Пятниця, 28.02.2020, 08:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Григоряк І., РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Міжнародна конкурентоспроможність України » Григоряк І., РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ...
Григоряк І., РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 18:08 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ірина Григоряк,4 курс, спец. «Міжнародна економіка», д. ф. н.,
Наук. кер. – Олійнич С. І.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИОдним із найголовніших напрямів на шляху до інтеграції України у світове господарство є активна участь її підприємств у міжнародній торгівлі. Україна активно інтегрується до світового економічного простору, набула членства у СОТ, розширює географію зовнішньоекономічної діяльності. Разом з тим, відкритість економіки потребує формування комплексу заходів та інструментів із управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності.
Саме таким інструментом є міжнародний маркетинг, застосування якого необхідне з метою удосконалення системи відносин національних економічних суб’єктів із зарубіжними ринками. Оскільки в міжнародній торгівлі надзвичайну важливість відіграють саме експортні операції, то вивчення особливостей експортного маркетингу є досить актуальним сьогодні.
Можливості використання маркетингу в міжнародній діяльності підприємства знайшли відображення в роботах М. В. Брагінець, В. Г. Ткаченко, В. І. Богачова, О. Л. Каніщенко, С. І. Косенкова, С. С. Гаркавенко та ін. [2].
Згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами [3]. Зовнішньоекономічна діяльність України є суттєвим фактором підвищення ефективності її господарської діяльності як на рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України.
Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності включає комплекс питань, пов’язаних з вивченням, аналізом, та прогнозуванням тенденцій світових ринків, проведенням їх маркетингових досліджень, визначенням потенційних ринкових ніш для експортної продукції підприємств, формуванням достатнього рівня конкурентоспроможності товарів, а також інструментів стимулювання експортних продаж.
Від так, міжнародний маркетинг відіграє неабияку роль у веденні країною її ЗЕД. Термін «міжнародний маркетинг» належить до діяльності фірм, що беруть участь у міжнародному бізнесі та поширюють сферу своєї виробничої чи комерційної діяльності на закордонні ринки країни [4].
Міжнародний маркетинг входить до складу функцій, які здійснює підприємство в рамках ЗЕД. Разом з тим він являє собою самостійну галузь діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки. Міжнародний маркетинг можна визначити як систему планування, реалізації, контролю й аналізу заходів, спрямованих на багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до його умов підприємства, яке здійснює свою діяльність більш як в одній країні [1, с.49].
Однією з форм міжнародного маркетингу є експортний маркетинг. Експортний маркетинг – двосторонні відносини з основними експортними ринками, продукція дедалі більше пристосовується до потреб закордонної клієнтури, маркетингові комунікації здобувають міжнародного аспекту, при цьому експортер досліджує ринок, адаптується до вимог цього ринку, здійснює моніторинг шляху проходження товару до кінцевого споживача. Зневага до експортного маркетингу може призвести до дуже негативних наслідків не лише у плані втрати сприятливих маркетингових можливостей, але й у плані реального програшу конкурентної боротьби з іншими компаніями на ринку.
Організація міжнародної маркетингової діяльності покликана вирішувати такі завдання: максимальне задоволення потреб покупців на світових ринках в продуктах харчування за кількістю, якістю і споживчими властивостями; здійснення міжрегіонального обміну; вихід на внутрішній і зовнішній ринки.
Отже, можна зробити висновок, що міжнародний маркетинг є важливим фактором для виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки. Оскільки він передбачає вивіз за кордон товарів з метою безпосереднього споживання, продажу або переробки іноземними покупцями, то саме цей товар повинен бути пристосованим не тільки до місцевого ринку, але і, насамперед, до закордонного. Адже потрібно враховувати чужу мову, звички та традиції для якнайповнішого задоволення потреби іноземних споживачів.
Список використаних джерел:
1. Кириченко O.A. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О.А. Кириченко// Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.
2. Богачов В.І., Шашло Н.В. Експортний маркетинг в діяльності підприємств АПК України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mtip/2008_14/bogachev.pdf
3. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12
4. Матюх С. А. Експортний маркетинг як інструмент розвитку зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal....142.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Міжнародна конкурентоспроможність України » Григоряк І., РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: