Четвер, 13.05.2021, 21:05
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Цюга Ю., Проблеми фінансування бюджету розвитку місцевих... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Цюга Ю., Проблеми фінансування бюджету розвитку місцевих...
Цюга Ю., Проблеми фінансування бюджету розвитку місцевих...
conf-cvДата: Понеділок, 23.12.2013, 23:46 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Цюга Юлія,4 курс, спец. «Фінанси і кредит», д/ф
Науковий керівник – Каспрук А.Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
Проблеми фінансування бюджету розвитку місцевих бюджетівВ статті розглянуто джерела формування та напрями використання коштів бюджетів розвитку місцевих бюджетів. Акцентовано увагу на значенні бюджетів розвитку для соціально – економічного розвитку регіонів. Запропонпвано додаткові джерела надходження до бюджетів розвитку.

Ключові слова: місцевий бюджет, бюджет розвитку, капітальні видатки, інноваційний розвиток регіону, інвестиційний потенціал.

Бюджет посідає одне з провідних місць у системі державного регулювання розвитку економіки кожної країни. Ринкова економіка ґрунтується на поєднанні як власної саморегулівної дії, що закладена в саму її основу, так і системи державного регулювання ринкових відносин.
Активізувати інвестиційну діяльність в країні можна за умови проведення бюджетно-інвестиційної політики, яка впливає на щорічне формування державного та місцевих бюджетів. Економічний розвиток будь-якої країни відбувається тоді, коли процеси відтворення ґрунтуються на інвестиційній основі.
Питання бюджету інвестицій та впливу бюджетної політики на інвестиційну діяльність в Україні розглядали такі вітчизняні вчені, як Василик О.Д., Луніна І.О., Лютий І.О., Павлюк К.В., Чугунов І.Я., але проблеми фінансування бюджету розвитку в України є не достатньо досліджуваними.
Метою написання статті є визначення основних проблем фінансування бюджету розвитку та розробка пропозицій щодо його удосконалення.
Розвиток регіону – багатовимірний і багатоаспектний процес, який розглядається з погляду сукупності різних соціальних і економічних цілей. Навіть якщо мова йде тільки про економічний розвиток, він розглядається спільно з розвитком соціальним.
Цілі соціально-економічного розвитку регіону полягають у збільшенні доходів, поліпшенні освіти, покращенні навколишнього середовища, рівності можливостей, розширенні особистої свободи, збагаченні культурного життя.
В Україні застосовується практика поділу доходів та видатків місцевих бюджетів на дві частини (складові): поточний бюджет і бюджет розвитку. Бюджет розвитку є складовою спеціального фонду місцевого бюджету. В його основу закладений поділ видатків на поточні та капітальні. До бюджету розвитку (або ж інвестиційного бюджету) належать доходи і видатки, які спрямовуються на вдосконалення регіональної (місцевої) економіки (у тому числі видатки на проведення будівельних робіт, виконання інвестиційних довготривалих проектів). Видатки бюджету розвитку, як правило, носять капітальний характер. Доходи місцевого бюджету розвитку формуються переважно за рахунок банківських кредитів, інвестиційних субсидій, комунальних (муніципальних) позик та інших надходжень [3, c. 13].
Згідно Бюджетного кодексу України надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:
1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
2) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;
4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього Кодексу);
5) кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
6) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;
7) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації), при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим, 55 відсотків - до сільських, селищних, міських бюджетів Автономної Республіки Крим;
8) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
9) кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними;
10) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
11) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку - за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради) [1].
До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
1) погашення місцевого боргу;
2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам;
3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання;
4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки;
5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів;
6) платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста;
7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях [1].
Бюджетним Кодексом України визначено, що капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів, розвиток дорожнього господарства, інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням тощо.
Якщо раніше за рахунок коштів бюджету розвитку відбувалося фінансування дійсно інвестиційних проектів, будівництво нових об’єктів соціально-культурної та житлово-комунальної сфер, які свідчили про соціально-економічний розвиток території, то, тепер згідно з новою редакцією Бюджетного кодексу, будь-які капітальні видатки (для прикладу: придбання меблів, організаційної техніки, капітальний ремонт приміщень), спрямовані на забезпечення нормального функціонування установ, відносяться до бюджету розвитку. Вважаємо, що така ситуація спричиняє завищення реальних обсягів видатків розвитку, створює ілюзію збільшення кількості об’єктів будівництва і розширеного відтворення, покращення інфраструктури. Одночасно ускладнюється аналіз ефективності використання коштів бюджету розвитку [5, с. 219].
Оскільки бюджет розвитку є одним із основних засобів впливу на соціально-економічний розвиток відповідних територій, існує потреба у подальшому розширенні переліку джерел надходжень до бюджету розвитку за рахунок додаткових стабільних джерел, якими можуть бути: надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; податок на прибуток підприємств (відповідно до додаткових ставок такого податку, встановлених районними радами, розподіляються у розмірі: 30 відсотків - до бюджету розвитку бюджетів сіл, селищ, міст районного значення; 70 відсотків - до бюджету розвитку районних бюджетів.
На жаль, доводиться констатувати, що на сьогодні, внаслідок посилення централізації бюджетного планування, практично втрачений зв’язок між місцевими бюджетами та програмами соціально-економічного розвитку територій. Складається ситуація, коли важливі макроекономічні показники ніяким чином не впливають на визначення обсягів місцевих бюджетів. Бюджети в свою чергу, в силу обмеженості наявних ресурсів, не в змозі забезпечити соціально-економічне зростання на місцевому рівні. В цих умовах особливого значення набувають трансферти з державного бюджету, зокрема, інвестиційні субвенції [4, c. 44].
Пріоритетні напрями спрямування коштів бюджету розвитку як міста Чернівці так і країни загалом повинні відповідати відповідають таким критеріям, як забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, застосування технологічних інновацій, захист навколишнього природного середовища, запровадження технологій енергозбереження, водозбереження, зниження матеріалоємності продукції, зменшення відходів виробництва, зростання ефективності державного управління, створення нових робочих міст, захист здоров’я населення тощо.
Природною умовою впливу на соціально-економічний розвиток регіону і його відтворювальні процеси є фінансова збалансованість доходів та видатків місцевих бюджетів. Досягнення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів можливе за умов зміни підходів до розподілу і перерозподілу фінансових потоків між центром і регіонами, які забезпечують такий стан платоспроможності органів місцевого самоврядування, з урахуванням балансу доходів і видатків місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів, що не порушує порогові значення індикаторів фінансової безпеки держави.
Упродовж останніх десятиліть склалася майже катастрофічна ситуація з оновленням основних фондів, що вимагає швидкого переходу до бюджету розвитку. Виходячи із цього, можна припустити, що в наступні роки в Україні буде сформований бюджет змішаного типу, зі значним збільшенням частки коштів до бюджету розвитку [2,c. 22].
На жаль, бюджет розвитку в чистому вигляді не може використовуватися довгий час через значне падіння рівня життя населення в порівнянні з іншими країнами. Саме із цієї причини постає необхідність усебічного аналізу бюджету розвитку, його структури, складових, визначення основних засобів досягнення сталого економічного розвитку.
Проаналізувавши процес формування місцевих бюджетів, зокрема бюджету розвитку, можна сказати, що місцеві бюджети – це не просто балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території, а й важлива фінансова категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетами, а також усередині сукупності місцевих бюджетів. Місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання. Саме через них суспільні фонди споживання розподіляються в територіальному розрізі, тобто між окремими адміністративно-територіальними одиницями й соціальними групами населення. Крім того, саме з місцевих бюджетів фінансується розвиток галузей виробничої сфери, у першу чергу місцевої промисловості й комунального господарства.
Введення нових напрямів дасть змогу:
- забезпечувати фінансовими ресурсами реалізацію перспективних напрямів організації нових та/або модернізацію діючих високотехнологічних виробництв;
- розширити джерела наповнення бюджету;
- скоротити відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень;
- забезпечити матеріально-технічну базу, насамперед установ і закладів, що займаються науковою діяльністю, підготовкою кадрів, підвищенням їх кваліфікації, медичним обслуговуванням населення.

Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 11.08.2013 р. / Законодавство України - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-16
2. Васильєва Н. Підвищення соціальної спрямованості місцевих бюджетів / Н. Васильєва // Управління сучасним містом. – 2010. - №1-3. – С. 22 – 26.
3. Ворона П. В. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління. – 2012. - №2. – С. 7-14.
4. Запатріна І.В. Бюджет розвитку в контексті забезпечення економічного зростання в Україні / І.В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 3. – С. 43–55.
5. Осадчук Н. В. Місцеві бюджети і їх роль у регіональному розвитку / Н. В. Осадчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №9. –С. 219-223.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Цюга Ю., Проблеми фінансування бюджету розвитку місцевих...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: