Субота, 14.12.2019, 15:17
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Херняк Віталій Державна підтримка малого та середнього ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Херняк Віталій Державна підтримка малого та середнього ...
Херняк Віталій Державна підтримка малого та середнього ...
conf-cvДата: Середа, 20.05.2009, 11:44 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Херняк Віталій

Науковий керівник: Юрій К.М.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Державна підтримка малого та середнього підприємства


Актуальність теми. На даний момент ця тема є дуже актуальною , тому що в період економічної кризи саме допомога держави малому і середньому підприємству може призвести до поліпшення економічної ситуації в країні.
Метою роботи є дослідження державної підтримки малого та середнього підприємства.
Даними проблемами займалися: З. Варналій, Л. Воротіна, Т. Кондратюк, В. Ляшенко, О. Мазур, Л. Мартинюк, А. Мельник, І. Михасюк, Є. Панченко, А. Поручник, О. Пересада, П. Пильнова, Н. Прокопович
Мале та середнє підприємництво має особливе значення у перехідний період до ринкової економіки: воно стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки, формування нової соціальної верстви підприємців-власників, які складають соціальну базу економічної реформи, забезпечують стабільність суспільства і певні гарантії незворотності руху до ринку .
Розвиток малого та середнього підприємництва здійснюється в результаті проведення послідовної державної політики в цьому важливому секторі ринкової економіки.Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва є частиною загальної економічної та соціальної політики України і визначає основні принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу, які передбачаються урядом у сфері малого та середнього бізнесу.Основними принципами державної політики є створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема забезпечення: системності та комплексності механізмів державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва; цілеспрямованості та адресності підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їх реалізації;рівноправного доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва усіх форм власності до фінансових, матеріальних, природних інформаційних та інших ресурсів.[1]
На думку багатьох фахівців, основними напрямками дальшого розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в найближчій перспективі є: формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого та середнього бізнесу;вдосконалення фінансово-кредитної підтримки;забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих і середніх підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу;стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва. Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого та середнього підприємництва передбачає, насамперед, встановлення правових гарантій для забезпечення свободи і захисту приватної власності; розробку дійових законодавчо-нормативних актів, спрямованих на стимулювання малого та середнього бізнесу; усунення правових суперечностей і скасування положень, що гальмують розвиток приватної ініціативи. Сьогодні найактуальнішими проблемами є розробка нових та вдосконалення діючих законодавчо-нормативних документів з питань визначення чітких підходів до власності та форм її захисту; створення сприятливішого податкового, інвестиційного, інноваційного та цінового режимів для суб'єктів малого та середнього підприємництва; упорядкування механізмів державного регулювання та контролю підприємницької діяльності. [4,с162-168]
Важливим фактором, який позитивно вплине на формування фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва - це застосування різних форм забезпечення гарантій повернення позикових коштів підприємницьким структурам. Механізм державного гарантування кредитів для малого та середнього підприємництва базується переважно на авторитеті держави, як безперечно платоспроможного та відповідального гаранта позик. Я вважаю, що держава повинна також залучати недержавне гарантування - комерційними організаціями, банками, приватними фінансовими установами, іноземними інвесторами, товариствами взаємного гарантування, громадськими організаціями тощо. Тобто, підсумовуючи вищесказане існують проблеми, які перешкоджають повноцінному розвиткові малого та середнього бізнесу. Однією з найголовніших перешкод більшої частини підприємництва є проблема пошуку та отримання фінансових ресурсів. [5,с55-61]
Фінансово - кредитна допомога малому та середньому підприємництву повинна формуватися за такими принципами:
1. Стимулювання комерційних банків та інших фінансових небанківських установ до надання позик і розширення послуг фірмам шляхом звільнення від оподаткування коштів, що спрямовуються у фонд кредитів малому та середньому підприємництву, надання державних гарантій повернення позики;
2. Переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово - кредитну підтримку малого та середнього сектору економіки, з прямого забезпечення фінансовими ресурсами на формування фондів для надання послуг із метою стимулювання процесу кредитування малого та середнього бізнесу;
3. Активізація процесу створення та діяльності недержавних гарантій, страхових умов для обслуговування малого та середнього бізнесу через створення відповідних мотиваційних механізмів зацікавленості в цій діяльності з наданням пільгових умов для їхнього функціонування;
4. Ефективне використання іноземної допомоги й активне виявлення своєї позиції у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими організаціями;
5. Сприяння процесу самоорганізації суб'єктів малого та середнього підприємництва у розв'язанні своїх фінансово - кредитних проблем за допомогою створення установ взаємного фінансування та гарантування.
Держава також повинна сприяти формуванню інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, організовувати державну підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів цього виду підприємництва. Це повинно бути забезпечено шляхом створення та забезпечення діяльності бізнес - центрів, бізнес - інкубаторів тощо. У всіх областях необхідно, щоб формувалися інформаційні банки даних стану та розвитку малого і середнього бізнесу, ділових пропозицій іноземних фірм і потенційних інвесторів щодо розвитку підприємництва. Необхідно створювати інженерні центри, технопарки, центри соціального партнерства, та інші ланки інфраструктури, які є необхідні для розвитку малого і середнього бізнесу. Це пояснюється тим, що мала фірма не може успішно розвиватися без створення успішної системи інформаційного обслуговування. Головним завданням таких фірм має бути забезпечення доступу підприємців до інформації. Це може бути правова, маркетингова, науково - технологічна, комерційна інформація. Щодо кадрового забезпечення доцільно використовувати налагодження контактів з навчальними закладами, налагоджувати мережу центрів перепідготовки. На сьогодні ця проблема не є одною з основних, бо існують багато центрів та закладів, які займаються навчанням, підвищенням кваліфікації підприємців. [5,с55-61]
Одним із значущих напрямів розвитку малого і середнього бізнесу є матеріально - технічна та інноваційна підтримка. Забезпечення сприятливих умов та інноваційного клімату для розвитку малих і середніх підприємств повинно передбачати розробку та впровадження механізму передачі малим та середнім фірмам виробничих площ та виробничих потужностей, у тому числі й тих що вивільняється у процесі ліквідації або реорганізації підприємств - банкрутів, формування розвинутого ринку нерухомості, розробку механізму передачі малим та середнім підприємствам нових технологій, а також обладнання, яке необхідне для здійснення бізнесу, на пільгових умовах, розширення сфери надання робіт і поставок для державних потреб, сприяння забезпеченню їх матеріально - технічними та іншими ресурсами з боку державних структур. Необхідно фінансово підтримувати ті фірми, які здійснюють інноваційну діяльність, впроваджують нові технології та інноваційні проекти, за рахунок державного інноваційного фонду. Держава має сприяти створенню регіональних інноваційних фондів, надавати допомогу у проведенні наукових досліджень, у впровадженні прогресивних технологій, сприяти пошуку замовників та виконавців інноваційних проектів для малого та середнього бізнесу. [4,с162-168]
Винятково важливою проблемою є питання поліпшення доступу до зовнішніх джерел фінансування, створення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу в сфері малого та середнього підприємництва, що передбачає створення та підтримку регіональних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків тощо, формування сітки фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів.
Загалом, розвиток малого і середнього підприємництва - важлива економічно-політична проблема, розв'язання якої потребує цілісної системної методології розвитку малого середнього підприємництва з точки зору як бюджету і податків, так і ставлення держави до малого та середнього бізнесу. Початок дійсного піднесення в розвитку малого і середнього підприємництва в цілому є неминучим, проте воно значною мірою де термінуватиметься реальним піднесенням та пожвавленням розвитку всієї економічної системи України.
На основі аналізу ринку України, розвитку малого та середнього бізнесу можна зробити висновок, що формування підтримки підприємництва повинне відбуватися на основних двох рівнях - це державному та регіональному. На державному рівні повинні визначатися мінімально необхідні нормативи функціонування ринку малого та середнього підприємництва, його загальні межі.Сьогодні провідну роль у створенні ефективного недержавного сектора відіграє малий та середній бізнес. Саме малі і середні підприємства, різні комерційні структури, що належать до сфери малого бізнесу, беруть на себе ризик іпрацюють згідно з новими вимогами, що ставляться до ефективності. Створення широкої мережі малих та середніх підприємств у всіх галузях господарства сприятиме демонополізації та розвитку конкуренції. Але такий бажаний розвиток сектора малого і середнього бізнесу наштовхується на безліч перепон.
Розвиток малого та середнього бізнесу для держави є вигідним багатьма чинниками, для прикладу : формуванням середнього класу, ростом економічної активності населення, створенням нових робочих місць, розробкою нововведень та ін.
Держава повинна забезпечити спрощення законодавства, визначити права та обов'язки суб'єктів малого і середнього підприємництва, межі втручання місцевих органів у діяльність фірми. Крім використання нормативів прямої дії для функціонування суб'єктів малого і середнього бізнесу через митну, податкову, грошово-кредитну, зовнішньоекономічну систему, а також за допомогою інших заходів макроекономічного характеру. У цьому процесі роль держави є вирішальною. [3,с95-98]

Список використаної літератури:
1) Закон України "Про підтримку малого підприємництва"
2) Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва"
3) Буряк П.Ю., Маринець В.П. "Податкове стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в Україні"// Фінанси України. - 2007р. -.с.95-98
4) Дуб Л. "Питання розвитку малого та середнього бізнесу в Україні"//Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. -с.162-168
5) Микитюк О.І. "Фінансове забезпечення розвитку малих та середніх підприємств"// Фінанси України. - 2008. - с.55-61

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Херняк Віталій Державна підтримка малого та середнього ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: