Субота, 14.12.2019, 14:39
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Миленко Н. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Миленко Н. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України
Миленко Н. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України
conf-cvДата: Середа, 20.05.2009, 12:10 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Миленко Н.

Науковий керівник: Колосінський Є. Ю.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Роль малого бізнесу в розвитку економіки України


В умовах панування світової економічної кризи відбулися певні зміни в економічних процесах всіх країн світу. Звичайно вона не могла не вплинути на економіку України загалом, а особливо на розвиток малого бізнесу. Важливо відзначити, у зв’язку з наступаючими виборами Президента України в державних, наукових і громадських організаціях різко активізувалася розробка середньострокових програм виходу країни з економічної кризи і запуску режиму зростання. Одним з ключових питань у цих програмах – розвиток малого бізнесу, який має створити справжнє ринкове середовище в Україні.
В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів, саме суб’єкти підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв’язувати проблеми кризової економіки України, стимулювати розвиток конкуренції та сприяти економічному зростанню.
В сучасній науковій літературі розвитку малого бізнесу в кризовій ситуації приділяють науковці значну увагу. Теоретичні та методичні аспекти проблеми, що досліджується, висвітлено в працях таких вчених-економістів як Беліменко Г., Буряк П. Ю., Ковальов Є., Гаврилюк В. та інші. Зокрема, директор полтавської консалтингової фірми Володимир Мальований наголошує: «Розвиток малого бізнесу – основна рушійна сила економіки, а значить і джерело матеріальних та духовних благ. Малий бізнес створює робочі місця, запроваджує інновації і виробляє настільки багато, що він відіграє ключову роль в розвитку економіки» [7].
Голова Комітету з питань податкової та митної політики Сергій Терьохін наголосив, що першим етапом реалізації антикризових заходів став прийнятий Верховною Радою Закон «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Наступним кроком має бути прийняття низки антикризових законів про підтримку малого та середнього бізнес [8].
Роль малого бізнесу в економіках розвинутих держав світу надзвичайно велика. Саме малий бізнес створює 65-80 % валового національного продукту, забезпечує ринкову конкуренцію, наслідком якої є висока якість товарів і найповніше задоволення потреб споживачів, тоді як внесок вітчизняних малих підприємств у загальнодержавні обсяги виробництва становить усього 10%. [3, 15–16].
В економіці України малий бізнес виконує такі функції:
1. Формування конкурентного середовища. Внаслідок високого динамізму малий бізнес менш за все схильний до монополістичних тенденцій, являючись у той же час орієнтовним на конкурентний ринок, він складає істотну конкуренцію монопольним утворенням.
2. Надання гнучкості перехідній економіці. Мале підприємство більшою мірою, ніж інші, має можливість перебудувати і відреагувати на зміну кон’юнктури ринку, працювати на кінцевого споживача, задовольняючи його в потребах і послугах.
3. Вирішення проблеми зайнятості. Повноцінний розвиток малого бізнесу призводить до створення додаткових робочих місць.
4. Сприяння виникненню так званого «середнього класу». Малий бізнес зменшує соціальну диференціацію, тією чи іншою мірою притаманну будь-якій економіці [5, 57–64].
Проте порівняно з іншими країнами Україна має набагато гірші не тільки якісні, а й кількісні показники розвитку малого бізнесу. Маємо лише близько 187 тисяч малих підприємств на 48003,5 тис. чол. (на 1 січня 2003 р., згідно даних «Статистичного щорічника України за 2002 р.»), що у розрахунку на 1000 жителів становить 3 одиниці. Для прикладу, у Польщі, де населення на 10 млн. чол. менше, кількість малих підприємств на 1000 жителів становить майже 3,6 одиниці, тоді як в Росії – 6, Японії – 49,6, США – 74,2 одиниці. [4, 33 - 38].
Як наголошує Абрамова І.М. та Пєнська І.О. до основних причин, які перешкоджають розвитку малого бізнесу в Україні, можна віднести:
1. Надмірне державне регулювання. Розвиток підприємництва гальмує примарна необхідність дотримання численних правил і процедур, передбачених законодавчими і нормативними актами органів влади різного рівня.
2. Фіскальні проблеми. Найсерйозніше розвиткові підприємництва заважає незадовільна система оподаткування. Зокрема, високі податкові ставки, велика чисельність різних податків, часті зміни податкової звітності. Великий дефіцит грошових коштів у державі і економічна криза, пов’язані з накопиченням внутрішньої і зовнішньої заборгованості України, не дають послабити податковий прес. Наслідком цього є перехід багатьох суб’єктів ринку до тіньового сектора, який оцінюється на сьогодні майже в половину ВВП.
3. Недоступність залучення фінансових коштів, зокрема банківських кредитів. Основним джерелом інвестицій досі залишаються недостатні власні фінансові ресурси суб’єктів підприємництва. Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки банківської системи та відсутність гарантій для банків.
4. Недобросовісна конкуренція. Понад 80% підприємств малого бізнесу зіткнулися з недобросовісною конкуренцією [1, 20–24].
Як наголошує Серегин А. С. у своїй книжці «Эффективность малого бизнеса», що основними чинниками, які заважають розвитку малого підприємництва, також є:
• відсутність чітко сформульованої в системі правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва;
• збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, ліцензування,
сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання
орендних відносин тощо);
• відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;
• невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу [6, 81].
Науковці Клочко Ю., Черняк Т. виділяють такі кроки для покращення стану справ у малому бізнесі, а відповідно і в економіці України:
1. Провести регулятивну реформу (дерегулювання), яка дасть змогу створити якісно нову – ефективну, послідовну, прозору й зрозумілу систему державного регулювання, яка захищатиме інтереси і підприємців, і споживачів.
2. Необхідно зняти перепони на шляху розвитку підприємництва, значно скоротити витрати, пов’язані з функціонуванням в офіційному секторі економіки.
3. Сьогодні вкрай необхідно передбачити в бюджеті усіх рівнів спеціальні видатки на державну підтримку малого підприємництва [5, 72-78].
Можна виділити ще ряд інших заходів для підтримки і розвитку малого бізнесу в Україні:
• розвиток мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, страхових організацій;
• забезпечення умов для розвитку перспективних форм фінансування малого бізнесу (лізинг, франчайзинг та інші);
• розробка та впровадження механізму стимулювання комерційних банків, які б надавали пільгові кредити малим підприємствам, що здійснюють свою діяльність у пріоритетних напрямах [7].
Отже, загалом ці заходи повинні стимулювати розвиток малого бізнесу в Україні, а відтак і поступовий вихід нашої держави з затяжної економічної кризи. Дослідивши дану тему, ми можемо запропонувати ще такі кроки для покращення справ у малому бізнесі:
• провести зміни у системі оподаткування;
• удосконалити та спростити систему бухгалтерського обліку та звітності малих підприємств;
• створити сприятливий клімат для залучення інвестицій шляхом запровадження норм європейського страхового законодавства, створити механізм страхування інвестиційних ризиків, що дасть змогу збільшити кількісні і якісні показники діяльності страхового ринку України;
• заохочувати створення мережі навчально-консультаційних центрів з питань забезпечення якості та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, підвищення кваліфікації керівників і фахівців малого бізнесу з цих питань, стимулювати організацію проведення наукових досліджень, пов’язаних з проблемами розвитку малого підприємництва.
Для покращення розвитку малого бізнесу в Україні потрібно рівнятися та використовувати досвід зарубіжних країн. Україна має не менше можливостей, ніж інші країни для розвитку малого бізнесу (велика територія країни, сприятливі географічні умови, працелюбний народ, забезпеченість природними ресурсами), тому потрібно використовувати ці можливості.
Список використаної літератури
1. Абрамова І.М., Пєнська І.О. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України. – 2008. – №9.
2. Беліменко Г. Розвиток підприємництва як механізм припинення економічного спаду і структурної перебудови // Закон і бізнес. – 2007. – № 8.
3. Бендурка О., Ковальов Є. Великий і малий бізнес, проблеми розвитку // Голос України.–2008.–12 червня.
4. Буряк П.Ю. Мобілізація фінансових ресурсів для активізації малого та середнього підприємництва // Фінанси України.–2007.– № 12.
5. Клочко Ю., Черняк Т. Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. – 2007. – № 1.
6. Серегин А.С. - «Эффективность малого бизнеса», Москва, Економіка, 2002.
7. www.bankreferatov.ru/db/M/4C479F32339DD6D3C3256E4E00496E7A.
8. www.viche.info/news/536/.

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації » Миленко Н. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: