Четвер, 24.09.2020, 10:01
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сандуляк Ю., ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Й СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРС - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Сандуляк Ю., ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Й СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРС
Сандуляк Ю., ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Й СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРС
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:05 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Сандуляк Юлія,

5 курс, с-ть «Фінанси і кредит», д/ф
Наук. Кер. – Чукля І.Г.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці.

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Й СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Постановка проблеми. Сутність фінансових ресурсів як економічної категорії досліджують багато науковців. Однак, незважаючи на тривалий час існування цієї категорії,єдиного підходу до її трактування не існує. Український учений О.Василик зазначає,що для науково обґрунтованого визначення поняття фінансових ресурсів треба чітко визначити ті критерії,яким воно повинно відповідати. До них належать форми виявлення, джерела створення, цільове призначення. Хоча окремі дослідники мають своє бачення тих критеріїв,яким повинна відповідати економічна категорія «фінансові ресурси».
Аналіз досліджень і публікацій. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів досліджені у працях вітчизняних і зарубіжних економістів: О.Василика, О.Данілова, Д.Серебрянського, П.Стецюка, С.Варги, О.Кириленко, П.Бечка, О.Ролінського, Н.Чуйко, І.Петровської,О.Романенко,І.Чуницької,А.Сміта,Д.Рікардо,Ж.Б.Сея,Дж.М.Кейнса,О.Бірмана,П.Вахріна,А.Нешитого,С.Хачатуряна,Г.Поляка.
Неоднозначне тлумачення поняття «фінансові ресурси» викликано в основному різними точками зору на форми виявлення і джерела їх створення. Суттєві розбіжності викликає також проблема визначення економічної природи безпосередньо фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, що і є досить актуальним для сучасної економічної науки.
Метою статті є дослідження проблемних аспектів економічної природи й сутності фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу. У ході вивчення праць вітчизняних і зарубіжних економістів ми виявили, що під фінансовими ресурсами одні науковці розуміють фонди грошових коштів, інші-грошові кошти, грошові нагромадження й доходи,а третя група вчених доводить,що це кошти які функціонують у фондовій і не фондовій формах. Цікавим є й той факт, що науковці, які досліджували сутність безпосередньо фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування,також не мають єдиної точки зору щодо їх форми виявлення.
Із проголошенням незалежності, Україна стала на шлях розбудови демократичної держави. У зв’язку із цим виникла необхідність формування нової системи державного управління фінансовими ресурсами, яка б забезпечувала становлення України як високо розвинутої європейської держави з високим рівнем соціальної стабільності. На сьогоднішній день рівень забезпеченості фінансовими коштами, потреб місцевої влади постійно зменшується. Як доводить світовий досвід, успішний розвиток місцевого самоврядування кожної країни передусім залежить від розміру фінансових ресурсів, які спрямовуються на розвиток комунального господарства, фінансування будівництва житла, галузей соціально-культурної сфери, задоволення потреб населення і т.д. Тому за цих умов основним завданням органів місцевого самоврядування є мобілізація достатнього обсягу фінансових ресурсів та забезпечення їх ефективного управління .
У розпорядженні держави, органів місцевого самоврядування, окремих суб’єктів господарювання, домогосподарств перебувають певні грошові кошти і грошові фонди, які в сукупності становлять фінансові ресурси. Формування фінансових ресурсів відбувається в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового внутрішнього продукту. Наявність фінансових ресурсів – необхідна передумова для здійснення процесу розширеного відтворення, задоволення різноманітних суспільних потреб .
Так, С.Варга у дисертаційному дослідженні визначив сутність фінансових ресурсів місцевого самоврядування як сукупність усіх грошових коштів, які можуть бути використані для потреб самоврядної територіальної громади. При цьому автор ураховує як наявні, так і потенційні їх обсяги за рахунок ресурсів підприємств усіх галузей місцевого господарства, доходів населення й інших фінансових ресурсів,які перебувають у місцевому економічному обігу. На нашу думку, це визначення, по-перше,не відповідає сутності місцевого самоврядування як реальної здатності територіальної громади вирішувати питання місцевого значення, по-друге,фінансові ресурси суб'єктів, що перебувають у місцевому економічному обігу, не можуть у повному обсязі бути фінансовим потенціалом для місцевого самоврядування.
Більшість науковців, зокрема, П.Бечко, О.Ролінський, Н.Чуйко, О.Рогальський, визначають місцеві фінансові ресурси як сукупність фондів грошових коштів, що формуються у процесі розподілу валового національного продукту й направляються на економічний і соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Крім того, вони зазначають, що головним напрямом використання місцевих фінансових ресурсів є фінансове забезпечення соціальної сфери й місцевого господарства. При такому трактуванні автори ототожнюють поняття «місцеві фінансові ресурси» і «фінансові ресурси органів місцевого самоврядування».
Український вчений О.Василик зазначає, що грошові засоби стають фінансовими тоді,коли вони концентруються у відповідні фонди, для яких установлено порядок створення і використання. Фонд - це конкретний обсяг грошових коштів, які мають чітко визначине джерело і ціль використання.
З огляду на те, що однією зі складових фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування є доходи місцевого бюджету, конкретний обсяг яких затверджується відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування, а порядок формування, джерела й напрями використання регулюються законодавчими й нормативними актами, доходи місцевого бюджету можна вважати фінансовими ресурсами та погодитись із твердженням О.Василика щодо фондової форми виявлення останніх.
Іншою складовою фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування є фінансові ресурси бюджетних установ. До них належать: вкладення у фонд основних засобів, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи, незавершене капітальне будівництво, створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетної установи; вкладення у фонд малоцінних і швидкозношуваних предметів; результат виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету; результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, крім операцій із курсовими різницями.
У органів місцевого самоврядування, окремих суб’єктів господарювання, домогосподарств перебувають певні грошові кошти і грошові фонди, які в сукупності становлять фінансові ресурси. Формування фінансових ресурсів відбувається в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового внутрішнього продукту. Наявність фінансових ресурсів – необхідна передумова для здійснення процесу розширеного відтворення, задоволення різноманітних суспільних потреб .
Загалом фонд грошових коштів, на наш погляд – це конкретний обсяг коштів, який характеризує їх рух через даний фонд протягом певного періоду. Кошти фонду повинні перебувати в постійному русі: від забезпечення їх надходження з визначених джерел до фінансування конкретних витрат. За такого підходу до фондів грошових коштів можна віднести загальний і спеціальний фонди місцевого бюджету, фонд заробітної плати, амортизаційний фонд. При цьому статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал та інший, на нашу думку-це кошти суб'єкта господарювання, акумульовані за джерелами надходження.
У функціонуванні категорії «фінансові ресурси органів місцевого самоврядування» знаходить своє втілення рух двох фінансових категорій – «доходи місцевих бюджетів»(макрорівень) і «фінансові ресурси установ, організацій та підприємств комунальної форми власності»(мікрорівень). Як показало дослідження, фондова форма фінансових ресурсів притаманна лише доходам місцевого бюджету, тобто для «макрорівня», на «мікрорівні» бюджетні установи, підприємства й організації комунальної форми власності формують і використовують фінансові ресурси як фондової, так і не фондової форм.
Отже, формою виявлення фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування є грошові кошти, частина яких концентрується у відповідних фондах(загальний і спеціальний фонди місцевого бюджету й фонди бюджетних установ). Однак такий підхід може викликати дискусію щодо сутності фінансових ресурсів як усіх коштів, що їх використовують у своїй діяльності бюджетні установи, організації та підприємства комунальної форми власності, чи як їх частини.
На нашу думку, місцеві фінансові ресурси — це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Головним напрямом використання місцевих фінансових ресурсів є фінансове забезпечення соціальної сфери та місцевого господарства.
До складу місцевих фінансових ресурсів входять:
- місцеві бюджети;
- фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми власності.
- формування місцевих фінансових ресурсів відбувається з участю централізованих та децентралізованих фондів грошових засобів.
Особливості формування доходів місцевих бюджетів полягають у розмежуванні кола повноважень між центральними та місцевими органами влади. Згідно з чинним законодавством сфери діяльності та завдання органів місцевого самоврядування поділяються на власні та делеговані повноваження. З метою виконання власних завдань органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції самостійно визначають мінімальний обсяг фінансових ресурсів.
Так, С.Хачатурян під фінансовими ресурсами розуміє частину коштів підприємства у фондовій і не фондовій формах, що формується в результаті розподілу виробленого продукту, залучається до його діяльності з різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва. Судячи з визначення, поняття «фінансові ресурси» автор ототожнює з поняттям «власний капітал.
Оцінка теоретичних підходів до сутності фінансових ресурсів виявила неоднозначне тлумачення джерел їх формування. Так, більшість науковців формування фінансових ресурсів пов'язують із розподілом й перерозподілом валового внутрішнього продукту. Так, наприклад, А.Сміт наголошував, що «… багатство кожної країни…завжди повинно знаходитись у відповідності до вартості її річного продукту… за рахунок якого і сплачуються податки». Не погоджується з такою точкою зору В Опарін, який вважає, що фінансові ресурси не результат розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту, а передумови створення його відповідного обсягу. При цьому він зазначає, що фінансові ресурси не гарантують ні відповідного обсягу валового внутрішнього продукту, ні позитивних результатів.
На наш погляд, фінансові ресурси органів місцевого самоврядування , з одного боку, дійсно формуються в результаті розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, з другого боку, їх наявність необхідна для здійснення процесу розширеного відтворення й задоволення різноманітних соціальних потреб територіальної громади, а отже, є передумовою для створення валового внутрішнього продукту.
Вивчаючи наявний досвід визначення сутності фінансових ресурсів і враховуючи критерії, яким повинна відповідати ця економічна категорія, пропонуємо власне трактування поняття «фінансові ресурси органів місцевого самоврядування». Отже, фінансові ресурси органів місцевого самоврядування – це створені в результаті розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту грошові кошти, необхідні органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них функцій і завдань з метою забезпечення соціально-економічного розвитку територіальної громади.
Таким чином,узагальнивши теоретичні дослідження економічної природи й сутності фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування й дослідивши проблемні аспекти цього питання, ми дійшли таких висновків:
1. Формою виявлення фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування є грошові кошти, частина яких концентрується у відповідних фондах. При цьому фондова форма фінансових ресурсів притаманна лише доходам місцевого бюджету, а бюджетні установи, підприємства й організації комунальної форми власності формують і використовують фінансові ресурси як фондової, так і не фондової форм.
2. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування є результатом розподілу і перерозподілу накопичених благ у суспільстві й необхідним джерелом для здійснення процесу розширеного відтворення, фінансування місцевих програм розвитку й соціального забезпечення територіальної громади.
3. Фінансові ресурси є категорією, проблема визначення економічної природи якої викликає суттєві розбіжності у науковців і залишається актуальною в сучасній економічній науці.

Список використаних джерел

1. Василик О.Д. «Теорія фінансів» підручник – К:НІОС 2000р.-420 с.
2. Бечко П.К., Ролінський О.В., Місцеві фінанси Навчальний посібник-К,Центр учбової літератури 2007-192с.
3. Владимиров К.М. , Чуйко О.Ф., Місцеві фінанси, Навчальний посібник – Херсон, Олді-плюс ,2006-352с.
4. Романенко О.Р Фінанси, Підручник 4-е видання –К. Центр учбової літератури 2009-312с.
5. Юрій С.І., Федосов В.М. фінанси, Підручник –К, Знання, 2008-611с.
6. Стецюк П.А. Економічна сутність фінансових ресурсів // Фінанси України- 2007-№1, с.129-143.
7. Опарін В. Фінансові ресурс і суспільний капітал // Вісник Національного банку України – 2001 №7 с.26.


 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Сандуляк Ю., ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Й СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРС
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: