Четвер, 29.09.2022, 15:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Куделько Н., Проблеми теорії та практики економічної безпеки - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Куделько Н., Проблеми теорії та практики економічної безпеки
Куделько Н., Проблеми теорії та практики економічної безпеки
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 18:52 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineНастя Куделько,

3 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. – Руснак Л.Р.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Наук. Кер.- Городницька Л.В.


Проблеми теорії та практики економічної безпеки України в умовах глобалізаційних кризових процесів

Економічну безпеку країни можна трактувати як сукупність економічної безпеки економічних суб’єктів, мається на увазі безпеки мікрорівня та економічної безпеки держави, тобто безпеки макрорівня. Питання економічної безпеки держави і суспільства є актуальним для всіх країн світу. Для сучасного соціально - політичного та економічного стану України дуже важливою є цілеспрямована діяльність держави, усіх рівнів організації законодавчої і виконавчої влади в країні щодо забезпечення економічної безпеки країни і громадян.
В нашій країні питанню економічної безпеки в останні роки приділяється помітна увага. Протягом політичної суверенності, а також економічного розвитку України, постала проблема забезпечення економічної безпеки та захисту її національних інтересів. Фактично з появою держави та усвідомлення її суверенності постає проблема забезпечення економічної безпеки країни Поняття «безпека», у загальному розумінні можна трактувати, як стан захищеності від будь - чого. Забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави. Вона нерозривно пов’язана з інформаційною, політичною, військово-політичною безпеками через відповідні інструменти та важелі впливу. [1,c. 299]
На сьогоднішній день, під економічною безпекою будь якої країни розуміється, як певна сукупність прийомів, що направлені на стійкий розвиток і вдосконалення її економіки. В загальному економічну безпеку держави характеризує: загальний рівень економічного розвитку країни; найбільш точна реалізації функції держави; ефективність державної економічної політики щодо регулювання економіки. На даному етапі національну безпеку в цілому визначає саме економічна безпека.
До об’єктів економічної безпеки держави можна віднести державу, суспільство, установи, підприємства та організації, а також території. Основними суб’єктами економічної безпеки виступає держава, яка здійснює свої функції в цій сфері через органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.[3, с. 6]
Економічну безпеку можна оцінити за системою критеріїв, параметрів та індикаторів, які визначають критичні значення функціонування економічної безпеки, а саме: рівень безробіття, рівень та якість життя населення, макроекономічні показники, дефіцит бюджету, темп інфляції та стан екології. В наш час ситуація в Україні складається під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Проте однією з головних причин, яка заважає ринковим перетворенням, є недостатній досвід ефективного механізму держаного регулювання економічних процесів у ринкових умовах. Сукупність певних чинників та умов, можуть являти собою загрозу економічній безпеці. Встановлення загроз та безпосереднє їх усунення повинно стояти на пріоритетному місці для економічної політики. До базових загроз для економічної безпеки України на сьогоднішній день можна віднести недостатньо регульоване залучення зовнішніх капіталів на внутрішній ринок країни а також порушення інтересів національних інвесторів. [4]
Розрізняють зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці, до внутрішніх віднесемо:
- у науково - технічній сфері: недостатня державна науково - технічна політика, міграція наукових кадрів за кордон або перехід в іншу сферу діяльності, зменшення обсягів науково - технічних розробок, знищення науково - технічного потенціалу;
- у соціальній сфері: гірші показники якості життя, збільшення диференціації доходів, бідність, зниження народжуваності, зростання смертності, зниження доступності освіти та медичних послуг, соціальна незахищеність значних верств населення, некеровані міграційні процеси.
Щодо зовнішніх загроз то туди належать: втрата своїх позицій на завнішніх ринках, що призвело до від’ємного зовнішньоторговельного сальдо; економічна залежність від імпорту; не відкоректована структура експорту - надмірний вивіз сировинних ресурсів; нераціональне використання іноземних кредитів; збільшення зовнішньої заборгованості, некерований відплив валютних ресурсів за кордон та розміщення їх в зарубіжних банках. [2,c.18]
На основі викладеного матеріалу можна зробити певні висновки, що неодмінною умовою додержання вимог економічної безпеки є реалізація системи проектів і програм перспективного характеру, як наукових та інноваційних, так і виробничих та інвестиційних. В умовах входження України в глобалізований світ у середньостроковій перспективі головного пріоритету набувають національні інтереси, які полягають у підвищенні конкурентоспроможності людини, суспільства, держави. Тому в економічній сфері національної безпеки першочерговим є створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої національної економіки. Важливою складовою довгострокового підтримання конкурентоспроможності національної економіки є дотримання належного рівня економічної безпеки. Відтак рівень економічної безпеки може сприйматися як достатній аргумент для тимчасового чи часткового коригування умов конкурентності ринку.
Потрібно ужити заходів для зміцнення фінансово - кредитної системи, які мають передбачати: підвищення ефективності податкової системи; оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів виходячи з загальнодержавних пріоритетів; раціоналізацію витрат на національну оборону, адже нехтування економічною безпекою може призвести до катастрофічних наслідків: спаду галузей економіки, банкрутства підприємств, підриву системи життєзабезпечення нації з наступною втратою суверенітету.

Список використаних джерел:
1. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення [монографія] / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева і О.С. Наєнко / [За заг. ред. проф. З.С. Варналія] /. – К.: Знання України, 2011. – 299 с.
2. Похилюк В. Економічна безпека країни в епоху глобалізації// Вісник КНТЕУ. – 2009. - №5. – С. 18-25.
3. Третяк В.В. Економічна безпека : сутність та умови формування// Економіка і держава. – 2010. - №1 – С. 6-8.
4. Сутність, складові та критерії економічної безпеки України / Л. М. Борщ , О. Г. Бєлєйченко / [Електронний ресурс] Режим доступу : URL :
http://borsh.ffea.crimea.ua/?d=pub&f=view&id=89 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Куделько Н., Проблеми теорії та практики економічної безпеки
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: