Середа, 12.08.2020, 06:09
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ярмолюк Я.,ІНДИВІДУАЛЬНА ЦІННІСНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Соціально-політичні перспективи суспільних трансформацій в умовах глобалізацій » Ярмолюк Я.,ІНДИВІДУАЛЬНА ЦІННІСНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ...
Ярмолюк Я.,ІНДИВІДУАЛЬНА ЦІННІСНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ...
conf-cvДата: Понеділок, 23.12.2013, 22:53 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ярослава Ярмолюк,2 курс, спец “Тов-ство та комерц. д-сть”, д. ф. н.,
Наук. кер. – Докаш О. Ю.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. ЧернівціІНДИВІДУАЛЬНА ЦІННІСНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОДЛюдське життя було і є цілеспрямованим, про що свідчать загальнолюдські цінності як орієнтири вірного шляху. Кожен з мислителів розумів їх по-своєму, виділяв свої пріоритети. Сократ вбачав неспівпадіння з реальними установками людини та сформульованими цілями. Платон вбачав вершиною цінностей ідею. З наукової точки зору цінність – будь-яке матеріальне чи ідеальне явище, що має важливе значення, як для людини, так і для суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе. В житті суспільства цінності служать діяльнісними орієнтирами, чинниками історичного розвитку.
Інтенсивне руйнування системи цінностей радянського суспільства почалося наприкінці 80-х років ХХ ст. Нову інтерпретацію отримали значення таких цінностей, як свобода, справедливість, демократія, права людини, гроші та інші [4, с. 1216].
В Україні цей процес проходив у три етапи. Перший етап (1985–1994 рр.) – руйнування радянських цінностей, таких як розвинутий соціалізм, радянський спосіб життя, соціалістична демократія та інші. Масове розчарування в можливостях державного патерналізму, невідповідності ідеології та реальності, висока політизація.
На другому етапі (1994–1998 рр.) проявились ціннісне розмежування між елітою та рештою населення за віковими ознаками. Нові цінності поєднували старі соціалістичні та нові демократичні. Проте суспільство зберігало однорідність. Ціннісна поляризація суспільства виявлялася у віковому протистоянні між “батьками” та “дітьми” та за освітнім рівнем у таких поняттях, як “власність”, “праця”, “гроші”, “свобода”, “власна гідність”, “працелюбство”, “підприємливість”, “професіоналізм”, “освіченість” та ін.
Третій етап (розпочався в 1998 р. і до сьогодні) – ціннісне розмежування всередині елітних груп, в свідомості широких мас закріплються ціннісні орієнтири, що сприяють соціальній адаптації. За даними І. Мартинюк та Н. Соболевої, серед основних цінностей на перші місця за важливістю, вийшли “матеріальні статки, благополуччя дітей, здоров’я, міцна родина” [3, с. 348]. Напруга з приводу чужого багатства знизилась і очевидним є відхід від уявлень про зрівняйлівку як соціальну справедливість. Таким чином готується підгрунття для сприйняття майнової нерівності в суспільстві як норми, трансформуються ціннісні пріорітети. На думку І. Клямкіна та Г. Дилигенського, індивідуалізм, характерний для пострадянської людини, це не індивідуалізм західного суспільства, який допускає наявність громадянського суспільства, розвинутої системи соціальних зв’язків, високої культури [1, с. 86]. Пострадянський індивідуалізм – це передусім не зовсім адекватна реакція на попередній, такий, що насаджувався зверху, колективізм, а зворотним його боком є знищення соціальних зв’язків, слабкість громадянського суспільства, відсутність солідарності у відстоюванні своїх соціальних та політичних прав.
В підсумку слід зазначити, що для цього досліджуваного періоду характерна несформована, єдина, несуперечлива система цінностей, яку б поділяла переважна більшість українського суспільства, старі цінності часто конфліктують з новими, не дозволяють сформувати “ядро” нової системи цінностей. Протиріччя спостерігаються, як між соціальними групами, так і всреденині них. Їх цінності є непослідовними і суперечливими. Динаміка індивідуальної ціннісної системи особливості в трансформаційному суспільстві може виявлятися так:
 Збереження попередньої ціннісної системи суб’єкта, не зважаючи на зміни в суспільстві. Сформована в процесі минулого досвіду індивідуальна система ціннісних орієнтирів слугує своєрідним фільтром для ціннісної інформації, яка надходить ззовні.
 Розлад індивідуальної ціннісної системи – відбувається початок руйнації індивідуальних цінностей.
 Криза індивідуальної системи цінностей, відчуження і самовідчуження, ціннісний вакуум.
 Розвиток – така зміна в ціннісно–орієнтаційній системі особливості, коли збагачується внутрішній зміст ціннісних орієнтирів за допомогою механізму адаптації до соціокультурного середовища, що змінюється [2, с. 142].
Відомо, що процес трансформації та система життєвих цінностей знайшло своє відображення в індивідуальній свідомості особистості. Глибинні суспільні зміни, які охопили широкий спектр соціальних чинників, вимагають зміни стратегії життя і техніки повсякденної поведінки. Сьогодні довіра, впевненість у завтрашньому дні, готовність до активної діяльності заради сьогодення та майбутнього, соціальна активність є важливими цінностями суб’єктивного порядку, без яких неможливі й інші цінності. Тобто особистісна адаптація відбувається через соціальну активність і діяльність, у процесі яких створюються життєво важливі цінності.
Список використаних джерел:
1. Дилигенский Г. Г. Реформы и общественная психология / Г. Г. Дилигенский // Власть. – 2003. – №3. – С. 78-91.
2. Камбур А. Індивідуальна ціннісна система та її відтворення в період трансформацій / А. Камбур // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Рута, 2011. –№1(5). – С. 138-143.
3. Мартинюк І. Країна, держава, вітчизна: образи України у масовій свідомості / І. Мартинюк, Н. Соболєва // Соціологічний моніторинг. – К.: Ін-т Соціології НАН України, 2003. – С. 343-353.
4. Соціологія. Екциклопеція [Текст] / А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин .– М.: Книжный дом, 2003. – 1310 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Соціально-політичні перспективи суспільних трансформацій в умовах глобалізацій » Ярмолюк Я.,ІНДИВІДУАЛЬНА ЦІННІСНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: