Субота, 14.12.2019, 14:40
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кириляк Ольга ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Кириляк Ольга ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ...
Кириляк Ольга ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ...
conf-cvДата: Середа, 20.05.2009, 12:56 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Кириляк Ольга


Науковий керівник: Пендюр В.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ - ОСНОВА РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ


В процесі поступового реформування української економіки посилюється увага до ефективного фун¬кціонування підприємств як фундаменту економічної стабільності країни. Одночасно з трансформацією економіки, в Україні відбулася зміна форм власності більшості підприємств і створення на їх основі в бага¬тьох випадках акціонерних товариств. Акціонерним визнається товариство, засноване1 на установчому дого¬ворі, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відпові¬дальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонерні товариства мають ряд переваг у порів¬нянні з іншими видами ділових організацій, які роблять їх найбільш придатною формою для великого бізне¬су в силу цілого ряду причин. Перш за все, акціонерні товариства можуть мати необмежений термін існу¬вання, в той час, як період дії підприємств, заснованих на приватній власності чи товариств з участю фізич¬них осіб, як правило, обмежений рамками життя їх засновників. Акціонерні товариства, завдяки випуску акцій, одержують більш широкі можливості в залученні додаткових коштів у порівнянні з не корпоратизованим бізнесом. Зазначені обставини зумовили бурхливий розвиток акціонерної справи в Україні і започаткування великої кількості акціонерних товариств як шляхом заснування, так і в результаті перетворення з дер¬жавних та комунальних підприємств у процесі їх корпоратизації та приватизації.
Це призвело до появи розгалуженого акціонерного законодавства, яке перебуває у процесі становлен¬ня та вдосконалення, а отже, потребує ґрунтовного вивчення з метою раціонального його використання на практиці. Але статистика показує, що більшість створених в Україні акціонерних товариств, у тому числі утворених у процесі приватизації державної власності, виявилися, за невеликим винятком, нежиттєздатни¬ми. Причини цього - такі самі, що й у всіх інших суб'єктів підприємницької діяльності: відсутність у підпри¬ємств власних оборотних коштів, затоварювання виробників у зв'язку зі зниженням платоспроможності ри¬нку, надмірно високі процентні ставки за кредити банків недостатні їх розміри і неможливість отримання їх на тривалі строки, нераціональна податкова політика та ін. Разом з тим низька ефективність діяльності това¬риств пояснюється, на наш погляд, ще й тим, що закладені в такій організаційно-правовій формі господарю¬вання потенційні можливості не дістали належного розвитку. Правовий нігілізм, який спостерігається сьо¬годні, неналежна увага з боку держави до розроблення правових заходів забезпечення і захисту інтересі в акціонерів, обмежують залучення як вітчизняних, так і зарубіжних інвестицій у створювані в процесі прива¬тизації чи іншим чином акціонерні товариства. Звідси - недостатній попит на окремі пакети акцій багатьох державних підприємств, що виставляються на аукціони. - -
Існуюча нормативно-правова база містить велику кількість прогалині вимагає подальшого вдоскона¬лення. Неврегульованість багатьох питань в чинному законодавстві України породжує проблеми захисту прав дрібних акціонерів і самих товариств від зловживань власників значних пакетів акцій та посадових осіб підприємств своїми правами. Така ситуація вимагає негайного законодавчого закріплення прав акціонерів і суворого контролю за їх дотриманням з боку органів держави. Захист інтересів акціонерів має стати базисом створюваного нового закону про акціонерні товариства в Україні. Належне законодавче розв'язання невирішених проблем в діяльності акціонерних товариств, інформація про досягнення кращих. З них, широка про¬паганда акціонерних відносин серед широких верств населення допоможуть прискорити перехід економіки на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку, послабити вплив на неї світової економічної кризи.
Література:
1. Арвенд А. Роль антимонопольних органів у країнах із перехідною економікою / ІІ міжн. конф. "Конкурентна політика в умовах перехідної економіки", доповідь: Зб. тез. — М., 2001.
2. Кулагін М. І. Державно-монополістичний капіталізм і юридична особа. — М., 1987.
3. Бункіна М. К. Концентрація виробництва і монополізм. — М., 1959

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Кириляк Ольга ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: