Четвер, 29.09.2022, 17:37
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Боднараш Л., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ .... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Боднараш Л., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ....
Боднараш Л., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ....
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 18:59 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineЛілія Боднараш,

3 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. – Руснак Л.Р.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Наук. Кер.- Городницька Л.В.


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Економічна безпека відображає причинно-наслідковий зв'язок між економічними та воєнно-економічними можливостями країни і національною безпекою.
Вона забезпечує задоволення потреб країни в матеріальних благах не залежно від виникнення термінових обставин економічного, соціально-політичного або екологічного характера.
Схожі обставини виникають при підсиленні соціальної напруженості та конкурентної боротьби, виникненні військових конфліктів та дестабілізації політичної ситуації країни, терористичних актах та стихійних лихах, як всередині держави, так і за її межами.
Економічну безпеку національної економіки повинна забезпечити комплексна система, яка має велику кількість напрямів. Для національної економіки нашої держави розрізняють такі складові: фінансова, макроекономічна, зовнішньоекономічна, соціальна, інвестиційна, енергетична, науково-технологічна, демографічна, виробнича, продовольча безпека.
Однією з найважливіших економічних проблем України в умовах прискореної глобалізації світового господарства є зростання загроз економічній і, особливо, фінансовій безпеці. Невирішеність проблем цієї сфери не дозволяє забезпечити відповідний рівень економічного зростання, здійснює негативний вплив на бюджетний процес держави, а також негативно впливає на страхову й податкову та зовнішньоекономічну сфери, ускладнює здійснення ефективної реструк¬тури¬зації економіки. Особливої уваги дана проблема має у процесі поглибленної євроінтеграції [3].
Європейська інтеграція є головним пріоритетом зовнішньої політики України. Він передбачає проведення в усіх сферах життя системних реформ, що відповідають нормам і стандартів ЄС, з метою створення сприятливих умов для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи та відновлення економічного зростання країни.
При нехтуванні проблеми щодо посилення рівня фінансової безпеки у процесі євроінтеграції можливі деформації та диспропорції, зокрема: невідповідність здійснення зовнішньоекономічної політики національним інтересам; дискримінаційний характер відносин між Україною та країнами ЄС; хибна геополітична орієнтація; спотворення соціально-економічної структури в країні, тобто неефективність здійснення монетарної, валютної, фіскальної та грошово-кредитної політики; зменшення рівня національної безпеки загалом [3].
Таким чином, до базових принципів забезпечення економічної безпеки в Україні належать:
• додержання законності на всіх етапах забезпечення економічної безпеки;
• віддавати перевагу мирним заходам у вирішенні як зовнішніх, так і внутрішніх економічних конфліктів;
• вирівнювання економічних інтересів держави, суспільства, особи та сім'ї;
• інтеграцію національної економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою;
• своєчасність і адекватність заходів, пов'язаних із відверненням загроз і захистом національних економічних інтересів;
• взаємну відповідальність особи, сім'ї, суспільства, держави щодо забезпечення економічної безпеки.
Економічну безпеку слід розглядати як засіб отримання і збереження внутрішньої стабільності. Вона може бути досягнута тоді, коли рівень залежності країни від домінуючої економіки, а також ступінь загострення внутрішньої політичної, екологічної і соціально-економічної ситуації не перевищує межі, що погрожують втратою національного суверенітета та значним послабленням економічної могутності, суттєвим зниженням рівня і якості життя нації або відкиданням досягнення глобальних стратегічних цілей країни [2].
Зміни в глобальній спільноті, що відбулись протягом багатьох років, зумовили переосмислення поняття безпеки, особливо щодо економічних чинників, які відіграють істотну роль для забезпечення сталого розвитку, особливо в частині зовнішніх обмежень. Процеси глобалізації і регіоналізації зумовлюють необхідність повноцінного включення держави у динаміку світової цивілізації, ефективного балансування між інтересами держав-сусідів, а також вивчення тих зовнішніх чинників, які обмежують потенціал розвитку [1, c.152].
На даний момент важливу роль в економічній безпеці країни відіграють такі фактори, як: рівень конкурентоспроможності економіки держави, геополітичне та економіко-географічне положення, доступність стратегічних ресурсів (вітчизняних і зарубіжних), розміщення виробничих сил на території країни, а також добробут населення.
Отже, економічна безпека є фундаментом для успішного і прогресивного розвитку країни, а також виступає як одна з найважливіших категорій функціонування держави і міжнародних відносин в умовах євроінтеграційних процесів.

Список використаних джерел:
1. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р.М. Дацків // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №7. – С. 143-153.
2. Молчанова А.Ю. Економічна безпека країни в умовах глобалізації / А.Ю.Молчанова, Ю.О. Тахтарова // [Електронний ресурс] Режим доступу :
http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Economics/22951.doc.htm
3. Мокій А. Зміцнення економічної безпеки держави у процесі поглиблення європейської інтеграції / А. Мокій, М. Флейчук // [Електронний ресурс] Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juli08/07.htm 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Боднараш Л., ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ....
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: