Четвер, 24.09.2020, 11:21
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Погосян К., ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Погосян К., ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ...
Погосян К., ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:06 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Крістіне Погосян,

2 курс, спец. «Міжнародна економіка», д. ф. н.,
Наук. кер. – Простебі Л. І.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ БОРОТЬБИ З УХИЛЕННЯМ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Реформування сучасної податкової системи України можна вважати важливим кроком на шляху розбудови ринкової економіки, оскільки обов’язкові платежі є одними з головних джерел формування дохідної частини бюджету. У складний для країни період, що супроводжується кризовими явищами практично в усіх сферах суспільного життя, дедалі більшого значення набуває проблема ухилення від сплати податків. Це призводить до розвитку ряду негативних тенденцій в економічній та соціальній сферах: порушення правил чесної конкуренції, розквіту корупції, мізерне фінансування сфери господарства, відтоку капіталів за кордон тощо. Оберти такого явища набули значних масштабів розвитку, тому його можна розглядати як складову тіньової економіки.
Метою даної роботи є визначення напрямків боротьби з ухиленням від оподаткування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.
Дослідженням проблеми ухилення від сплати податків займаються такі вчені, як Вишневський В. П.[1], Веткін А. С. [1], Крисоватий А. І. [2], Кізима А. Я. [2], Козак Ю. Г. [3], Якимчук Ю. Ю. [4].
Як показує досвід багатьох країн, процес ухилення від оподаткування існує у всьому світі. Проте у різних країнах він проявляється по-різному, а отже, справляє не однаковий вплив на соціально-економічні та політичні процеси в тій чи іншій країні. Професор економіки Лінцського університету Фрідріх Шнайдер, один з найбільш авторитетних у світі експертів з тіньової економіки, розрахував розміри тіньових економік у 162-х країнах світу. Цими розрахунками користуються у своїй роботі такі організації, як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Слід зазначити, що найвищий рівень тінізації економіки в Європі мають пострадянські. В середньому розмір тіньової економіки в Україні становить 54,9% від офіційного ВВП, в Китаї та Японії – 13,5% і 11,4% відповідно, в США – 8,8%, найнижчий рівень в таких європейських країнах, як Австрія – 9,8%, Люксембург – 9,9%, Нідерланди – 13%, Швейцарія – 8,7% [5, c.454]. З цього випливає, що в Європі є вищий рівень національної свідомості, не говорячи вже про вищі темпи економічного розвитку. Якщо платники довіряють податковим органам, тобто впевнені у їх чесності, ефективності їх роботи, коли відсутні податкові зловживання, а кошти бюджету витрачаються доцільно і розподіляються справедливо, громадяни усвідомлюють необхідність сплати податків. І відповідно в державі з високим розвитком корупції у владі та де не дотримуються демократичних засад, громадяни вбачають в податках примусові стягнення на незрозумілі цілі, оскільки не бачать позитивних результатів від оподаткування. Тому й платники всіма можливими способами ухиляються від сплати податків, ризикуючи своєю репутацією і коштами [4].
У багатьох країнах Євросоюзу за одним податком закріплена тільки одна форма податкової звітності, форми податкової звітності прості та зрозумілі, а інструкції щодо заповнення форм не припускають різного тлумачення. Наприклад, у Нідерландах і Бельгії декларація з податку на додану вартість (ПДВ) складається з однієї сторінки.
Тенденція до подання податкових декларацій в електронному вигляді спостерігається майже у всіх європейських країнах. Так, у Словенії систему електронної податкової звітності використовують для заповнення заявок на відшкодування ПДВ під час обміну товарами між країнами Європейського Союзу.
У Франції звітність подається через Інтернет, де можна порахувати свої податки, вибираючи потрібне поле, заповнюючи обов'язкові рядки, відповідаючи на запитання. Причому можна як зробити калькуляцію на поточний період, так і підрахувати свої податки на майбутнє.
У таких країнах Європи, як Швеція, Данія та Великобританія, застосовується найбільш ефективна, прозора та проста система сплати податків − єдиний рахунок. Ця система дозволяє платнику податків одним платіжним дорученням сплатити грошові зобов’язання за всіма податками та зборами, обов’язковими до сплати, та стовідсотково запобігає помилкам при перерахуванні коштів. При цьому податкова служба отримує реальну картину, що характеризує стан розрахунків платників податків з бюджетами, а тому ситуація, за якої в одного платника податків за одним податком обліковується переплата, а за іншим – податковий борг, неможлива.
Платники податків зазначених країн вважають запровадження єдиного рахунка для сплати податків найважливішим досягненням податкової служби, яке значно покращило відносини з нею, скоротило бюрократичні процедури та витрати, пов’язані зі сплатою податків. Багато країн Європи застосовують подібну систему податкових платежів, зокрема єдиний рахунок для сплати податків запроваджено в Бельгії [6, c.32].
На сьогодні в країнах, які є членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), встановлено досить високі розміри неоподатковуваного і низькі розміри доходу, оподатковуваного за максимальними ставками. Що вищий рівень неоподатковуваного доходу і що нижчий рівень мінімального доходу, оподатковуваного за максимальною ставкою, то менші диференціація доходів і соціальна нерівність. І ця політика проводиться в життя в багатьох країнах.
Наприклад, у Великобританії основне навантаження прибуткового податку лягає на багатих, які за максимальною ставкою дають половину податкових надходжень, а частка незаможних верств із мінімальною ставкою в 10% дає лише 1% цих надходжень. У Німеччині, Нідерландах та інших країнах ЄС існує 5-6 податкових класів за соціальною ознакою оподаткування, яка враховує соціально-громадянський статус платників. Навіть у Китаї бідні верстви населення, а також жителі сільської місцевості звільнені від сплати податку з доходів. Лише в Росії діє дуже спрощена система оподаткування фізичних осіб: ставка 13% є єдиною для всіх – від бюджетників до міліардерів. Україні слід наслідувати кращий приклад оподаткування [6].
Для побудови соціально-орієнтованої економіки та інтеграції в європейське співтовариство податкова система України має бути гармонізованою із закордонними податковими системами. Проте особливості сучасного зовнішнього і внутрішнього середовища України роблять неможливим пряме перенесення на національні умови тих податкових механізмів, які сформовані у інших країнах [8, с.100]. Однак принципи розробки даних механізмів і податкові норми необхідно взяти до уваги в процесі реформування податкової політики України. Для досягнення цієї мети необхідно розробити податковий механізм, який дозволив би оптимально врахувати інтереси держави, платників податків та відповідав критеріям побудови податкових систем розвинутих країн.
Можна погодитися з поглядами А. Кізими та А. Крисоватого, які зазначають, що природа ухилення від сплати податків має комплексний характер: казнокрадство в його легалізованій або кримінальній формі; спонтанна чи викликана високою нормою оподаткування атрофія громадянської свідомості та суспільної відповідальності платників податків; нестримне бажання отримати вигоду, коли корисливі імпульси беруть верх над страхом покарання [2, с. 68].
На думку автора, порушення платниками податків обов’язку щодо сплати податків відбувається внаслідок дії таких основних чинників: надмірне податкове навантаження; нестабільність податкового законодавства; нераціональна структура оподаткування; низький рівень суспільної свідомості щодо необхідності сплати податків; високий рівень корупції в державі.
Оскільки ухилення від сплати податків обумовлене різними чинниками, існують різні шляхи мінімізації цієї проблеми. Серед економічних – поступово знизити податкове навантаження, використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки розвитку нашої країни; створити умови, за яких практично неможливо ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до державного бюджету; подбати про те, щоб податкові надходження були раціонально розподілені. Серед організаційних – створити ефективну і компетентну податкову службу; провести кодифікацію податкових законів, значно спростити їх викладення, зробити доступними та зрозумілими. Серед політичних – максимальна відкритість уряду щодо шляхів витрачання податкових та посилення боротьби з корупцією. Серед морально-етичних – виховання у платників патріотичних почуттів щодо почесного обов'язку утримувати державу, тощо. Одним із заходів боротьби з ухиленням від оподаткування виступають заходи карно-репресивного характеру, які передбачають адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність для порушників податкового законодавства.
Підсумовуючи зазначене, необхідно зауважити, що обмеження масштабів поширення ухилень від оподаткування, можливе тільки за умови обачливості, систематичності, рішучості і невідкладності дій відповідних державних органів влади і населення щодо цього негативного явища у нашому суспільстві. Отже, за умови реформування податкової системи в контексті запобігання ухиленню від сплати податків Україна матиме шанс стати серйозним конкурентом у світовому просторі.
Список використаних джерел:
1. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб'єкта [Текст] / B. Вишневський, А. Вєткін // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 9-15.
2. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент: навч. посіб. [Текст] / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.
3. Козак Ю. Г. Міжнародна макроекономіка: навч. посіб. [Текст] / за ред. Козака Ю. Г. Видання 3-тє перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.
4. Якимчук Ю. Ю. Ухилення від сплати податків в Україні: особливості проблеми та шляхи подолання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=2205
5. Schneider F. New Estimates for the Shadow Economies all over the World / F. Schneider, A. Buehn, C. Montenegro // International Economic Journal. – 2010. – №4. – с.443-461.
6. Теоретико-методологічні засади реформування системи сплати податків і зборів в інформаційній системі Міністерства доходів і зборів України / В. Ф. Дейнека, М. А. Корж, І. А. Шавло, С. В. Шевчук, Н. Г. – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2013. – 48 с.
7. Податкова реформа – виклик для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrole....-_.html
8. Воронкова О. М. Досвід оподаткування країн Вишеградської групи та його значення для України / О. М. Воронкова // Науковий вісник Національного університету ДПС Україна (економіка, право). – 2009. – № 4 (47). – с. 99-104.


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Погосян К., ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: