Вівторок, 21.01.2020, 19:08
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Іванків О., ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Іванків О., ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Іванків О., ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 00:00 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Іванків,4 курс, спец. ’’Міжнародна економіка’’, д. ф. н.,
Наук. кер. Стужук Т.М,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНПодатки є невід’ємною частиною економіки кожної країни. Всі держа-ви знаходяться на різних етапах економічного розвитку, мають певні особ-ливості економічних систем, в динаміці розвитку економічних процесів та ін. На сьогоднішній день в умовах нестабільної економічної ситуації в Укра-їні, а також, враховуючи потенційну можливість її інтеграції з Європою ва-жливо виявити специфіку побудови податкових систем інших країн для кращої оцінки власних можливостей.
Податки – це фінансові відносини між державою і платниками подат-ків з приводу примусового відчуження частини новоствореної вартості з ме-тою утворення централізованих фондів грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Податкова система – це, з одного боку, су-купність податків і зборів, що утворюють систему, побудовану згідно з ви-значеними принципами, прийнятими в країні з метою реалізації функцій оподаткування. З іншого – вона регламентує порядок проведення операцій з оподаткування відповідно до прийнятої системи [2]. Для сучасних держав характерним є втручання в різні сфери економічного життя. Різниця лише в ступені цього втручання. Наприклад, у США – воно менше, а в Швеції біль-ше. Більшості країн сьогодні властиве помірне оподаткування. І це є резуль-татом проведення такої податкової політики, пріоритет якої заключається в досягненні мети створення стабільного економічного зростання, сприятли-вого податкового клімату для розвитку господарської діяльності та ефектив-ного вирішення соціальних проблем в державі. У більшості країн світу перед платником податків не стоїть питання платити чи не платити податки, бо їх необхідно сплачувати згідно з чинним законодавством.
Розглянемо приклади податкових законодавств деяких країн. Важли-вою особливістю податкової системи Німеччини є практично рівні пропорції співвідношення прямого та непрямого оподаткування й ідентичні частки по-датків на соціальне страхування, що сплачують підприємці та наймані пра-цівники у загальному обсязі фонду оплати праці [1]. Формування податкової політики відбувається з метою забезпечення стабільного розвитку економіки шляхом задоволення інтересів усіх учасників ринкових відносин. Напри-клад, податки на доходи юридичних осіб у країні забезпечують приблизно 15 % податкових бюджетних надходжень. У Німеччині застосовують про-гресивне оподаткування доходів при середній ставці федерального корпора-тивного податку на рівні 45 %. Податки в Німеччині розглядаються урядом як головна зброя впливу держави на розвиток економіки країни, їх місце в бюджеті досить вагоме. У загальних доходах бюджету, як правило, вони становлять 80 %. Найбільші прибутки серед непрямих податків приносить ПДВ – 28%. Загальна ставка ПДВ для кожного обороту становить 19%. Крім того, в Німеччині діє пільгова ставка в розмірі 7%, за якою оподатковуються основні продовольчі товари і книжково-журнальна продукція [3]. В різних країнах діє принцип диференційованих ставок: знижені ставки стосуються продовольчих товарів та товарів першої необхідності. Наприклад, у ФРН ставки ПДВ на продовольчі товари – 7%, Іспанії – 7%, Франції – 5,5%, Греції – 8%, Польщі – 7% [1].
В Україні було б також доцільно використовувати пільгові ставки ПДВ до наприклад, продовольчих товарів. Таким чином, зниження ставки ПДВ сприяло б зменшенню ухилення від його сплати. Наприклад, в Німеч-чині рівень ухилення від сплати ПДВ оцінюють в 5%, а в Україні близько 25%.
Щодо США, то це одна з небагатьох країн, де відсутнє ПДВ. Замість нього американці сплачують податок з продажу. Хоча більшість фахівців вважають, що ПДВ є справедливішим (сплачується саме в тому місці і в той час, коли створюється додана вартість), ефективнішим (складніше ухилятися від оподаткування), проте усі були скептично налаштовані щодо можливості запровадження ПДВ у США [3]. Податок з продажу встановлюється на рів-ні штатів, проте, наприклад, у штаті Орегон взагалі не запровадили податок з продажу. В Україні також розглядалось питання про скасування ПДВ. Це пояснювалось зловживаннями з боку компаній – платників ПДВ. Через це уряд отримував нижчі доходи, тоді як витрачає багато коштів на адміністру-вання ПДВ.
Отже, аналізуючи досвід зарубіжних країн слід зазначити, що Україні слід звернути увагу на деякі аспекти податкового законодавства інших кра-їн. Потрібно, насамперед, забезпечити прозорість податкових процедур, під-вищити довіру платника податку до держави, надаючи певні пільги та зниж-ки, особливо при веденні бізнесу. Цим самим держава забезпечить розвиток малого і середнього бізнесу, збільшення інвестиційних потоків, поповнення держбюджету та уникне приховування платниками власних доходів.
Список використаних джерел
1. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ПДВ в Укра-їні: чи спрацює інший непрямий податок ліпше [ Електронний ресурс] Ре-жим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_ papers/German_advisory_group/2013/PP_02_2013_ukr.pdf
2. Кудряшов В.П. Курс фінансів / В.П Кудряшов [Електронний ресурс] Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16520205/finansi/podatkova_sistema_ printsipi_pobudovi
3. Ткаченко В.В Міжнародна практика оподаткування / В.В. Ткаченко [Елект-ронний ресурс] Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum pdf /sre/2012_6/296.
4. Вісник Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1561

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Іванків О., ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: