Четвер, 24.09.2020, 11:30
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Черней Т., СУЧАСНА ФІНАНСОВА КРИЗА ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Черней Т., СУЧАСНА ФІНАНСОВА КРИЗА ...
Черней Т., СУЧАСНА ФІНАНСОВА КРИЗА ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 14:01 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Тетяна Черней,

2 курс, спец «Фінанси», д. ф. н.
Наук. кер. Ткач К. М.
Чернівецький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

СУЧАСНА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Для України фінансова криза є надзвичайно актуальним питанням, адже її наслідки спричинили низку проблем, в тому числі погіршення економічних показників. Які мають великий вплив на подальший розвиток держави.
Питаннями щодо фінансової кризи займалися такі економісти як: Міщенко В. І., Буковинський С. А., Дорошенко І. В. Барановський О. І., Тивончук, І. О., Чухно А. А., Корольова Н. В., Бесарабов В. О., Прядко В. В. та інші.
Основною проблемою фінансової кризи є те, що вона виявляє негативне явище для фінансової системи країни, завдає шкоду національній економіці та погіршує добробут людей. Тому в економістів зростає інтерес до вирішення та вивчення даного економічного явища.
Метою статті є розгляд підгруп та причини виникнення фінансових криз та особливостей поширення світової кризи в Україні.
Криза – це одна з форм розвитку економіки, в ході якої усуваються застарілі техніка і технологія, організація виробництва і праці, відкривається простір для зростання й утвердження нового. Іноді кризою ще називають занепад, загострення чи переломний момент. Водночас з подоланням віджитого неминуче виникає спад виробництва, зростає безробіття, знижуються доходи населення, що негативно позначається на умовах життя людей [3, с.4].
Наслідками фінансової кризи є виникнення якісних змін в економічній системі, які спричиняють порушення пропорцій у розвитку, його призупинення, видозміни чи руйнування фінансової системи країни або світових ринків в цілому [1, с. 12].
Загалом класифікація фінансових криз має велике значення для з’ясування їх сутності. Але провідні світові економісти досі не мають єдиної відповіді на це питання.
В основному кризи поділяють на такі підгрупи:
- кризи в індустріальних країнах;
- кризи в країнах з економікою, що розвивається;
- кризи, що характеризуються, насамперед, девальвацією національної валюти (не менше 75 % приросту індексу тиску на валютний ринок визначається валютним курсом);
- кризи, що характеризуються, насамперед, значним зниженням золотовалютних резервів (не менше 75 % приросту індексу тиску на валютний ринок пояснюється зниженням золотовалютних резервів);
- «жорсткі» кризи, за яких значення індексу тиску на валютний ринок перевищує три стандартних відхилення від середнього;
- «м’які» кризи, за яких значення індексу тиску на валютний ринок знаходиться в інтервалі від 1,5 до 2 стандартних відхилень вище середнього;
- кризи, викликані проблемами в банківському секторі;
- кризи з наступним швидким відновленням економіки, після яких ВВП повертається до тренду протягом двох років;
- кризи з наступним повільним відновленням економіки, після яких ВВП повертається до тренду через три або більше років [2, с.116].
Причини фінансових криз поділяються на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх причин світове економічне суспільство відносить:
- нестабільність банківської системи країн;
- наростання частки сумнівних кредитів;
- посилення інфляції;
- завищений валютний курс;
- високі темпи девальвації валюти;
- зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу;
- зростання дефіциту платіжного балансу;
- доларизація економіки;
- наростання кількості високоризикованих цінних паперів,особливо деривативів на фондовому ринку.
Зовнішніми причинами фінансових криз є:
- неконтрольований рух міжнародного спекулятивного капіталу;
- валютні війни;
- зміни міжнародної конкурентоздатності країн.
Внутрішнє та зовнішнє соціально-економічне середовище є дуже індивідуальним та має конкретні ознаки для кожної країни. Саме тому ці причини достатню важко відокремлювати та прогнозувати. Викликати фінансові кризи також можуть і суб’єктивні чинники – помилки у економічній політиці уряду, а також нераціональні очікування бізнесу [1, с.17].
Варто зазначити, що світова фінансова криза за всіма ознаками переросла в глобальну економічну кризу, її руйнівні дії з фінансового сегмента економіки сьогодні дедалі більше перекидаються на реальний сектор. Нинішня криза – це криза не лише геоекономічного, а й геополітичного устрою світу, який сформувався в останні десятиріччя, а отже слід вести мову не лише про кризу світової економіки, а й про геополітичну кризу. Світова фінансова криза у багатьох своїх визначеннях відбиває, насамперед, суперечності нинішньої системи геополітичних відносин [4].
Економічна рецесія в Україні має свої характерні особливості, специфічні риси, які посилюють проблему:
- дефіцитний платіжний баланс, велика залежність від експорту металів і зерна (ринки підвищеної конкуренції) та «імпорту» капіталу, високих технологій, нафти, газу (ринку зниженої конкуренції);
- висока концентрація виробництва і капіталу в країні, різні можливості децентралізації ризиків;
- соціальна поляризація, відсутність достатнього досвіду застосування інструментів адресної соціальної політики;
- низький рівень золотовалютних резервів НБУ (золотовалютні резерви у грудні 2013 становили 18,791 мільярда доларів, що на 8,93%, або на 1,842 мільярда доларів, менше показника на 1 листопада в 20,633 мільярда доларів.);
- порівняно низька частка малих та середніх підприємств у ВВП;
- крихкість політичної системи, неспроможність виробити і реалізувати швидкі та ефективні рішення в економічній політиці (уряду не вдалось зупинити процес глибокої рецесії, більш того, негативні тенденції підсилюються нереалізацією антикризової програми) [5, с.9].
Експерти зазначають, що Україна жодним чином не причетна до виникнення світової фінансової кризи ані в фінансовому, ані в економічному плані. Проте, вплив кризи на економіку України є значним. Аналіз динаміки соціально-економічної ситуації в країні дозволив охарактеризувати наслідки глобальної фінансової кризи для економіки України наступними аспектами:
- погіршення макроекономічних показників;
- зниження темпів зростання ВВП;
- дефіцитний платіжний баланс, велика залежність від імпорту капіталу, високих технологій, нафти і газу;
- великий розмір зовнішнього боргу країни, що веде його до ризику невиплати;
- скорочення депозитної маси;
- зниження ліквідності, погіршення портфеля й активів банківської системи;
- зниження обсягів кредитування економіки;
- девальвація гривні;
- скорочення надходжень і видатків бюджету;
- ослаблення довіри до фінансових установ;
- серйозні труднощі українських банків пов'язані з поверненням зовнішніх запозичень, залучення нових інвестицій;
- нестабільність на валютному ринку його спекулятивний характер;
- зменшення резервів НБУ, який змушений продавати валюту для задоволення ажіотажного попиту;
- погіршення добробуту домашніх господарств, скорочення реальних доходів, затримка виплати заробітної плати, особливо у промислових регіонах;
- зниження загального рівня життя населення, погіршення забезпеченості громадян товарами першої необхідності та послугами соціально-побутової сфери.
Підсумовуючи вище зазначене, можна дійти висновку, що вплив сучасної фінансової кризи на Україну зумовлений дією низки зовнішніх і внутрішніх факторів, до яких економіка країни виявилась не готовою, що пов'язано з незавершеністю важливих процесів ринкової трансформації, вузькістю внутрішнього ринку, сильною залежністю від зовнішньої кон'юнктури, а також випереджальним зростанням фінансового сектору у відриві від реального, відсталою структурою економіки та її надмірною енергоємністю. Все це супроводжується швидким зростанням валового зовнішнього боргу, який переважно спрямовувався не на зміцнення експортного потенціалу, а на збільшення споживчого кредитування. Також всі ці фактори негативно відображаються на економіці країни.

Список використаних джерел:
1. Барановський О. І. Сутність і різновиди фінансових криз [Текст] /
О. І. Барановський // Фінанси України. – 2009. - №5. – с.3-20.
2. Тивончук І. О. Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву [Текст] / І. О. Тивончук, П. І. Стецюк, О. І. Тивончук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2011. – № 698. – С. 112-118.
3. Чухно А.А. Сучасні фінансово-економічні кризи: природа, шляхи і методи подолання [Текст] / А.А. Чухно // Економіка України. – 2010. – №1.
4. Корольова Н. В. Особливості сучасної світової кризи та її наслідки для економіки України [Текст] / Н. В. Корольова, В. О. Бесарабов // Донецький національний університет економіки і торгівлі імені
М. Туган-Барановського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20110531/ek3_korol.htm
5. Прядко В. В. Наслідки світової економічної кризи для економіки України / В. В. Прядко // Науковий вісник БДФА: Технодрук . – 2009. – Вип.2. – C. 8-11. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Черней Т., СУЧАСНА ФІНАНСОВА КРИЗА ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: