Середа, 12.08.2020, 05:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Юрасова А., СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Юрасова А., СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ...
Юрасова А., СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 11:51 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Анна Юрасова,3 курс, спец. 6.030504 «Економіка підприємства», денна форма навчання
Наук. кер. – Колосінський Є.Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК МЕТОД ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУПерехід нашої країни до ринкової системи господарювання торкнувся і підприємства. Перед початком ринко¬вих трансформацій господарююча система являла собою адміністративно-командний тип, де керівники радянських підприємств навіть не задумувалися про конкуренцію, про підвищення ефективності, про збільшення прибутку, тому що підприємства не були власністю начальника чи директора. Внаслідок приватизації та акціонування підприємств та інших форм господарювання все значнішу роль почи¬нає відігравати недержавний сектор економіки. Підприємництво є рушійною силою економічного розвитку. Підприємець – це рушійна сила ринку й підвищення ефективності відтворення. Він формує як обсяг і якість пропозиції товарів, так і споживчий попит. Ринкова система спрямовує ресурси в ті галузі, на продукти яких існує достатньо високий попит споживачів, щоб виробництво цих продуктів могло бути прибутковим. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. З урахуванням значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована на його зростання.
Будь-яка компанія працює в умовах складного, змінного зовнішнього середовища. Якщо вона прагне вижити, їй потрібно виробляти і пропонувати дещо, що має значимість для тої чи іншої групи споживачів. Компанія повинна бути впевнена, що її цілі і товарний асортимент постійно зберігають актуальність для конкретного ринку. Дбайливі фірми періодично переглядають свої цільові, стратегічні та тактичні установки.
В даний час ні одне підприємство в системі ринкових відносин не може нормально функціонувати без вивчення ринку товарів. До кожного необхідний свій індивідуальний підхід. Тому, у нових умовах виживає те підприємство, що може найбільше точно виділяти й уловлювати розмаїтість смаків.
Ефективність діяльності підприємств досліджували такі вчені: Жуков А., Новиков В., Корінько М., Садеков А. Вплив маркетингу на діяльність підприємства досліджували вчені: Базарян О., Бєлоусов О., Виноградова О., Романова А., Руделіус В.
Метою даної роботи є обґрунтування необхідності створення відділу маркетингу на
підприємтсві для формування і стимулювання купівельного попиту з метою розширення продажів, завоювання певної частки на ринку й одержання прибутків.
Підприємство може будувати своє управління з різних концепцій – фінансової, конкурентної, товарної та інших. Однак у наш час максимальний ефект під управління дає маркетингова концепція, орієнтована на вияснення й задоволення запитів споживачів певного цільового ринку. Керівники мусять усвідомити, що немає сенсу робити те, що ніхто не купить, отже необхідно мати у своєму штаті людей, які знають і розуміють потреби населення. Тільки таким чином можна забезпечити стабільне зростання прибутку компанії та зайняти своє достойне місце в сфері економічних відносин.
Діяльність будь-якого підприємства охоплює практично всі його взаємодії з ринком. Підприємства використовують для свого функціонування різні типи ресурсів. Серед них одним з найцінніших є база знань. Для завоювання нових чи хоча б для захисту існуючих позицій підприємства повинні постійно пропонувати щось нове. Вони розробляють нові стратегії, упроваджують нові товари та послуги тощо. Тому в даний час організації-учасники вітчизняних та зарубіжних ринків змушені використовувати весь комплекс маркетингових інструментів для успішного руху товару і здійснення фінансово-господарської діяльності [4].
Загальна мета підприємства поділяється на окремі цільові спрямування: цілі у сфері
збуту та цілі комунікативного зв'язку. Комунікаційна політика підприємства представляє собою інструмент впливу підприємства на зовнішнє і внутрішнє середовище за допомогою інформаційної взаємодії та спрямована на стимулювання збуту. З огляду на специфічні особливості та можливості, стимулювання використовують здебільшого для пожвавлення попиту, підвищення обізнаності споживачів про товари чи послуги, що пропонуються, створення необхідного іміджу. Особливу роль стимулювання продажу відіграє в період виведення нового продукту на ринок [1, c. 137].
Реклама - двигун не лише торгівлі, а й виконання робіт і надання послуг. Тому мало знайдеться підприємств, які не потребують реклами. Впровадження рекламної кампанії збільшить поінформованість потенційних споживачів, а отже, збільшить обсяг продажу та прибуток фірми. Оскільки у потенційного споживача складається думка щодо іміджу підприємства саме за проведеною рекламною кампанією, то потрібно зробити якомога більше, щоб ефект від неї був якнайкращий [2, c. 204].
Комплекс сучасного маркетингу включає всі заходи, які запроваджує підприємство для створення й активізації попиту на свій товар. З кінця 1950-х pp. система засобів маркетингу визначається як «маркетингова суміш»  marketing-mix. Наприкінці 1970-х pp. засоби маркетингу були об´єднані Дж. Маккарті в чотири групи і система отримала назву «концепція 4Р», а саме: product (товар), place (місце), promotion (просування) і price (ціна). Основним елементом концепції «4Р» є товар  все те, що призначене для задоволення потреб споживачів і пропонується на ринку для привернення уваги, придбання, використання або споживання [3, c. 149].
Сьогодні багато вітчизняних підприємств виходять на зовнішній ринок, починають діяти у середовищі, де ринкові відносини досягли високого рівня розвитку. Підприємства України мають невеликий практичний досвід створення маркетингових відділів. В ідеалі він має складатися з декількох підрозділів: маркетингових досліджень, реклами та PR, товарної політики, стимулювання збуту. Щодо малих та середніх підприємств, то тут функції маркетингу покладено на менеджера з маркетингу, який виконує повний цикл  від дослідження ринку до просування товару до споживачів. Багато новостворених маркетингових служб працюють недостатньо ефективно, виконують не маркетингові функції, а дублюють діяльність інших відділів. Деякі директори підприємств помилково вважають, що вони достатньо інформовані про той ринок, на якому вони працюють і проблеми, пов'язані зі збутом готової продукції вважають другорядними. Але правильне визначення області ринку, в якій працює підприємство, має велике значення, тому на сьогоднішній день професія маркетолога є однією з найбільш затребуваних [1, c. 184].
Основним завданням служби маркетингу є визначення місця компанії на ринку й знаходження можливостей зайняти найбільш вигідну позицію стосовно конкурентів, відповідає за проведення різних заходів для підвищення поінформованості потенційних споживачів, створює та підтримує імідж фірми. Результатом роботи маркетологів є підвищення рівня продажів, що й уважають основним показником при оцінці відділу маркетингу. Оцінка результатів та ефективності відділу дасть змогу оптимізувати маркетингову програму та створити план заходів, прослідковувати тенденції та робити прогнози. Цей відділ виконує роль буфера між зовнішнім середовищем - ринком і внутрішнім середовищем - компанією [5].
Висновки. В умовах ринкової економіки широка популярність і активне використання належить ринковій конкуренції, організації і управлінню виробництвом, а також збутовій діяльності. У розвинутій ринковій економіці існує множина типів підприємств, але на жодному з них не можна обійтися без маркетингової служби. Забезпечення підприємницького успіху найбезпосереднішим чином залежить від глибокого всебічного вивчення ринку і ринкових можливостей вироблюваного продукту. Аналіз ринкових умов господарювання, розробка шляхів і методів впровадження товару на ринку й розширення обсягів його реалізації становлять особливий напрямок в діяльності підприємницьких структур.
Література

1. Григорчук Тарас Васильович. Маркетинг: навч. посіб. для дистанц. навч./ Т.В. Григорчук; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". Ч. 2 К., 2011. — 379 с.
2. Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. - Львів: „Магнолія 2006”, 2012. - 456с.
3. Тирпак, І.В. Основи економіки та організації підприємництва. Видання: К.:Кондор, 2012.– 270 с.- ISBN 978-966351-260-0
4. Етапи та причини розвитку маркетингу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://dismal-science.com/....gu.html
5. Хамініч С. Ю. Удосконалення маркетингової діяльності торгово-посередницьких підприємств України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://vestnikdnu.com.ua/archive/201264/haminich.html

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Юрасова А., СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: