Четвер, 24.09.2020, 09:53
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Остафічук Ю., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ПОДАТКОВОГО... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Остафічук Ю., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ПОДАТКОВОГО...
Остафічук Ю., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ПОДАТКОВОГО...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:07 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Юлія Остафічук.

4 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.
Наук. кер. – Ватаманюк О. С.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Податки є одним з найважливіших важелів впливу держави на економічні процеси, через які відбувається фінансове наповнення бюджетів різних рівнів для реалізації життєво-важливих функцій держави. Проте потрібно враховувати, що надмірне податкове навантаження є негативним чинником державної податкової політики, яке відповідним чином впливає на розвиток національної економіки, стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює зростання ВВП.
В Україні вже досить довгий період головним завданням реформування податкової системи є зниження податкового навантаження на економіку. Його виконання забезпечувалося як на основі зниження податкових ставок (переглянуто ставки ПДВ, податку на прибуток підприємств, ПДФО), так і на основі змін у механізмі обчислення і справляння податків.
Податкове навантаження реалізується на таких чотирьох рівнях:
– податковий тиск безпосередньо податкових важелів;
– податковий тиск всієї сукупності податків, зборів і платежів;
– використанням механізму пільг платниками, надання пільгових кредитів, дотацій. При цьому податковий тиск переміщується з одних платників податків на інших;
– використання податкової техніки, при якій посилюється податковий тиск на платника податку.
Податкове навантаження на економіку в Україні залишилося на рівні 44%, тоді як у країнах Центральної та Східної Європи, які входять до ЄС – 30% [1].
Тінізація економіки, за офіційними оцінками станом на 2013 рік сягає 35%, за експертними оцінками – 45%.
За підрахунками консалтингової компанії Boston Consulting Group, українські підприємства щороку недоплачують у бюджет 25 млрд. дол. Майже 20% прибутку приховується від сплати податків. Лише формалізовані обсяги податкових пільг перевищують 50 млрд. грн. [1].
Основною причиною надмірного податкового навантаження в Україні є його нерівномірність, що призводить до тінізації економіки, порушення принципів рівності та справедливості в оподаткуванні, втрати фіскальної функції податку і надходжень до бюджету, сприяє гальмуванню інноваційних процесів. Нерівномірність податкового навантаження в Україні спричинена, перш за все, такими явищами як переміщення податкового тягаря і недосконалість механізму надання податкових пільг.
Оптимальність рівня податкового навантаження має визначатися економічними умовами розвитку та складовими системи державного управління, а також тим, наскільки ефективно використовуються податкові надходження при перерозподілі державного бюджету для задоволення соціально-економічних потреб суспільства.
В Україні спостерігається нерівномірне податкове навантаження, що не забезпечує створення однакових умов для ведення бізнесу і порушує основні принципи функціонування податкової системи. Податковий тягар розподілено між платниками податків дуже нерівномірно, помилки щодо стягування податків в Україні є украй високими, а це негативно позначається на діловій активності ринкових агентів і формує атмосферу недовіри громадян до фінансових інститутів .
Рівень податкового навантаження в Україні за 2007-2012 роки постійно змінювався: протягом 2009-2010 років відбулось зменшення податкового навантаження, але починаючи з 2011 року рівень податкового навантаження зріс і досяг в 2012 році найвищого рівня – 26,6%, незважаючи на введення нового Податкового кодексу України і зменшення кількості податків [4].
Слід зазначити, що податкове навантаження є одним із фінансових показників, який визначає частку валового внутрішнього продукту на макрорівні та валового доходу суб’єкта господарювання (прибутку) на мікрорівні, що перерозподіляється та акумулюється в бюджеті країни у вигляді податків і зборів [3, с. 249].
Необхідно удосконалювати механізми оподаткування, встановлювати рівномірні податкові ставки для всіх суб’єктів господарювання, надавати обґрунтовані податкові пільг та інші преференцій.
Аналіз податкового навантаження в Україні свідчить, що його скорочення є однією з передумов виходу з економічної кризи, підвищення ділової активності, детінізації економіки і активізації інвестиційної діяльності. Однак для вирішення цієї проблеми потрібна клопітка робота професіоналів щодо: перекривання лазівок у податковому законодавстві, які дозволяють приховувати фактичні доходи від оподаткування; скасування необґрунтованості податкових пільг; приведення у відповідність податкового і бухгалтерського обліку та спрощення механізму розрахунку податкових зобов’язань; впорядкування складу податкової системи за рахунок скорочення дрібних платежів, надходження від яких ледве перевищують адміністративні витрати; досягнення виваженого балансу, упорядкування і усунення дублювання функцій численних контролюючих органів; надання системі фінансових санкцій стимулюючого, а не карального характеру [2, с. 216].
Зниження податкового навантаження є необхідною умовою виходу України з економічної кризи, що приведе до формування цілої низки позитивних зрушень в економічній і податковій сферах. Поступове зниження податкового навантаження на фізичних осіб сприятиме збільшенню заощаджень домогосподарств, підвищенню платоспроможного попиту населення, а отже розвиткові виробництва та збільшенню реальних доходів платників податків і, як наслідок, – зростання податкової бази.

Список використаних джерел
1. Гайдуцький П. Податкова реформа – виклик для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/ podatkova-reforma-viklik-dlya-ukrayini-_.html
2. Дропа Я., Чабан І. Податкове навантаження та його вплив на економіку України [Текст] / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні. − 2009. − № 219. − С. 213–218.
3. Коновалова О. В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на стан економіки України [Текст] / О. В. Коновалова, І. Лохвицька // Економічні науки. Зб. наук. праць. – Луцьк: ЛНТУ. – 2013. – №10 (37). – С. 247-255.
4. Савіцька О. П. Податкове навантаження як фактор тінізації економіки / О. П. Савіцька, Н. В. Савіцька, І. Я. Кулиняк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013-so....ska.htm 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Остафічук Ю., ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ПОДАТКОВОГО...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: