Вівторок, 21.01.2020, 18:48
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Урсуляк В., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Урсуляк В., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ...
Урсуляк В., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 11:56 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Віта Урсуляк,3 курс, д/ф,
Наук.кер. –Руснак Л.Р.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.ЧернівціЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Економічна безпека підприємництва відіграє визначальну роль у зміцненні безпеки національної економіки і є передумовою її стабільного розвитку. У ринкових умовах підприємницький сектор України переживає дуже складний період з недостатньо прогнозованими і недосконалими шляхами свого розвитку, тому питання забезпечення безпеки підприємництва в таких умовах є досить актуальним.
Метою нашої статті є дослідження особливостей економічної безпеки підприємництва у системі національної безпеки.
Значний внесок у дослідження проблеми економічної безпеки підприємництва зробили сучасні вчені: Користін О., Отенко І., Антонович А., Іванець В., Скрипко Т. та ін.
Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Економічна безпека підприємництва є актуальною економічною категорією, яку можна розглядати з точки зору системного підходу як сукупність властивостей стану її підсистем, що забезпечує можливість досягнення цілей системи в цілому, захисту інтересів не тільки підприємців, а й споживачів, найманих працівників та державних інституцій. Забезпечення і проблеми безпеки економічного розвитку суспільства, життєдіяльності окремої людини безпосередньо пов’язані з завданнями певного періоду його виробничої діяльності, в тому числі і підприємництва.
Існує тісний зв’язок між забезпеченням вільного підприємництва, сприятливого економіко-правового середовища бізнесу, соціально-економічним зростанням держави та формуванням визначальних складників системи безпеки національної економіки. Економічна безпека підприємництва значною мірою впливає на соціально-економічний розвиток держави та рівень життя її населення. Також існує взаємозалежність між розвитком підприємництва та забезпеченням таких функціональних складників безпеки держави, як: фінансовий, соціальний, технологічний, продовольчий, зовнішньоекономічний, демографічний, енергетичний та екологічний. Усвідомлення місця економічної безпеки підприємництва у системі безпеки національної економіки дозволяє більш детально підійти до обґрунтування змісту цієї економічної категорії.
На думку В.А. Іванця, економічну безпеку підприємництва (як сектора економіки) необхідно розглядати як ще ширшу (порівняно з економічною безпекою підприємства та підприємницької діяльності) економічну категорію, яка «увібрала в себе» попередні дві й базується на індикаторах рівня економічної безпеки на макрорівні ієрархії управління та показниках функціонування підприємства – суб’єкта підприємницької діяльності (як їх сукупності) [4].
Поняття «економічна безпека підприємництва», зроблене І. Отенко, характеризує його як стан системи регулювання, а також рівень розвитку підприємництва, за якого дотримуються гарантії захищеності життєво важливих інтересів окремо взятих суб’єктів підприємницької діяльності та підприємництва загалом від внутрішніх і зовнішніх загроз [2 ,с. 18].
Т.О. Скрипко економічний зміст категорії „економічна безпека підприємництва” визначив як стан захищеності корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, що нейтралізує внутрішні і зовнішні загрози розвитку суб’єкта підприємництва та створює необхідні умови для забезпечення його стабільного функціонування. Серед нагальних проблем та суттєвих загроз забезпечення економічної безпеки підприємництва він, зокрема, виділив корупційні дії, спрямовані на викривлення конкуренції на ринку, недобросовісну конкуренцію за відсутності державних механізмів стримування та незабезпеченість ефективного захисту підприємців у легальному нормативно-правовому полі [5].
Належний рівень економічної безпеки підприємництва дає можливість забезпечити основні структурні елементи економічної безпеки держави, а саме енергетичну, фінансову, соціальну, інноваційно-технологічну, продовольчу, зовнішньоекономічну, демографічну та екологічну безпеку. Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання критичної (кризової) ситуації, що може постати через зіткнення інтересів бізнесу та злочинного світу. Систему економічної безпеки підприємництва можна уявити за рівнями: окремого суб’єкта підприємницької діяльності, сукупності суб’єктів (наприклад, малого і середнього бізнесу), соціально-економічної системи підприємництва.
Рівень економічної безпеки підприємництва містить, як мінімум, три компоненти:
 існуючий рівень економічної незалежності підприємств (щодо ресурсного забезпечення виробничо-господарської та фінансової діяльності, формування необхідної матеріально-технічної бази тощо);
 ефективність функціонування;
 здатність до подальшого розвитку (збільшення обсягів та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, формування раціональної територіально-галузевої структури підприємництва; підвищення рівня конкурентоспроможності тощо) [1, с. 36].
Забезпечення високої ефективності функціонування вітчизняних підприємств та структурно збалансованого розвитку економіки (як компоненти безпеки держави) є необхідною передумовою не лише зміцнення економічної безпеки підприємництва, але й подальшого економічного зростання нашої країни загалом. Ефективна безпека підприємницької діяльності забезпечується на таких взаємопов'язаних напрямах:
 захист від злочинного світу;
 захист від порушень закону з тим, щоб самим не потрапити під його санкції;
 захист від недобросовісної конкуренції;
 захист від протиправних дій власних співробітників.
Щодо останнього напряму, то цей напрям дій реалізується на таких ділянках:
 виробничій (збереження матеріальних цінностей);
 комерційній (оцінювання партнерів, юридичний захист інтересів);
 інформаційній (визначення значущості інформації, порядку надходження, використання, передання, захисту від викрадення)
 кадрового забезпечення [3].
Для усунення перешкод зміцнення економічної безпеки підприємництва в Україні найбільш доцільною є розробка та реалізація заходів за такими напрямами:
 удосконалення макроекономічних характеристик підприємницького середовища (забезпечення зростання основних кількісних та якісних показників розвитку підприємництва; значне спрощення дозвільної та системи ліцензування; зниження рівня тінізації і монополізації економіки; усунення злочинних та/чи дискримінаційних дій щодо суб’єктів підприємництва);
 зміцнення фінансової безпеки підприємництва (розвиток системи фінансового сприяння суб’єктам підприємницької діяльності; зниження рівня податкового навантаження);
 розвиток експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності;
 поліпшення інвестиційного середовища підприємництва (підвищення рівня захищеності інтересів інвесторів; стимулювання інвестицій в основний капітал);
 забезпечення науково-технологічної компоненти підприємництва (модернізація техніко-технологічної бази підприємств; стимулювання інноваційної активності суб’єктів підприємництва; удосконалення системи захисту права власності та ін.);
 зміцнення виробничого складника економічної безпеки підприємництва (підвищення економічної ефективності виробництва (зокрема у реальному секторі економіки) й використання ресурсів; зниження ресурсо- та енергомісткості виробництва; створення системи рівного доступу підприємств до господарських ресурсів, державних закупівель, комунального майна) [5].
Досліджуючи сучасний стан економічної безпеки вітчизняного підприємництва та бізнесу, вітчизняні науковці таким чином визначають основні тенденції її подальшого розвитку:
 комплексний підхід до забезпечення та розвитку основних складових економічної безпеки підприємства з використанням удосконаленої технології захисту від різноманітних проявів криз та ризиків у сучасних умовах ведення підприємницької діяльності;
 підвищення професіонального рівня, більш якісне забезпечення силової складової економічної безпеки підприємства шляхом кадрового поповнення її структур професіональними фахівцями з відповідною підготовкою щодо перспективного розвитку безпеки бізнесу;
 подальше зближення представників недержавного та державного секторів безпеки щодо створення механізмів взаємодії, запровадження методів, заходів, засобів і загальновизнаних міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємництва;
 розвиток безпеки бізнесу, пов’язаний з інформаційним забезпеченням її заходів (так званої «конкурентної або маркетингової розвідки,» бізнес-розвідки), і інтелектуальної та кадрової безпеки [4].
Метою стратегії зміцнення економічної безпеки підприємництва необхідно визнати задоволення сукупності потреб суб’єктів підприємницької діяльності, держави та її громадян, досягнення якого забезпечує вільний, рівний доступ, сприятливе економіко-правове середовище для здійснення підприємницької діяльності, а також сталий та структурно збалансований розвиток підприємництва, а через нього – економіки і суспільства. Це потребує визначення принципів, пріоритетних цілей, завдань та механізмів забезпечення інтересів життєздатності підприємництва від зовнішніх та внутрішніх загроз за такими напрямами (стратегічними пріоритетами):
 удосконалення макроекономічних параметрів підприємництва;
 зміцнення фінансової безпеки підприємництва;
 розвиток експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів підприємницької
 діяльності;
 поліпшення інвестиційного середовища бізнесу;
 забезпечення науково-технологічної компоненти підприємництва;
 зміцнення виробничого складника економічної безпеки підприємництва [2, с. 78].
В Україні сформувалась система господарювання, в якій ринкові інструменти діють недостатньо ефективно, не гарантуються прозорі та однакові для всіх суб’єктів господарювання правила економічної поведінки; не забезпечено дотримання права власності; відсутні стимули для ефективного використання ресурсного потенціалу, запровадження інноваційних та ресурсоощадних технологій; національна економіка не адаптована до умов глобалізації та відкритості. Ці негативні чинники у поєднанні з нестабільністю, відсутністю спланованої поетапної (з відповідним коригуванням) економічної політики держави, невикористанням ресурсообгрунтованої моделі економічного розвитку значно перешкоджають подальшому економічному зростанню України. Заходи державної політики щодо зміцнення економічної безпеки підприємництва в Україні необхідно визначати за основними (найбільш незабезпеченими) її функціональними складниками – система оподаткування, дозвільна сфера, а також інноваційна та виробнича компоненти та ін.
Список використаних джерел:
1. Користін О.Є. Економічна безпека: навчальний посібник / О.Є. Користін. - К.: Центр учбової літератури. – 2010. - 368 с.
2. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012 с.
3. Антонович А. Роль економічної безпеки підприємництва в системі національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// intkonf. org/ antonovich-a-rusnak-l-rol-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemnitstva-v-sistemi-natsionalnoyi-bezpeki/
4. Іванець В.А. Щодо проблем забезпечення економічної безпеки підприємництва в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// archive. nbuv. gov.ua/ portal/ Soc_Gum/ Vmntu/ 2010_1/14.pdf
5. Скрипко Т. О. Роль економічної безпеки підприємництва в системі безпеки держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// archive. nbuv. gov. ua/ portal/Soc_Gum/Vlca_ekon/2011_34/54.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Урсуляк В., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: