Четвер, 29.09.2022, 17:32
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Попеску А., РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Попеску А., РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД...
Попеску А., РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 18:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineАнжела Попеску,

2 курс, спец. «Економіка підприємства», д.ф.н.,
Наук. кер. – Сідуняк О.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Наук. Кер.- Городницька Л.В.


РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

Про актуальність теми наукової роботи свідчить те, що малий бізнес відіграє значну роль в економіці країни, адже його розвиток впливає на створення нових робочих місць, на насичення ринку товарами, посилення економічного потенціалу, на розвиток конкуренції, зменшення обсягу трудової міграції і відтоку активної частини населення за кордон, сприяє активізації інноваційної діяльності, тобто вирішує багато соціально-економічних проблем. Але поки що малий бізнес в Україні не досяг належного рівня розвитку. Розширення сектору малого бізнесу гальмують: недостатня фінансова база, недосконала державна політика щодо його підтримки, адміністративні бар’єри, низька ділова активність населення, недосконалість законодавства. Тому для виявлення можливостей покращення сектору малого підприємництва в Україні, важливого значення набуває вивчення зарубіжного досвіду організації малого підприємства як важливого чинника розвитку ринкової економіки.
Значний внесок у досліджені проблем державної підтримки, забезпечення сприятливих правових і організаційно-економічних умов для становлення та ефективного розвитку малого бізнесу зробили такі науковці, зокрема: Артем’єв Б.,Заярна Н., Кіщак В., Конєва Т. А., Майсюра О., Тарабукіна О. та інші.
Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку[4].
Успіхи багатьох країн у розвитку малого бізнесу завдячуються належній увазі з боку держави. Значний досвід інших країн можна було б перейняти і розвинути також в Україні.
Суттєвий фактор успішного функціонування підприємництва в Польщі, Чехії, Угорщині є державна підтримка стимулювання та розвитку малого бізнесу. У Польщі послідовна реалізація державних реформ для підтримки малого бізнесу, передбачала створення базових організаційних структур. Ці структури в процесі взаємодії з урядом та парламентом, забезпечують надання достовірної інформації щодо стану та перспектив розвитку підприємництва в країні, забезпечують надання кредитів малим підприємствам, сприяють розвитку інноваційних технологій та їх застосуванню в малому бізнесі. Фінансова підтримка малого бізнесу передбачає використання системи проектного фінансування малих підприємств, тобто цільове кредитування позичальника для реалізації інвестиційного проекту. На частку цього сектора припадає більше 50% ВВП країни і 60% зайнятого населення [2, с. 199; 3, с. 28].
Корисним для України є досвід Чехії. Основними напрямами державної політики в підприємницькій сфері визначено: підвищення капіталізації підприємств; підтримку програм підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня населення; підтримку служб, що надають інформаційні, економічні та консультативні послуги підприємцям; підтримку створення нових робочих місць [3, с. 29].
Позитивним є досвід державної політики у сфері малого бізнесу саме Польщі, де розвитку підприємництва сприяли реформи, спрямовані на удосконалення правового поля, розвиток інфраструктури, сприяння легкого доступу до кредитних ресурсів, лібералізацію податкового законодавства.
Згідно зі статистикою, в Україні у сфері малого бізнесу станом на 1 січня 2011 р. було зареєстровано 151,4 тис. підприємств, які забезпечували 7% ВВП. Тоді як у Чехії, Словаччині та Угорщині частка малих підприємств у ВВП знаходиться на рівні 30-40%. В Україні найбільша кількість малих підприємств знаходиться в Києві, на другому місці Автономна республіка Крим. По областях України статистика виглядала так: найвищі показники концентрації малого бізнесу в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях, найнижчі в Рівненській, Чернівецькій та Волинській областях [1].
Зарубіжний досвід свідчить про те, що підприємства малого бізнесу стабільно та ефективно працюють в розвинених країнах світу завдяки державній підтримці на всіх рівнях влади. Так, у Грузії, згідно з новим Податковим кодексом, прийнятим восени 2010 р., малий бізнес з обігом до 17 тис. дол. не оподатковується, а процедура організації бізнесу в країні триває три дні [2].
Держава, в свою чергу, отримує зростання обсягів виробництва продукції, зниження напруженості на ринку праці, відбувається збалансування різних галузей економіки, гармонійна співпраця великого і малого бізнесу, формування середнього класу підприємців, розв’язання соціальних проблем, підвищення конкурентоспроможності національних товарів, зростання надходжень до державного бюджету за рахунок податків.
Особливістю бізнесу в розвинених країнах у сучасних умовах є його інтеграція у виробничі мережі великих промислових структур. Організаційними формами такий інтеграції є фінансований лізинг, франчайзинг, довгострокові контракти на поставки комплектуючих виробів під певні фінансові гарантії
Малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють його від підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме: неефективна система державної підтримки підприємництва, яка проявляється через слабкий розвиток фінансово-кредитної інфраструктури малого і середнього бізнесу, низький рівень державного захисту прав підприємців; низький управлінський рівень, брак знань, досвіду та культури ринкових відносин; високий рівень тінізації фінансово-економічних відносин у сфері малого підприємництва; недосконалість податкової системи в Україні [5, с.54]. Прийняття нового Податкового кодексу, що передбачає збільшення суми єдиного податку, сприятиме скороченню максимальної величини виторгу і видів діяльності, яким дозволено користуватися: спрощеною системою оподаткування, а також розширення прав податківців, що являє собою скорочення діяльності підприємств малого бізнесу та зниження ділової активності населення.
Аналізуючи праці вчених, слід зазначити, що основними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні є:
- недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка малих підприємств;
- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;
- обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;
- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності [5].
Із досвіду зарубіжних країн можна зробити висновок, що для України дієвими є наступні заходи, щодо покращення діяльності малого підприємництва є:
1) створення дієвої нормативно-правової бази:
- розробка і прийняття нової спрощеної системи бухгалтерського і податкового обліку та звітності малих підприємств;
- прийняття закону «Про малий бізнес», який регулюватиме всі економічні та правові аспекти забезпечення розвитку малого підприємництва;
- внесення змін до вже діючих законів, що визначають межі регулювання малим бізнесом: закони «Про підприємництво», «Про підприємництва в Україні» тощо.
2) створення фінансової підтримки і допомоги малому бізнесу:
- організація спеціальних установ для кредитування малих підприємств;
- використання Фонду сприяння зайнятості населення на розвиток малих підприємств;
- зменшення адміністративного та фіскального тиску на підприємців шляхом прийняття відповідних законів;
- упровадження нових ефективних механізмів державної підтримки підприємництва, розвиток відповідної інфраструктури;
- спрощення податкового законодавства і зменшення кількості зборів і відрахувань;
- спрощення умов реєстрації підприємств;
- надання малим підприємствам державних гарантій у вигляді державних боргових зобов’язань.
3) організаційне забезпечення розвитку малого бізнесу:
- впровадження програм підтримки і розвитку малих підприємств;
- створення незалежної системи реєстрації та ліквідації малих підприємств;
- організація роботи окремої ланки виконавчої влади, яка би займалася виключно питаннями малого бізнесу.
4) створення забезпеченості інформацією та кадрами:
- створення спеціалізованих консультативних центрів по наданню інформації підприємцям;
- покращення освітніх програм напрямків підприємництва і бізнесу;
- організація програм підготовки і перепідготовки кадрів за державний рахунок .
Також не менш важливими для розвитку малого бізнесу в Україні є:
- державна підтримка перспективних малих підприємств, з метою їх кращого пристосування до ринкових умов;
- розвиток інфраструктури підприємництва;
- забезпечення конкуренції і швидкого насичення ринку товарами і послугами;
- сприяння розвитку місцевого господарства і ринків з орієнтацією на національні інтереси;
- підтримка програм підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня населення.
Таким чином, для активізації розвитку малого бізнесу Україні потрібна дієва і активна підтримка державних органів на всіх рівнях, доступ до дешевих кредитних ресурсів, інформаційна та технічна підтримка підприємців на всіх етапах розвитку підприємства. В зарубіжних країнах підприємства малого бізнесу досить стабільно розвиваються, отримують значні прибутки та мають можливість конкурувати на міжнародних ринках товарів і послуг. В Україні підприємства малого бізнесу є незахищеними, дуже чутливим по відношенню до зовнішніх економічних факторів, а також не мають можливості реалізовувати свої товари на міжнародному ринку. Значну увагу потрібно приділити залученню окремих верств населення до ведення підприємницької діяльності, зокрема молоді; наданню безоплатних інформаційних послуг під час організації власної справи; спрощення процедури реєстрації підприємств. Удосконалення потребує й фінансово-кредитна політика держави в напрямах забезпечення доступу підприємницьких структур до фінансових ресурсів, що надалі сприятиме розвитку малого підприємництва та підвищенню ділової активності населення.
Список використаних джерел:
1. Держкомстат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Заярна Н.М. Міжнародний досвід підтримки малого бізнесу та сучасні українські реалії / Н.М. Заярна // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - Вип.. 21.1. - С. 198-202.
3. Кіщак В. В. Розвиток малого та середнього підприємництва: досвід Польщі, Угорщини, Чехії / В. В. Кіщак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 26-33.
4. Конєва Т. А. Роль малого бізнесу в економіці України / Т. А. Конєва // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №80. – С. 74-76.
5. Комарницький І. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва/І. Комарницький, М. Офік// Регіональна економіка. – 2005. – №4. – С. 50-58.
6. Майсюра О.М. Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України / О.М. Майсюра / Економіка та держава. - 2010. - № 2. - С. 61-63.
7. Тарабукіна О.Л. Основні напрями стимулювання розвитку малого бізнесу України в період системних зрушень в економіці /О.Л.Тарабукіна // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ... 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Попеску А., РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: