Субота, 14.12.2019, 16:11
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Богайчук А., Рурак І., Фінансовий менеджмент - складова.... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Богайчук А., Рурак І., Фінансовий менеджмент - складова....
Богайчук А., Рурак І., Фінансовий менеджмент - складова....
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:02 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

А. В. Богайчук, І.І. Рурак
Наук. кер. – Катана А. В.,
5 курс, спец. «Менеджмент організацій», д/ф,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Фінансовий менеджмент - складова ефективної організації діяльності підприємстваУ ринкових умовах господарювання важливе місце посідає політика управління фінансовими ресурсами, адже саме від правильного розподілу та використання коштів залежатиме майбутнє організації. Фінансовий менеджмент є інструментом управління фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту. Для ефективної діяльності підприємств у довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення конкурентоздатності необхідним є застосування розумного управління фінансовими ресурсами, тобто фінансового менеджменту.
Фінансовий менеджмент вирішує такі основні завдання як обґрунтування фінансової стратегії, вибір ефективних форм розвитку активів і капіталу, розробка цілеспрямованої програми реального інвестування і формування збалансованого портфеля фінансових інвестицій, керування грошовими потоками, забезпечення фінансової безпеки підприємства в процесі його розвитку[2, с. 23-31].
Оскільки, використання фінансового менеджменту в управлінні на українських підприємствах відбувається зовсім недавно, то існує багато проблем, що пов’язані із застарілими методами і формами управління, недостатнім фінансуванням апарату управління, не приділяється достатня увага трудовим ресурсам, як основній рушійній силі підприємництва, а саме їхнімінтелектуальним здібностям. Фінансовий менеджмент є комплексом взаємопов’язаних управлінських рішень і заходів на різних рівнях управління фінансовими ресурсами, що допомагає виявити найкращі шляхи їхньоїреалізації та оптимізувати діяльність підприємства в умовах, що склалися[1, с. 95].
Проблемам фінансового менеджменту присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокремаО. А. Кириченка, Т. С. Мринської. Л.А.Дробозіної, О.Д.Заруби, Є. Г. Рясних, О.М.Карасик, Л. В. Гут, Н. Ю. Фіщук, В. В. Вудвуд, В.В.Ковальова, Н. М. Чигасової, Л.Н.Павлової, А.Д.Шеремета та інших.
Фінансовий менеджментє однієюіз ключових підсистем загальної системи управління підприємством [3]. Він визначає шляхи досягнення стратегічних і тактичних цілей та вирішує такі завдання:
- формуванняоптимального складуактивівпідприємства та їхня величина для досягнення поставлених цілей;
- джерелафінансування і якийїхнійоптимальний склад;
- організація поточного і перспективного управління фінансовою діяльністюдля забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості підприємства.
У сучасних умовах необхідність використання фінансового менеджменту на підприємствах обумовлене перш за все тим, що будь-яке управлінське рішення не буде виконане, якщо воно не підкріплене рухом фінансових ресурсів. Для забезпечення нормальної фінансової діяльності потрібно планувати ефективний розподіл фінансів у відповідності до потреб із врахуванням всіх можливих факторів, оскільки, існує великий ризик втрати грошових коштів в результаті здійснення господарських операцій, а саме:
- несвоєчасна сплата дебіторської заборгованості;
- зменшення обсягів виробництва продукції внаслідок простоїв устаткування, втрат робочого часу, відсутності матеріалів, збільшення браку;
- втрати позицій на внутрішньому або зовнішньому ринку через падіння попиту, дії конкурентів, низьку якість продукції;
- зниження цін на продукцію;
- збільшення вартості фінансування (процента за кредит);
- неплатоспроможність учасників угод, затримка платежів;
- непередбачені політичні дії;
- захворювання або смерть учасників підприємницької операції;
- стихійні лиха, аварії, крадіжки.
Однак, слід пам’ятати, що перспективне рішення фінансового характеру має стохастичну природу, є суб’єктивним і будується на припущенні, що в певний час за наявних умов доцільним буде вибір найоптимальнішого варіанту дій. Ступінь об’єктивності такого рішення залежить від точності прогнозованої динаміки грошового потоку, ціни джерел засобів, можливості їх отримання. Зниження ступеня ризику можна досягти за рахунок диверсифікації видів діяльності, активів, напрямків інвестування.
На жаль, система управління фінансами більшості українських підприємств є недосконалою та вимагає перебудови та усунення недоліків.Визначення пріоритетів і масштабне розроблення та впровадження фінансового менеджменту сприятиме стабілізації стану кожного вітчизняного підприємства. Здійснення фінансового менеджменту на підприємствах передбачає постійну взаємодію функцій планування, аналізу, регулювання, контролю, мотивації в процесі прийняття управлінських рішень щодо оптимізації обігу грошових коштів. Фінансове планування ґрунтується на стратегічному плані розвитку підприємства. Фінансовий аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності підприємства – це своєрідна діагностика його фінансового стану, який допомагає виявити недоліки, виявити та мобілізувати внутрішньогосподарські резерви, збільшити доходи та прибутки, зменшити витрати виробництва, підвищити рентабельність, поліпшити фінансово-господарську діяльність у цілому[4].
Поточна, оперативна та перспективна фінансова робота на підприємстві повинна бути спрямована на практичне втілення умов для успішного здійснення підприємницької діяльності, забезпечення фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку, підтримку ліквідності його оборотних активів на рівні, що забезпечує постійну платоспроможність, забезпечення максимального прибутку підприємства, мінімальних фінансових ризиків [5].
Впровадження систем фінансового менеджменту доцільно проводити використовуючи сучасні інформаційні технології, методи прогнозування та оптимізації, стратегічну діагностику, застосовуючи елементи функціонально-вартісного аналізу. Такі нововведення сприятимуть стабілізації фінансового стану підприємства, адаптації його до ринкових перетворень, стимулюванню інвестиційної активності.
Беручи до уваги практичний досвід вітчизняних підприємств слід зазначити, що для ефективного впровадження системи фінансового менеджменту потрібно:
- створювати службифінансового менеджменту;
- розроблятиОСУ з розподіломвиробництва на бізнес-одиниці;
- покращувати інформаційнийобмін з метою оперативнішого реагування на зміни;
-автоматизувати систему фінансовихрозрахунків[2, с. 23-31].
Важливим є те, що успіх впровадження фінансового менеджменту на підприємстві прямо залежатиме від особи, яка буде цим займатися. Професійний фінансовий менеджер повинен володіти знаннями у сфері фінансів і кредиту, банківської, біржової і фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, вмінням аналізувати фінансову звітність підприємства. Окрім того, йому мають бути притаманними творчий підхід до роботи, креативність, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень, адже саме ці якості і визначають талановитого керівника.
Отже, запровадження системи фінансового менеджменту на підприємстві в сучасних умовах є необхідним і пов’язано із нестабільністю середовища, в якому воно функціонує, неможливістю виявити одразу всі ризики та можливості діяльності, і найголовніше - фінансовий менеджмент дозволяє прийняти та реалізувати найоптимальніші управлінські рішення, пов’язані із максимізацією доходів власників при мінімальному господарському ризику. Він є ефективним інструментом, який забезпечує своєчасне виявлення та попередження проблем у діяльності будь-якогопідприємства.

Список використаних джерел:
1.Кириченко О.А. Фінансовий менеджмент як інструмент управління підприємством/ О.А. Кириченко, К.Г. Ваганів// Фінанси. - 2009. - № 5. - С. 143 с.
2.Мринська Т.С. Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств/ Т.С. Мринська// Науковий вісник Академії муніципального управління. - 2009. - № 6. -56 с.
3. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту/ [Електронний ресурс]/ Є. Г. Рясних. - Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1237011....emstvah
4. Фіщук Н. Ю. Фінансовий менеджмент як невід’ємний елемент управлінського інструментарію/ [Електронний ресурс]/ Н. Ю. Фішук, А. А. Голишевська. - Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekpr/2011_47/statti/32.pdf
5. Чигасова Н.М. Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту/[Електронний ресурс]/ Н. М. Чигасова. - Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2007-1/Chigasova_107.htm

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Богайчук А., Рурак І., Фінансовий менеджмент - складова....
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: