Пятниця, 28.02.2020, 07:35
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Банчу А.,Дзюжинська Л., Шляхи вирішення конфлікту - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Соціально-політичні перспективи суспільних трансформацій в умовах глобалізацій » Банчу А.,Дзюжинська Л., Шляхи вирішення конфлікту
Банчу А.,Дзюжинська Л., Шляхи вирішення конфлікту
conf-cvДата: Понеділок, 23.12.2013, 23:19 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

БанчуАнастасія,Дзюжинська Любов,3курс,
напр. підготовки «Харчовітехнології та інженерія», д.ф.н.,
Наук.кер. - Вардеванян С.І.
Чернівецькийторговельно-економічнийінститут КНТЕУ
м. ЧернівціШляхи вирішення конфліктуЕтап розв'язання міжособистісного конфлікту є найскладнішим завданням для його учасників, яке потребує прояву творчості. Саме міжособистісний рівень передусім вимагає вникнути в психологічну сутність суперечностей між сторонами, що конфліктують, не відда¬ючи переваги тому чи іншому опонентові.
Виходячи з цього пропо¬нується чимало практичних рекомендацій і щодо попередження конфлікту, і стосовно його профілактики чи послаблення. При цьо¬му вибір способів і методів подолання конфліктів залежить як від об'єктивної ситуації, психічного стану опонентів, так і від спрямо¬ваності конфлікту, тобто чи сприятиме він глибшому розумінню проблеми, а отже й розвитку елементів кооперативної взаємодії все¬редині конфлікту, чи, навпаки, призведе до розхитування й неузго¬дженості взаємодії.
«Мимовільнезатухання» конфліктуможестатись через ви¬никненняновоїнапруженоїситуації, внаслідокчогопопе¬редніпереживаннямовбивідсуваються на другий план. Ок¬ремимвипадкомтрансформаціїконфлікту є «механічне» розведеннясторін у просторі. Але позиція «щетрохи, і все вирішиться само собою» — непродуктивна, бовтрати (об'єк¬тивні та суб'єктивні) відконфліктунадтовеликі, а інколи й непоправні.
Успішне розв'язання конфліктних ситуацій можливе з до¬помогою розробки тактик, що враховують усі аспекти конфлікту як соціально-психологічного явища. З них вибира¬ється та, яка відповідає певній конкретній ситуації. В. Бойко та О. Ковальов [1] виді¬ляють такі тактики:
1. Розв'язання конфлікту на основі його сутності та змісту.Насамперед треба реально встановити не тільки без¬посередній привід конфліктного зіткнення, а й його причину, що часто не усвідомлюється учасниками конфлікту.
Далі треба визначити зону поширення конфлікту, виявити реальні мотиви, що зумовили його виникнення. Розв'язання конфлікту можливе тільки при з'ясуванні реальних причин. Це завдання усклад¬нюється, якщо його виконує представник однієї з конфліктних сторін. Ділові конфлікти частіше мають конст¬руктивний та мобільний характер, вони зникають за умови вирішення проблеми, що породжує протилежні позиції. Але особистісні та міжособистісні конфлікти значно стійкіші [1, 254].
2. Розв'язання конфлікту з урахуванням його цілей. Нерід¬ко протиставлення цілей зумовлене не їхнім реальним зміс¬том, а недостатнім порозумінням, домінуванням емоційних станів, зниженням пізнавального компонента, різними позиціями, які відстоюють конфліктуючі сторони.
3. Розв'язання конфлікту з урахуванням його функцій. Учас¬ників конфлікту треба переконати в тому, що стосунки між ними можна владнати шляхом обміну думками, уточнення позицій тощо.
4. Розв'язання конфлікту з урахуванням емоційно-пізна¬вального стану учасників полягає в тому, щоб показати нега¬тивний вплив емоційного напруження на учасників конф¬лікту.
5. Розв'язання конфлікту з урахуванням властивостей його учасників. Причинами конфліктних ситуа¬цій можуть слугувати специфічні риси характеру, особис¬тісні властивості членів групи.
6. Розв'язання конфлікту з урахуванням його можливих наслідків.Знання про можливі варіанти та наслідки завер¬шення конфліктів допомагають вибрати найкращі засоби впливу на конфліктуючі сторони.
За ствердженням Ворожейкіна І.Є., Захарова Д.К., наслідки конфліктів бувають за¬лежно від їхнього змісту такі:
1) повна ліквідація конфронтації через взаємне примирення;
2) зникнення конфронтації, ко¬ли один з учасників перемагає, а інший визнає себе перемо¬женим або коли обидві сторони програють чи задовольня¬ють свої домагання;
3) послаблення конфлікту взаємними поступками;
4) трансформація конфлікту, перехід його в змінений або принципово новий конфлікт;
5) поступове згасання конфлікту [4, 23].
7. Розв'язання конфлікту з урахуванням етики стосунків конфліктуючих сторін. Будь-який конфлікт має розв'язува¬тися відповідно до етичних норм. Конфлікт спирається на обмін думками і пов'язаний з низкою етичних умов. Це взаємне прагнення слухати, адекватно сприймати інформацію. Важливу роль тут відіграють рефлексія та емпатія.
Як бачимо, існують різні шляхи подолання конфліктів, та всі вони мають на меті відновлення взаєморозуміння між опонентами та досягнення максимально вигідного для обох сторін результату.
Правильною може бути кожна зі стратегій, усе залежить від ситуації розвитку конфлікту. На жаль, люди мають тенден¬цію користуватися однією стратегією, вважаючи протиборство єдиним засобом роз¬в'язання конфлікту. Важливо зрозуміти, що кожний з названих стилів ефективний тільки за певних умов. Треба вміти адекватно використовувати кожен із них і робити свідомий вибір, враховуючи конкретні обставини. Найкращий підхід визначається конкретною ситуацією.
Отже, ми повинні розуміти, що вирішення конфліктної ситуації має бути спокійним, гуманним, етичним, та максимально відповідати очікуванням обох протиборствуючих сторін.
Список використаної літератури:
1. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н., Социально-психологический климат коллектива и личность, 1983.
2. Ковалев А.Г. Коллектив и социально психологические проблемы руководства, 1975.
3. Шакуров Р.Х. Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом, 1982.
4. Ворожейкін, І.Є. Конфліктологія / І.Е.Ворожейкін, А. Я. Кибанов, Д.К.Захаров. - М., 2003.


 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Соціально-політичні перспективи суспільних трансформацій в умовах глобалізацій » Банчу А.,Дзюжинська Л., Шляхи вирішення конфлікту
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: