Четвер, 24.09.2020, 09:55
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Цюга Ю., Проблеми та перспективи справляння ПДФО ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Цюга Ю., Проблеми та перспективи справляння ПДФО ...
Цюга Ю., Проблеми та перспективи справляння ПДФО ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:01 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Цюга Ю. І.,

4 курс, спец. «Фінанси і кредит», д/ф
Науковий керівник – Ватаманюк О.С.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Проблеми та перспективи справляння ПДФО
до місцевих бюджетів

В статті розглянуто фіскальне та соціально-економічне значення податку на доходи фізичних осіб, досліджено проблеми та шляхи вдосконалення системи його справляння до місцевих бюджетів, а також на прикладі бюджету м. Чернівців відображено динаміку надходження даного податку до місцевого бюджету.
В умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі, важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб, а також накопичень громадян. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження системи оподаткування в країні. Податки, як головне джерело державних доходів, мають багатовікову історію. Цілісна система оподаткування кожної країни сформувалася завдяки тривалому періоду становлення та розвитку держави. Актуальність питання податків виходить з того, що в поповненні бюджету кожної країни вони займають одне з головних місць.
Проблемами оподаткування доходів фізичних осіб присвячені наукові роботи багатьох видатних вчених, таких як: Сафін А.А. Демченко Т.М., Кобилянська О.І., Даценко Т.Д., Лайко П.А., Швабій К. та інші. Науковці вивчають позитивні та негативні зміни у законодавстві про ПДФО, доцільність та ефективність їх запровадження. Таким чином, метою статті є аналіз основних положень оподаткування доходів фізичних осіб в м. Чернівці та виявлення його недоліків.
Одним із вагомих важелів регулювання розподілу фінансових ресурсів між державою та населенням є податок на доходи фізичних осіб. Оподаткування доходів громадян є складовою частиною фінансового механізму держави [2]. У результаті перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого – формується фінансова база держави.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються Податковим кодексом України [3]. Він є прямим податком, тобто сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу та є закріпленим за місцевими бюджетами.
Провідну роль у функціонуванні певної адміністративно-територіальної одиниці України займають місцеві бюджети, основним призначенням яких є фінансове забезпечення розвитку регіону, виконання соціально-економічних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування.
Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів.
Податок на доходи фізичних осіб, що забезпечує надходження до дохідних частин бюджету, закріплений за місцевими бюджетами, що й закладає основу формування міських, сільських та селищних бюджетів.
В процесі дослідження необхідно звернути увагу на саму структуру податкових надходжень до бюджету м. Чернівців.
Таблиця 1
Структура податкових надходжень до бюджету м. Чернівців за 2011-2013рр.
(тис. грн.)
2011 Питома вага
2012 Питома вага 2013 Питома вага
1 2 3 4 5 6 7
Податок на доходи фізичних осіб 226002,5 64,65 254656,2 67,91 268989,7 63,92
Продовження табл. 1
1 2 3 4 5 6 7
Податки на власність 16844,49 4,82 11755,47 3,13 12485,51 2,97
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 58264,06 16,67 81647,12 21,77 81881,28 19,46
Внутрішні податки на товари та послуги 2600,41 0,74 25159,39 6,71 0 0,00
Інші податки 45880,88 13,12 1692,07 0,45 3091,16 0,73
Разом 349592,4 100,00 375011,3 100,00 420813,2 100,00

Очевидно, що протягом 2011- 2013 найбільшу питому вагу у загальній сумі податкових надходжень місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб. Так у 2011 році частка становить 64,65% , у 2012 році частка зросла і становила 67,91%, а у 2013 році зменшилася і набула значення – 63,92%. У 2011 та 2013 роках найменша частка припадала на внутрішні податки на товари та послуги відповідно 0,74 % та 0%. У 2012 році найменша частка припадала на інші податки – 0,45 %.
Розглянемо динамiку надxоджeнь податку на доxоди фiзичниx оciб до бюджету м.Чернівці за 2011-2013 роки на рис. 1.


Риc. 1. Динамiка надxоджeнь податку на доxоди фiзичниx оciб до бюджету м.Чернівці за 2011-2013 роки

Згідно з діаграмою, протягом трьох років відбулося зростання відрахувань податку на доxоди фiзичниx оciб до бюджету м. Чернівці. Якщо у 2011 обсяг доходів податку на доходи фізичних осіб в 2011 р. склала 226002,54 тис. грн., в 2012р. збільшилася до показника 254656,18 тис. грн., а в 2013 році зросла порівняно з 2012р. і становила 268989,71 тис. грн.
Близько 65% надходжень до загального фонду зведеного бюджету становить податок на доходи фізичних осіб, тому, зрозуміло, що у формуванні дохідної частини загального фонду міського бюджету надходження від ПДФО є надважливі. Надходження ПДФО – це у першу чергу легально виплачена заробітна плата [3].
У середньому ПДФО становить 15% із зарплати. Якщо зарплата вища 10-ти мінімальних, то ПДФО становить 17%, а якщо нижча, то розрахунок відбувається інакше. Наприклад, ставка 10% застосовується до доходу у формі заробітної плати шахтарів, працівників державних воєнізованих аварійно - рятувальних служб, тобто на роботах з особливо шкідливими умовами праці. Із цих 15% із зарплати працівника 75% податку на доходи фізичних осіб, перераховується до доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, що сплачується на території цих міст та 25 % сплачується до доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення [1].
Варто виділити основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету :
1) зростання номінального ВВП;
2) зростання витрат на оплату праці;
3) легалізація виплати заробітної плати;
4) позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій [5] ;
5) зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності [5] .
Податок на доходи фізичних осіб відіграє значну фіскальну роль, але головною проблемою даного податку є те, що він не є нейтральним і соціально справедливим. Бідні верстви населення у структурі власних витрат сплачують значно більший обсяг коштів, ніж заможні. Це обумовлено тим, що для більшості громадян з невисокими статками єдиним джерелом доходу є зарплата.
Реформування податкового законодавства сприяло збільшенню податкових надходжень до бюджету та створило умови для підвищення впливу податку на рівень життя населення. Основним напрямком подальшого удосконалення законодавчої бази у цій сфері має стати зменшення податкового навантаження на соціально незахищені верстви населення та зростання відповідальності платників податку за ухилення від оподаткування [7] . Потрібна активізація державної політики високих доходів громадян, насамперед – для економічного активного населення, що забезпечує процес генерації первинних доходів як об’єкта оподаткування (доходи громадян різних категорій економічно активної частини населення). Необхідним є також удосконалення системи оподаткування доходів від операцій з продажу нерухомого майна, спадщини і подарунків.
Держава не зовсім стимулює сплачувати податок на доходи фізичних осіб, тому потрібно механізм оподаткування доходів громадян зробити більш прозорим та справедливим щодо різних верств населення, а також запровадити мережу пільг для категорії населення, що має менші доходи.

Список використаної літератури:
1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 11.08.2013 р. / Законодавство України - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-16
2. Кабмін пропонує передбачити у держбюджеті-2013 надходження від податку з доходів фіз. осіб в обсязі 78 млрд. грн. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/149305
3. Коблянська О. І. Утримання ПДФО із заробітної плати за новими правилами / О. І. Коблянська, Т. Д. Даценко // Облік і фінанси АПК. — 2011.— №2.— с.48-52.
4. Кривицький В. Б. Адміністрування податку з доходів фізичних осіб / В. Б. Кривицький, А. О. Нікітішин // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 34-39.
5. Перерва М. Г. Податок на доходи фізичних осіб / М. Г.Перерва // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». — 2011.— №8(29).— Ч.4.
6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України (07.07.2011 № 3609-VI) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
7. Ярошенко Ф.О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозиції Міністерства фінансів України) / Ф.О. Ярошенко // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 3-21. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Цюга Ю., Проблеми та перспективи справляння ПДФО ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: