Пятниця, 28.02.2020, 08:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Куделько Н., РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Куделько Н., РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ...
Куделько Н., РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ...
conf-cvДата: Понеділок, 23.12.2013, 23:57 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Настя Куделько,4 курс, спец. «Фінанси і кредит», д.ф.н.,
Наук. кер. – Каспрук А. Ю.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. ЧернівціРОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ
ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯВ статті визначено сучасні тенденції формування доходів місцевих бюджетів та значення місцевих податків і зборів у цьому питанні. Запропоновано напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів.
В статье определены современные тенденции формирования доходов местных бюджетов и значение местных налогов и сборов в этом вопросе. Предложены пути укрепления доходной базы местных бюджетов.
In this article the current trends formation of local budgets and the importance of local taxes and fees in this matter. Directions to strengthen the revenue base of local governments.

Ключові слова: місцевий бюджет, доходи місцевого бюджету, власні доходи, податкові надходження, Податковий кодекс.

Серед економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на економіку, важливе місце відводиться податкам. В ринковій економіці будь - яка держава широко використовує податкову політику у якості певного регулятора для запобігання негативним явищам на ринку. Податки є необхідною ланкою економічних відносин з виникнення держави.
Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом місцевого самоврядування. Запровадження місцевих податків і зборів, як одного із джерел доходів місцевих бюджетів, в першу чергу, відповідає інтересам місцевого самоврядування. Система місцевого оподаткування повинна бути побудована таким чином, щоб надходження від місцевих податків і зборів покривали основні витрати територіальної громади, пов’язані з її функціонуванням. [2]
Теоретичним підґрунтям дослідження місцевих податків і зборів у системі формування доходів місцевих бюджетів є наукові здобутки, зокрема, таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як С.С. Алексєєв, В.І. Андрейцев, Д.А. Бекерська, В.В. Бесчеревних, Л.К. Воронова, Н.В. Воротіна, О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, К.Г. Грищенко, Н.К. Ісаєва, М.В. Карасьова, М.П. Кучерявенко, І.Г. Кутафіна, О.О. Майданник, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківський, О.Г. Пауль, Н.Ю. Пришва, Л.А. Савченко, А.О. Селіванов, Н.І. Хімічева, С.Д. Ципкін та ін [6, с. 144].
Місцеві бюджети в розвинутих країнах поповнюються переважно за рахунок податкових надходжень. Зокрема, у країнах членах - Європейського Союзу податкові надходження становлять близько 70%, у Швеції та Данії - понад 80%. Місцеві податки утворюють близько 60% прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% - у Швейцарії, 38% - в Італії, 45% - в Австралії, 44% - в Норвегії .
В Україні частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів значно менша і становить 5 - 7% [5, с. 114]. Питання про дохідну базу місцевих бюджетів є ключовим, оскільки саме в ньому перехрещуються всі питання забезпечення місцевих бюджетів доходами. З цієї точки зору, як місцеві податки і збори, так і інші дохідні джерела виконують одну й ту ж функцію – поповнення бюджету .
Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконання рішень органів державної влади, щороку передбачаються в Законі України «Про Державний бюджет України» [1].
Роль і питому вагу місцевих податків і зборів у складі доходів місцевих бюджетів можна показати на прикладі Глибоцького району. До місцевих бюджетів Глибоцького за 2012 рік надійшло 292256366,80 грн. до загального фонду і 13435261,84 грн. до спеціального фонду. З них, податкові надходження складають 28863327,59 грн. або 77,6 % обсягу доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів). Частка місцевих податків і зборів становить 496350,70 грн., питома вага у доходах бюджету Глибоцького району становить 2,15 % [4].
В економічному плані саме по собі існування місцевих податків і зборів виступає лише певним методом фінансової діяльності держави по забезпеченню місцевих бюджетів, хоча в цілому значення місцевих податків і зборів значно ширше суто фінансового розуміння – цей інститут є атрибутом місцевого самоврядування як однієї із форм організації публічної влади.
Місцеві податки і збори, що є формами місцевого оподаткування, потрібно розглядати в контексті системи оподаткування країни, загальні засади нормативно-правового регулювання якої є єдиними як для загальнодержавних, так і для місцевих податків і зборів. Головними їх особливостями є те, що вони вводяться органами місцевого самоврядування згідно з актами вищих органів держави, є обов’язковими до сплати в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.
За своїм соціально - економічним значенням місцеві податки і збори на сьогоднішній день не займають провідного місця в системі місцевих бюджетів, що в певному розумінні є прямим порушенням принципу справедливості, закріпленого в ст.95 Конституції України: адже головна частина доходів місцевих бюджетів складається не із власних джерел, а із коштів держави та інших регіонів, які перерозподіляються через державний бюджет.
Місцеві податки і збори становлять декілька відсотків від суми всіх доходів місцевих бюджетів, тоді як в розвинутих країнах Заходу ця сума складає на рівні 30 - 70 %, до того ж, система місцевих податків і зборів в її нинішньому вигляді практично не має суттєвих резервів для розвитку в подальшому і потребує докорінного вдосконалення. Більше того, прийняті зміни до Податкового кодексу України, як за попередніми оцінками, так і фактичним виконанням привели до зменшення надходжень до місцевих бюджетів. Після прийняття Податкового кодексу України відбулося скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14 - ти до 5 - ти. Проте зарахування до їх складу єдиного податку привело до підвищення питомої ваги цієї складової у структурі доходів місцевих бюджетів [2].
Також, можна виділити такі негативні зрушення, як скасування ринкового збору, в умовах важкої економічної кризи за умов відсутності відпрацьованого механізму гарантованих компенсацій з Державного бюджету місцевим бюджетам суми коштів, які вони втратили від скасування ринкового збору та, відповідно, фіксованого податку, призвело в окремих регіонах, зокрема в Чернівецькій області, до значного погіршення наповнення місцевих бюджетів, а це, в свою чергу, до значного ускладнення в забезпеченні виконання органами місцевої влади навіть мінімальних соціальних стандартів перед своїми територіальними громадами. Сумнівним з точки зору доцільності та ефективності є нововведене положення стосовно зниження ставки ПДВ до 17 % [5, c. 115]. В результаті змін склалися негативні умови оподаткування для середнього та особливо малого бізнесу, відбулось обмеження кола осіб, що можуть користуватися спрощеною системою оподаткування.
Таким чином, на сьогодні Податковий кодекс потребує подальшого удосконалення, не відповідає вимогам, не враховує вимоги платників податків, здебільшого виступає на стороні фіскальних органів.
Разом з тим, з метою правильного визначення трансфертів місцевого бюджету необхідно проводити оцінку податкового потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Дане питання можливо вирішити шляхом розробки податкового паспорту.
Застосування місцевими органами влади податкових паспортів та показника податкового потенціалу дасть змогу підвищити ефективність бюджетно-податкового планування, виявити резерви зростання податкового потенціалу і сприятиме поліпшенню фінансового стану місцевих бюджетів. Збільшення податкового потенціалу має стати одним із головних елементів бюджетного процесу на всіх його етапах. Розрахунок податкового потенціалу повинні проводити регіональні управління Державної казначейської служби, які не тільки мають найдостові рнішу інформацію, а й можуть забезпечити запровадження єдиної методики розрахунку певного показника на всій території країни [3, c. 40].
Підсумовуючи вищевикладене можна відзначити, що доходи місцевих бюджетів є грошовими надходженнями, що отримуються за рахунок різноманітних джерел, які визначені в Бюджетному кодексі України, а розміри встановлені щорічними законами про державний бюджет і рішеннями про місцевий бюджет, та котрі є необхідними для забезпечення виконання завдань, реалізації функцій органів місцевого самоврядування і задоволення потреб місцевого населення.
До того часу, поки місцеві бюджети будуть формуватись переважно за рахунок загальнодержавних податків і зборів, немає об’єктивних підстав відмежовувати місцеві доходи від державних, розглядаючи їх як незалежні одне від одного поняття. Реалії сьогодення свідчать, що доходи місцевих бюджетів поки що відповідають критеріям однієї із складових державних доходів. Таким чином, реалізація конституційних гарантій самостійності органів місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення залежить від закріплення в чинному законодавстві механізмів забезпечення стабільних джерел доходів до місцевих бюджетів. Основою самостійності місцевих бюджетів повинні стати місцеві податки та збори й податки, на формування яких мають безпосередній вплив органи місцевого самоврядування [6, c. 145].
Шляхами покращення фінансового стану місцевих бюджетів є:
- посилення самостійності місцевих бюджетів та принципу самофінансування;
- збільшення частки закріплених доходів, що стимулюватиме органи місцевої влади до пошуку джерел поповнення фонду грошових коштів;
- збільшення частки власних коштів;
- розширення участі населення у фінансуванні загальнорегіональних заходів [3, c. 39].
Удосконалити систему місцевих податків та зборів можна за рахунок підвищення їх рівня для деяких видів діяльності та посилення контролю за повнотою та правильністю їх справляння. Варто посилити роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів, що вимагатиме розробки та реалізації регіональної податкової політики, яка має ґрунтуватися на чіткому законодавчому розподілі повноважень, відповідальності та фінансово-економічної бази між державними, територіальними та місцевими рівнями управління.
Необхідно забезпечити обов’язковість формування і використання бюджету розвитку місцевих бюджетів, що дасть змогу забезпечити підтримку найважливіших напрямів розвитку на галузевому, регіональному, місцевому рівнях.

Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України: редакція від 11. 08. 2013 р.[Електронний ресурс] - Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Податковий кодекс: редакція від 13.11.2013 p. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів / О. Андрейченко // Економіст - 2012. - № 11. - С. 38-40.
4. Довідка про виконання бюджету Глибоцького району за 2012 рік.
5. Катасонова О. М. Актуальні проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів / О. М. Катасонова // Економічний простір. – 2011. –№ 12. - С. 114-118.
6. Фадєєва Г. М. Аналіз сучасного стану податкової системи України та шляхи її удосконалення / Г. М. Фадєєва, О. Ю. Гладкова // Економічний простір. - 2008. - № 12/2. - С. 144 - 149.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Куделько Н., РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: