Пятниця, 28.02.2020, 08:09
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Богайчук А., ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Богайчук А., ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Богайчук А., ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 00:11 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Богайчук А. В.,5 курс, спец. «Менеджмент організації і адміністрування», д/ф
Наук. кер. –Каспрук А. Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІМедичнестрахування в Україніпокищознаходитьсялише настадіїформування та не існуєчіткогоуявлення про систему медичногострахування, яке має бути прозорим і зрозумілимгромадськості. Впровадженнязагальнообов'язковогомедичногострахуваннязабезпечило б гарантуванняякісноїмедичноїдопомоги кожному громадянину, а такожподальшийрозвитокдобровільногомедичногострахування.
Проблеми та перспективирозвиткумедичногострахування в Українідосліджувалинаступнівітчизняні вчені: О. Овсеєнко, Л. Кулачок-Тітова, М. Мних та О. Солдатенко.
Медичнестрахування - форма соціальногозахистуінтересівнаселення в галузіохорониздоров'я, якийвиражається в гарантії оплати медичноїдопомоги при виникненні страхового випаду за рахунокнакопичених страховиком коштів [3].
Медичнестрахуванняподіляється за формами на обов'язковемедичнестрахування і добровільнемедичнестрахування. Вирішальну роль у реформуваннісистемимедичноїдопомогиУкраїнивідіграєперехід до обов'язковогомедичногострахування [4].
Сьогоднівпровадженнязагальнообов'язкового державного соціальногомедичногострахування, попри всійогопереваги, вУкраїнігальмується. Цевідбувається через те, що не існуєєдиногопідходущодостворення законопроекту про загальнообов'язковедержавнесоціальнемедичнестрахування.
Тому доступнимдля населення є лишедобровільнемедичнестрахування. Йогопрограмиобираються за бажаннямстрахувальника і залежатьвідйогоплатоспроможності.Крім того, такий вид медичногострахуванняґрунтується на принципістраховоїсолідарності, коли застрахована особа отримуємедичнудопомогу у випадках та обсягах, щовизначаютьсястраховим договором згіднозісплаченимстраховимплатежем [5, с. 31].
Проте, на думку деякихвченихдобровільнемедичнестрахування не зможесьогодні набути значногопоширення в Україні з декількох причин. Основними з них є доситьнизькийрівень фінансового забезпеченняпереважноїбільшостігромадян та відсутність у багатьохдовіри до фінансових структур, щоакумулюютькоштинаселення.
На нашу думку, перспективна система медичногострахуванняповинна бути поділена на три частини:
1)перша частина - цеплануваннямінімальнихкоштіввбюджеті, через якізабезпечуєтьсянаданнябезоплатноїмедичної доплати для всіхкатегорійнаселення;
2) друга частинапов'язана з введенням ОсобливостіМедичногоСтрахуваня за рахуноккоштівсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності, а такожфізичнихосіб;
3)третячастина - добровільнемедичнестрахування - передбачаєпридбаннялюдиною страхового полісу за рахуноквласнихкоштів[2, с. 40-41].
Таким чином, за умов відсутностісформованогомеханізмумедичногострахування в Україні, наведений напрямокйогоподальшогорозвитку є надзвичайнодоречним. Для досягненняреальноїцілісностіукраїнськоїсистемиохорониздоров'янеобхідний час та значніінвестиції. Оскільки система державного медичногосоціальногострахування є важливою для держави, то необхіднопогодитись,що до їївпровадженняподрібнопідійтизважено і конструктивно, а саме:
-розробити і у встановленому порядку затвердитизакони та нормативніакти про медичнестрахуваннягромадян;
- розробитиположення про національний і територіальніФондимедичногострахування і здійснитиїхформування;
- підвищити рівень страхової культури населення;
- створювати умови, які б сприяли підвищенню рівня довіри громадян до страхових компаній.

Список використанихджерел:
1. Кулачок - Тітова Л. В. Деякі проблемизагальнообов'язкового медичного страхуванняhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/pravo/2009841Z52.pdf
2. Мних М.В. Медичне страхування та необхідність його запровадження в Україні /Мних М.В.// Економіка та держава. - 2011. - №2. - С.40-41.
3. Медицинское страхование [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Медицинское_страхование.
4. Овсеєнко О.В. Формимедичногострахування та йогоорганізаційніоснови [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2009_2/Evseenko.pdf
5. СолдатенкоО.В. Добровільнемедичнестрахування як джерелофінансовогозабезпеченнямедичноїгалузі / Солдатенко О.В. // Фінансове право. - 2010. - № 1 (11). - С. 31-34.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Богайчук А., ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: