Вівторок, 21.01.2020, 19:27
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Макаренко О., ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Макаренко О., ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ...
Макаренко О., ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Макаренко,2 курс, спец. «Економічна кібернетика», д. ф. н.,
Наук. кер. – к. е. н., доц. Запухляк В. М.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАЕфективність є однією з основних категорій економіки, яка безпосередньо пов’язана з досягненням результату розвитку як суспільного виробництва в цілому, так і окремого підприємства, а також це співвідношення результату від усіх видів його діяльності і сукупність витрат на досягнення цього ефекту. Але на результати діяльності підприємства та її ефективність впливають різноманітні фактори. Тому, у цих умовах набуває особливої актуальності формування системи показників для комплексної оцінки економічної діяльності підприємства.
Актуальність теми полягає у необхідності підтримки та інвестування персоналу який впливає на розвиток підприємства. На сучасному етапі розвитку економіки знання та вміння персоналу набувають все більшого значення для результативної діяльності організації, конкурентоспроможності, здійснення інновацій.
Одним з найбільш вагомих чинників підвищення ефективності діяльності підприємств є формування та активне функціонування відповідної системи безперервного професійного розвитку кадрів. У свою чергу, однією з важливих компонентів людського розвитку виступає освіта, яка розширює можливості людини у сфері набуття знань і професійних навичок, формує людський капітал, підвищує якість життя та слугує джерелом економічного зростання. У рамках теорії людського капіталу освіта є об’єктом інвестицій з метою підвищення продуктивності праці для збільшення виробництва товарів та послуг, а також доходу, який отримують працівники.
Інвестиції у персонал підприємства є одним із факторів підвищення продуктивності праці персоналу, і як результат – зростання ефективності діяльності організації в цілому. Інвестиції в людський капітал – цілеспрямовані вкладення ресурсів у ті напрямки, що забезпечують покращення якісних параметрів людини, таких як працездатність (освіченість, інтелект, творчість, фізичне і психічне здоров'я, системи мотивації тощо) [1, с. 127].
На думку Журавльової І. та Кудлай А. інвестиції у розвиток персоналу – це будь-які дії, що спричиняють підвищення кваліфікації та здібностей працівників, а отже й продуктивності праці [2, с. 29]. Таке визначення носить дуже загальний характер та не розкриває особливого характеру вкладень у персонал. Савченко В. під інвестиціями у розвиток персоналу організації розуміє витрати, спрямовані на професійне навчання, виробничу адаптацію персоналу, його атестацію, професійне просування та планування трудової кар’єри, а також формування резерву тощо [3, с. 264]. Вчені вважають, що інвестиції в персонал підприємства не вичерпуються лише інвестиціями в його розвиток. Процес інвестування здійснюється, розглядається і як вкладення фінансових ресурсів, і як витрати часу та сили, тобто як певні види людської діяльності.
Також одним з критеріїв ефективності економічного суб’єкта є рівень його конкурентоспроможності. Розглядаючи поняття конкурентоспроможності, необхідно відзначити наявність трьох основних її об’єктів, які підлягають оцінюванню. Саме тому виокремлюють, як правило, конкурентоспроможність персоналу, конкурентоспроможність товару і конкурентоспроможність підприємства.
Оцінку конкурентоспроможності персоналу необхідно здійснювати, виходячи з його конкурентних переваг, які можуть бути внутрішніми і зовнішніми по відношенню до персоналу. Зовнішні конкурентні переваги персоналу визначаються конкурентоспроможністю організації, в якій працює конкретний співробітник. Підприємства з високим рівнем конкурентоспроможності, як правило, забезпечують гідні зовнішні умови для досягнення високого рівня конкурентоспроможності персоналом [4, с. 157].
Основними напрямами вдосконалення організації професійного розвитку персоналу мають стати: стимулювання персоналу до створення і розвитку інновацій; формування системи безперервної професійної освіти і підготовки кадрів, створення умов для кар’єрного росту працівників; забезпечення стабільності кадрового складу, а також його адекватного оновлення.
Перспективи у даному напрямі пов’язані перш за все з необхідністю розробки дієвих методик кількісного оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на рівень ефективності діяльності підприємств, забезпечення й підвищення їх конкурентоспроможності.
Отже, на нашу думку, зростання конкурентоспроможності підприємства є результатом трудової діяльності людини і водночас створює основи для розширення можливостей зайнятості або у вигляді створення додаткових робочих місць, або у вигляді принципово нових видів робіт. Тому ефективна і продуктивна зайнятість з гідними умовами й оплатою праці може слугувати не лише джерелом доходу, але й однією з найважливіших форм реалізації творчих можливостей людини, засобом її соціалізації, самовираження, сферою визнання і комунікації, тобто людського розвитку у широкому значенні.
Список використаних джерел
1. Экономический словарь [текст] / [под ред. Архипова А. И.] – М.: Проспект, 2010. –С. 624.
2. Журавльова І. В. Управління людським капіталом: наукове видання / І. В. Журавльова, А. В. Кудлай. – Х.: ХНЕУ, 2004. – С. 284.
3. Савченко В. А. Напрями підвищення ефективності системи професійного навчання персоналу на виробництві [текст] / В. А. Савченко // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 262 - 273.
4. Штутман П. Л. Професійний розвиток персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств / П. Л. Штутман // Збірник наукових праць КНТУ. – 2010. – № 17. – С.153–158.
 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Макаренко О., ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: