своєчасна і повна оплата доставленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, інших боргових зобов’язань є однією з головних передумов та ознак ефективності функціонування економіки в цілому і кожного його суб’єкта окремо.
Метою роботи є дослідження організації та стану безготівкових розрахунків в банківській системі України, та пошук шляхів покращення розрахунково-платіжних дисциплін суб’єктів господарювання.
Організаційні аспекти здійснення безготівкових розрахунків досліджували вітчизняні на зарубіжні науковці та практики, а саме: В. І. Колесников, В. П. Поляков, Л. К. Підопригора, О. А. Воронова, А. В. Демнівський та інші. Проте детально та всебічно системи грошових переказів,що діють в Україні та основні види інструментів за допомогою яких здійснюються безготівкові розрахунки у вітчизняній банківській системі не були розглянуті, що і викликало необхідність у проведенні подальших досліджень в цьомy напрямку [5].
Від стану безготівкових розрахунків, своєчасного і повного надходження від платників коштів залежить стан грошового обігу, ціноутворення, кредитні відносини, фінансовий стан підприємств і, як підсумок, соціальний стан населення. В період економічної кризи порушується система безготівкових розрахунків, збільшується попит на готівку та кредити банків. Крім того, лібералізація цін ускладнила формування кредитних процесів банків, негативно вплинула на проведення безготівкових розрахунків[9, c.87].
Таким чином, в сучасних умовах, коли спостерігається зниження рівня платоспроможності підприємств, порушення товарного і грошового обігу, неефективність діючого механізму розрахунків між суб’єктами господарювання, який не стимулює їх до своєчасного виконання платежів, необхідно не тільки технічно здійснювати розрахункові операції, але і вдосконалювати організацію безготівкових розрахунків.
Безготівкові розрахунки - розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обігу. Безготівкові розрахунки поділяються на міжбанківські та міжгосподарські, які обслуговують, відповідно, відносини між банками та між кліентами банків. Безготівкові розрахунки є розрахунками (платежами) за продукцію та послуги, що здійснюються двома основними способами: акцептно-інкасовим, коли поставка передує оплаті, та акредитивним, - коли оплата передує відправленню продукції [1].
Акцепт у даному разі виступає як згода на оплату розрахункових документів. Інкасо - це банківська розрахункова операція, завдяки якій банк одержує гроші за дорученням кліента і зараховує ці гроші на його банківський рахунок на підставі поданих розрахункових документів [2].
Акредитив - це розрахунковий документ, за яким один банк доручає іншому здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього грошових коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені ів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені чи надані послуги [1].
Безготівкові розрахунки здійснюються за двома основними грошовими потоками. Це по-перше, надходження грошових коштів на рахунок; по-друге, витрачання коштів з рахунку. Господарські суб’єкти самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні договорів. Установи банків здійснюють контроль за додеранням правил розрахунків, а також за станом розрахунків підприємств [7,c. 23].
Підприємства (платники та одержувачі коштів) зі свого боку також мають контролювати проведення безготівкових розрахунків. Народногосподарське значення безготівкових розрахунків полягає у прискорені обігу грошових і фінансових коштів, забезпеченні в максимально короткий час грошової компенсації виробникам – власникам поставленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг.
Розширення сфери безготівкового обороту дозволяє точніше визначати розміри емісії і вилучення готівки з обігу. З одного боку, розвиток безготівкових розрахунків призводить до зменшення потреби у готівку і до економії витрат звернення. Що більше платіж, тим більше виявляються ці переваги. Проте, якщо сума сплати незначна, то економічніший внесок готівкою. Встановити точно межу, коли переваги готівкового платежу переходить до всі його недоліки, досить складно [5].
Особливого значення набувають безготівкові розрахунки за будь-яких спроб стабілізації валюти, оскільки вони полегшують перехід від «падаючих» грошей до золотого зверненню (або до валюті, має золоте забезпечення). Так само значно вплив безготівкових розрахунків на купівельну здатність грошей у країні. Коли безготівкові розрахунки отримують громадське визнання (наприклад, розвинена чекова система), тоді надмірне форсування їх, подібно надмірного випуску банкнот, може діяти інфляційно. Тому розвиток безготівкового обороту має піддаватися того ж таки регулювання, як емісія банкнот [7].
Отже, можна сказати, що безготівкові розрахунки сукупність безготівкових грошово-кредитних операцій на процесі реалізації товарів та послуг, і розподілу і перерозподілу національного доходу. Їх призначення полягає у погашенні грошових і кредитних зобов'язань юридичних і фізичних осіб з урахуванням функціонування як безготівкового кошти платежу.
Безготівковий платіжний оборот країні організується з урахуванням певних принципів. Принципи організації розрахунків – основні початку їхнього проведення. Дотримання принципів разом дозволяє забезпечити відповідність розрахунків які висуваються вимогам: своєчасності,надійності, ефективності.
Дуже важливою складовою системи безготівкових розрахунків є контроль установ банків за додержанням правил розрахунків у народному господарстві. Контроль здійснюється у процесі проведення операцій з безготівкових розрахунків шляхом періодичної перевірки розрахункових документів, аналізу фінансової звітності підприємств і перевірок у них на місцях. Платники та одержувачі коштів (підприємства, організації), зі свого боку, також повинні проводити оперативний контроль проведення безготівкових розрахунків [8, c. 121].
Суб'єкт господарювання, який не дотримується встановлених строків платежів, повинен сплачувати на користь одержувачів коштів пеню. Розмір пені обчислюється зі суми прискореного платежу, але не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.
У разі затримки зарахування грошових надходжень на рахунок клієнта банки також повинні сплачувати на користь одержувачів коштів пеню у розмірі, передбаченому угодою про проведення касово-розрахункових операцій.
Якщо всі структурні складові системи безготівкових розрахунків законодавчо врегульовані у державі, то вона буде з найбільшою ефективністю обслуговувати інтереси суспільства в цілому та окремих економічних суб'єктів [9].
Для досягнення фінансової та макроекономічної стабілізації національної економіки України важливе значення також має оптимізація сфери готівкового обігу та підвищення ефективності здійснення готівкових операцій.
Розрахунки з участю фізичних осіб, на відміну від міжгосподарських розрахунків, які переважно виконуються в безготівковій формі, до останнього часу здійснюються в Україні переважно готівкою. Традиційні інструменти безготівкових розрахунків (чеки, платіжні доручення) у цій сфері майже не застосовуються, що можна пояснити малими обсягами трансакцій окремих платників та низьким рівнем розвитку банківських послуг у країні. Проте зумовлені трансформаційними процесами в економіці
надмірне розбухання готівкового обороту, значна його тінізація та істотне підвищення розміру трансакцій найзаможнішого прошарку населення викликали гостру потребу в запровадженні безготівкових інструментів у цю
сферу [11, c.89].
Зміст і мета безготівкового платіжного обороту — оплата без використання готівкових грошей. Платник і одержувач коштів використовують поточні рахунки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами.Це дуже зручно для клієнтів. Вони можуть здійснювати платежі на великі відстані без ризику втрати.
Механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг визначає Постанова Національного банку України №135 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” [3]. Ця Інструкція дозволяє суб'єктам підприємницької діяльності вільно обирати форми розрахунків, попередньо закріпивши їх договорами. Але, у свою чергу, банки повинні вивчати стан розрахунків і пропонувати клієнтам використовувати найбільш доцільні форми, враховуючи специфіку їх діяльності й організації взаємних відносин.
Отже, за результатами проведенного дослідження організаційних аспектів безготівкових розрахунків в банківській системі України можна зробити висновок, що організація безготівкових розрахунків повинна сприяти нормальному обігу коштів, забезпечувати безперервний хід реалізації продукції . Основою безготівкового обороту є те, що платежі здійснюються банками на доручення клієнта шляхом списання коштів з його рахунку і зарахування їх на рахунок одержувача, вказаного клієнтом. Коли рахунки відкриті в різних банках, міжбанківські розрахунки проводяться з допомогою системи кореспондентських відносин.

Література

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 1 травня 1991 року
Постановою Верховної Ради Української РСР від 20 березня 1991 року N 873-XII. – [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
2. Про Національний банк: Закон України від 17.02.2000 Постановою Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14
3. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : постанова НБУ N 135 від 29.03.2001. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2001 р. за N 368/5559. – [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1028.308.0
4. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой : навч. посібник / О. В. Васюренко. — Х: Гриф, 2001. – 474 с.
5. Васюренко О.В. Банківські операції : навч. посібник / О. В. Васюренко. — К.: Т-во Знання, КОО, 2002. – 109 с.
6. Васюренко О.В. Современные методи управлення банковскими ресурсами : підручник / О. В. Васюренко Х: Гриф, 2001. – 311 с.
8. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции : навч. посібник / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2003. – 348 с.
9. Платонов В. М. Банковское дело: стратегическое руководство / В. М. Платонов, М. Хиггинс – М.: Консалтбанкир: Издание 2-е, 2001. – 238 с.
10. Савлук М. І. Вступ до банківської справи : навч. посібник / М. І. Савлук — К.: Лібра, 1998. – 212 с.
11. Табачук Г. Т. Операції комерційних банків : підручник / Г. Т. Табачук, Р. В. Коцовська, В. Г. Ричаківська, Я.П. Грудзевич, М. К. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Л: ЛБІ НБУ, 2001. – 246.


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Мотрюк А., Торська Ю., Організаційні аспекти безготівкових..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: