Четвер, 29.09.2022, 17:01
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гриджук Л., ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Гриджук Л., ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Гриджук Л., ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 18:55 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineГриджук Лідія,

1 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. - Добржанська І.М.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ ,
м. Чернівці
Наук. Кер.- Городницька Л.В.


ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Важливою рисою ринкової економіки є її орієнтація на споживача, тому дуже важливим як для виробника, так і для споживача є знання основних тенденцій і законів поведінки споживача на ринку.
Поведінка спожива¬чів визначається як дії, безпосередньо пов'язані з отри¬манням, споживанням та розпорядженням товарами і послугами, включаючи процеси прийняття рішень, які передують цим діям і слідують за ними.
Д. Ен¬джел, Р. Блекуел характеризують поведінку споживачів як дії, що здійснюються людьми при придбанні, спо¬живанні товарів і послуг та звільненні від них [1, с. 35].
Довгостроковий успіх підприємства значною мі¬рою залежить від її здатності впливати на поведінку споживачів. Спочатку необхідно встановити контакт з потенційними покупцями. Це передбачає не тільки опинитися в потрібному місці в потрібний час, але і домогтися, щоб споживачі використовували свій най¬цінніший ресурс - увагу [1, с. 664].
Г. Сорокіна аналізує поведінку споживача як форму соціальної дії, яка характеризується наявністю суб’єктивних та об’єктивних сторін, що являє собою сукупність суспільних відносин людей стосовно споживання.
Для встановлення контакту зі споживачами необхідно забезпечити попадання реклам¬них звернень і продуктів до потрібних людей і встанови¬ти контакт. Конкуренція за увагу споживачів призвела до захаращення ринку, що перетворило привернення уваги споживачів у найскладнішу задачу для підпри¬ємства. Встановивши контакт, підприємства зазвичай намагаються сформувати у споживачів певну думку про товар. Існує багато різних способів та шляхів формуван¬ня думок споживачів. Залежно від природи роздумів під час формування думки, стимули, які характеризують товар, і стимули, які не описують товар і його властивості, можуть впливати у процесі формуван¬ня думки [1, с. 721].
Загальна модель поведінки споживачів містить такі складові: зовнішній вплив маркетингу підприємства-виробника та соціально-культурних факторів; процесс прийняття рішення споживачем за¬лежно від психологічних факторів, оцінної моделі пове¬дінки споживача та досвіду використання або застосу¬вання певного товару ринку, а також вчинки спожива¬ча (купівля, оцінка та подальші дії - повторна купівля, відмова від купівлі або рішення тимчасово утриматися від неї).
Основні фактори, які впливають на поведінку організацій-споживачів:
1. Зовнішні фактори (економічні, науково-технічні, законодавчі, фізико-географічні, фактори конкурентного середовища).
2. Фактори особливостей організації (цілі організації, прийняті методи, організаційна структура).
3. Фактори міжособистих відносин (повноваження, уміння переконувати, уміння поставити себе на місце іншого, ступінь впливу на інших працівників).
4. Фактори індивідуальних особливостей персоналу (вік, освіта, тип особистості, посада, схильність до ризику, власні цілі та переконання) [2, с. 218].
Неможливо проаналізувати поведінку всіх покупців споживчого ринку окремо. Успіх діяльності фірми, яка працює на споживчому ринку, залежить від того, наскільки вдало та надійно вона знайде своє коло покупців, свій сегмент ринку. Тому в діловому світі витрачається багато коштів і часу на дослідження споживача на ринку з метою побудови певної моделі поведінки покупців. Дані моделі мають містити: зовнішні збудники, процеси сприйняття інформації, процеси прийняття рішень про купівлю [3, с.74].
Розвиток суспiльства iде вперед швидкими темпами. Свiдомiсть споживачiв росте, ростуть i їх потреби. Чим бiльше ростуть потреби, тим рiзноманiтнiшими стають вподобання i бажання. Щоб їх задовольнити, потрібно проводити бiльш детальнi дослiдження ринку.

Список використаних джерел:
1. Блекуелл Р. Поведение потребителей / Р. Блеку¬елл, П. Миниард, Дж. Енджел ; пер. с англ.10-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - с. 944
2. Власенко М. С. О работе банка с клиентами // Деньги и кредит. - 2007.- №12. - с. 218
3. Брегеда О. Послуги як продукт банківської діяльності // Банківська справа. - 2003. - № 6. - с.74

 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Гриджук Л., ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: