Середа, 12.08.2020, 06:34
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Стринатко М., РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СОЦІАЛЬНО.... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Стринатко М., РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СОЦІАЛЬНО....
Стринатко М., РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СОЦІАЛЬНО....
conf-cvДата: Понеділок, 23.12.2013, 23:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Марія Стринатко,6 курс, спец.«Фінанси і кредит», з.ф.н.
Наук. керівник - Галушка Є. О.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. ЧернівціРОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВУ період трансформаційних соціально-економічних перетворень в Україні виникає необхідність у створенні стабільної бюджетної системи та дієвих і ефективних механізмів державного регулювання міжбюджетних відносин. Особливої ваги набуває питання забезпечення самостійності місцевих бюджетів та удосконалення економіко-правових відносин всередині бюджетної системи.
Більшість адміністративно-територіальних одиниць перебуває у скрутному фінансовому становищі, що не дозволяє їм вирішувати нагальні соціально-економічні проблеми розвитку територій. Аналіз динаміки та структури бюджетних надходжень територіальних громад різних рівнів свідчить про те, що значення місцевої влади як постачальника суспільних послуг на місцевому рівні не зростає і дедалі більше залежить від державного бюджету та бюджетів вищого рівня. Дефіцит місцевих бюджетів, постійно зростає. Перелік закріплених та регульованих доходів органів місцевого самоврядування повсякчас змінюється в процесі щорічного ухвалення Закону “Про Державний бюджет України” [7, c.86].
Актуальність теми зумовлена соціально-економічними та політичними процесами, які відбуваються на даний час в Україні і значною мірою впливають на взаємодію бюджетів різних рівнів у процесі регулювання економічного розвитку регіонів.
Метою статті є визначення сутності місцевих бюджетів, їх ролі у соціально-економічному розвитку регіонів та в системі бюджетного регулювання.
Питанням дослідження місцевих бюджетів присвячено ряд робіт зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Василика О. Д., Власика Н. І., Данилишина Б., Кравченка В. І., Кириленко О. П., Леслі П. М., Луніної І. О., Павлюк К. В., Пасічник Ю. В., Рогожина А. Й., Стоцької І. Г., Чугунова І. Я., Щедрова В. І. та ін.
Система місцевих бюджетів у кожній країні, незважаючи на її державний устрій  унітарний чи федеративний, завжди віддзеркалює особливості адміністративно-територіального поділу та специфіку функціонування інституту місцевого самоврядування. Місцеві бюджети є невід’ємною частиною ринкових відносин і одночасно є важливим інструментом реалізації регіональної політики та зміцнення фінансової самостійності територіальних одиниць.
Проблеми розробки теоретичних основ формування місцевих бюджетів в умовах трансформації економіки досліджувались у працях багатьох вітчизняних вчених і цінність їх праць полягає у визначенні економічної сутності місцевих фінансів, обґрунтуванні необхідності існування інституту місцевого самоврядування з власною фінансовою базою, узагальненні теоретичних основ щодо взаємовідносин державного та місцевих бюджетів. Слід також зазначити, що на даний час органами державного управління здійснені важливі кроки щодо посилення обґрунтованості планування місцевих бюджетів, формульного підходу у процесі міжбюджетного регулювання.
Розробка і реалізація регіональної бюджетної політики має спиратися на науково обґрунтовані положення та результати проведених досліджень з питань фінансово-економічних відносин, що безперечно посилить збалансованість місцевих фінансів та створить необхідні умови для підвищення рівня керованості економічними процесами в регіонах.
При визначенні поняття “місцевий бюджет” найбільш поширене його трактування як основного елементу системи “територіальних”, “муніципальних” чи “місцевих” фінансів [9, c.178]. Так, Василика О.Д. розглядає місцевий бюджет як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування та систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами, а також усередині сукупності місцевих бюджетів [3, с.81].
Кириленко О.П. підкреслює, що місцеві бюджети „найяскравіше втілюють політику органів місцевого самоврядування, є фінансовим планом розвитку певної території, в якому відображаються найважливіші завдання місцевої влади та очікувані результати діяльності” [6, с.58].
У той же час Пасічник Ю. В. характеризує місцевий бюджет як „форму існування реальних, об'єктивно зумовлених розподільчих відносин, що виконують специфічне призначення - задоволення потреб у фінансових ресурсах як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних одиниць” [9, с.81].
Бюджетний кодекс України відносить до місцевих бюджетів бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування, а до бюджетів місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах) [1]. Тим самим підкреслюється статус місцевих бюджетів як бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і їх відмінність від державного бюджету як „центрального” чи „централізованого”.
Одним з основних етапів розвитку вітчизняної бюджетної системи, а в її складі системи місцевих бюджетів, стало ухвалення 28 червня 1996 року Конституції України, а 21 травня 1997 року в розвиток її положень - Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, що започаткувало новий підхід до тлумачення поняття місцевих бюджетів та визначення їхнього складу. В статті 1 даного закону зазначено, що бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) є планом утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Таким чином, поняття “бюджет місцевого самоврядування” і “місцевий бюджет” фактично були ототожнені [2].
Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Вони розширюють можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення. Місцеві бюджети є основним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, що спрямовуються на суспільне споживання. Через них суспільні блага розподіляються в територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими ланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним з головних інструментів реалізації на практиці програми економічного і соціального розвитку як регіонів, так і країни в цілому. Визначення місця і ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі країни вимагає проведення аналізу багатьох параметрів, які характеризують кількість місцевих бюджетів у розрізі їх окремих видів, обсяги акумульованих в бюджетах ресурсів, структуру доходних джерел і напрямки витрачання коштів.
Переважна більшість бюджетів, щодо яких встановлено прямі бюджетні відносини з державним бюджетом, є дотаційними (табл. 1).
Таблиця 1
Склад місцевих бюджетів, що мали прямі відносини
з державним бюджетом у 2002-2012 роках*
Показники Роки
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Усього бюджетів, в т. ч. 686 689 690 691 691 692
- дотаційні 597 633 649 645 667 662
- бюджети-донори, з них: 89 56 41 46 24 30
Частка дотаційних бюджетів у загальній кількості, % 87,0 91,9 94,1 93,3 96,5 95,7
Частка бюджетів-донорів у загальній кількості, % 13,0 8,1 5,9 6,7 3,5 4,3
* складено на основі [11]
Упродовж 2002-2012 років спостерігається поступове збільшення частки дотаційних бюджетів і, відповідно, скорочення бюджетів-донорів. У 2002 році налічувалося 89 бюджетів-донорів, або 13,0% від загальної кількості місцевих бюджетів, щодо яких встановлено прямі бюджетні відносини з державним бюджетом, а до 2012 року їх залишилося тільки 30 (4,3%). Основними бюджетами-донорами виступають бюджети міст: у 2012 році таких було 28 (з урахуванням бюджету м. Києва) із 30. Крім бюджетів міст, донорами є два районні бюджети – Краснодонський (Луганська область) та Павлоградський (Дніпропетровська область).
Данилишин Б. зазначає, що тотальна дотаційність місцевих бюджетів України ставить під сумнів ефективність чинної системи фінансового вирівнювання, а така велика кількість дотаційних бюджетів суперечить логіці вирівнювання [5]. Кириленко О.П. та Парижак Н. відмічають, що з розширенням кількості дотаційних територій і включенням до їх складу всіх адміністративно-територіальних одиниць міжбюджетні трансферти перетворюються із важеля бюджетного регулювання і надання фінансової допомоги бідним регіонам в інструмент перерозподільчих процесів [6, с.96; 8, с.292]. На думку Власюк Н.І., застосовуваний принцип покриття нестачі фінансових ресурсів у регіонах трансфертами з державного бюджету є дестимулятивним для активізації внутрішнього потенціалу розвитку регіонів [4, c. 181].
Можна виділити головну проблему чинної системи міжбюджетних відносин – надзвичайно високий рівень централізації бюджетних ресурсів, які згодом повертаються до місцевих бюджетів у вигляді трансфертів. Постійно зростає як трансфертне навантаження на державний бюджет, так і трансфертна залежність місцевих бюджетів.
Проблема покращення соціально-економічного розвитку регіонів може бути вирішена шляхом перегляду положень Бюджетного кодексу України щодо розмежування доходів між рівнями бюджетів та передачі в розпорядження місцевої влади додаткових дохідних джерел, зменшення таким чином залежності місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету.
З метою забезпечення економічної незалежності, при формуванні регіональної політики держави необхідно враховувати специфічні особливості розвитку регіонів, історичних умов їхнього формування. Регіональна політика припускає державне регулювання економічного розвитку регіонів. Основними елементами механізму державного регулювання регіонального розвитку є: нормативно-правова база, реалізація політики регіонального розвитку, регіональних програм, бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку й селективна підтримка окремих регіонів, розвиток міжрегіонального співробітництва. Всі ці елементи впливають на удосконалення та розвиток місцевих бюджетів в контексті соціально-економічного розвитку регіонів.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України: Закон України: від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс] редакція від 11 серпня 2013 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/ gi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2456-17.
2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс] редакція від 23.10.2013 р. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 5&nreg=280%2F97-%E2%F0.
3. Василик О.Д. Державні фінанси України : підруч. [Текст] / О.Д Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 608 с.
4. Власюк Н.І. Основні напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні [Текст] / Н.І. Власюк // Збірник науково-технічних праць. – Науковий вісник НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.8. – С. 179-183.
5. Данилишин Б. Настав час бюджетної федералізації України [Електронний ресурс] / Б. Данилишин // – Режим доступу: http://www. epravda.com.ua/columns/2012/12/ 17/351286/.
6. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) [Текст] / О.П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 381 с.
7. Місцеві фінанси: підручник / [О.П. Кириленко, О.Р. Квасовський, А.В. Лучка та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
8. Парижак Н. Міжбюджетні відносини: оцінка і реформування [Текст] / Н. Парижак // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 8. – Частина 1. – С. 291-294.
9. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб. [Текст] / Ю.В. Пасічник. – К.: Знання, 2008. – 670 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Стринатко М., РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СОЦІАЛЬНО....
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: